Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

luchtvervuiling, smog, klimaatverandering, vervuiling, milieuvervuiling, besmetting, milieubescherming, broeikaseffect, broeikasgas, Broeikaseffect, lichte vervuiling, warmte vervuiling, geluidsoverlast, broeikasgassen, zure, landbouw, industrie, vervoer, nederzetting, lucht, regen, zwaveldioxide, roet, carbon dioxide, gewasproductie, Veeteelt, Aardrijkskunde, milieu, Natuurkunde, maatschappij

Gerelateerde items

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuurlijke omgeving worden milieuvervuiling genoemd.

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne woonhuizen spelen een belangrijke rol bij de milieubescherming.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Ontbossing

Ontbossing heeft een negatief effect op het milieu.

Waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn industrie, landbouw en steden.

Bodemverontreiniging

In de animatie zie je wat de belangrijkste bronnen van bodemverontreiniging zijn.

Booreiland

In het midden van de stalen structuur bevindt zich een lange pijp die de zeebodem doorboort tot de steenlaag die de ruwe olie bevat.

Cementproductie

In deze 3D-scène zie uit welke stappen het cementproductieproces bestaat.

De metropool

Een metropool is een grote stad met meer dan één miljoen inwoners.

De structuur van de aarde (middelniveau)

De Aarde is opgebouwd uit verschillende lagen die een bolvormige schil vormen.

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Koolmonoxide (CO) (middelbaar niveau)

Kleurloos, reukloos, giftig gas, dat veel sterfgevallen veroorzaakt als gevolg van defecte verbranding in de stookinstallaties.

Oliewinning

Aardolie wordt wordt met behulp van pompsystemen naar de oppervlakte gebracht.

Ozon (O₃)

Allotrope vorm van zuurstof, bestaande uit drie zuurstofatomen.

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde.

Stikstof (N₂) (basisniveau)

Kleurloos, reukloos, niet reactief gas, het vormt 78,1 volumeprocent van de lucht.

Stikstofmonoxide (NO)

Kleurloos gas met hogere dichtheid dan lucht, een tussenproduct bij de vervaardiging van salpeterzuur.

Systeem van openbare nutsbedrijven

Het systeem van watervoorziening, afvoer van afvalwater, elektriciteit, warmte en gas, en telecommunicatie.

Zuurstof (O₂) (elementair)

Het meest voorkomende element van de Aarde dat essentieel is voor het leven.

Zwaveldioxide (SO₂)

De belangrijkste veroorzaker van zure regen, een tussenproduct bij de vervaardiging van zwavelzuur.

Elektrische auto

De Tesla Model S is een van de eerste elektrische auto's die zijn bedoeld voor alledaags gebruik.

Fotosynthese

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Kerncentrale

In kerncentrales wordt de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing omgezet in elektrische energie.

Milieuvriendelijke auto’s

De combinatie van een conventionele verbrandingsmotor met een elektrisch aandrijfsysteem vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Windmolens

Windmolens zetten windenergie om in elektriciteit.

Zonne-energiecentrale

Met behulp van energie van de zon wordt elektriciteit geproduceerd.

Brandstofcel

Een brandstofcel levert milieuvriendelijk elektrische energie geproduceerd door de chemische reactie tussen zuurstof en waterstof.

Koolmonoxide (CO) (basisniveau)

Kleurloos, geurloos gas, met een hogere dichtheiddan die van de lucht. Het is nodig voor de fotosyntese van planten.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Het gezuiverde afvalwater kan door de landbouwsector en industrie gebruikt worden.

Watertoevoersysteem

De watertoevoersysteem biedt schoon en veilig drinkwater voor de consument.

Zo zit een auto in elkaar

In deze animatie leer je hoe een auto is opgebouwd en hoe hij werkt.

Added to your cart.