Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Karstgebied (basisniveau)

Karstgebied (basisniveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

karst regio, karst, karst formaties, karstificatie, kalksteenberg, kalksteen grot, grot, karstbron, druipsteen, doline, karrenfeld, sinkhole, rots, neerslag, terrein vormgeven, Natuurkunde, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Karstformaties aan het oppervlak

 • breuken
 • zinkgat
 • doline
 • karstveld
 • breuken
 • doline
 • karstveld (lapiaz)
 • zinkgat
 • dode vallei
 • verloren stroom
 • dolinemeer
 • beek
 • karstbron

Definities van termen:

Karstgebied: een regio gevormd door de oplossing van oplosbare rotsbodem, meestal koolstofhoudend gesteente.

Karstificatie: processen die voorkomen in gebieden die voornamelijk bestaan uit oplosbaar kalksteen met breuken en spleten. Deze processen treden op door het oplossingseffect van oppervlaktewater en ondergronds water, of het eroderende effect van water dat de rotsbodem insijpelt.

Karstformaties: bovengrondse en ondergrondse formaties gecreëerd door karstificatie.

Doline: een natuurlijke, ronde of onregelmatige inzinking van het Aardoppervlak, meestal op kalksteenplateau's.

Zinkgat: een natuurlijke grondopening die voorkomt in karstgebieden. Zijn ronde, trechtervormige inzinking wordt continu verdiept door water dat het gesteente insijpelt.

Grot: een natuurlijke holte gevormd in een rotsmassa, groot genoeg voor een mens om er naar binnen te gaan.

Druipsteen: Kalksteen wordt afgezet en vormt druipstenen wanneer calciumrijk water door barsten een grot binnensijpelt.

Het fundamentele proces van karstificatie is de oplossing van kalksteen.

Ondergrondse karstformaties

 • breuken
 • breuken
 • kalksteengrot
 • spleten
 • stalagmiet
 • stalactiet
 • kolom

Water in kalkbergen

 • neerslag
 • waterlopen aan de oppervlakte
 • insijpelen
 • ondergrondse beek
 • ondergronds meer
 • karstbron
 • beek
 • oplossing
 • verwering

Animatie

Gesproken tekst

Zure regen lost kalksteen op en sijpelt door de rotsbreuken en -spleten naar beneden de diepte in. Dit proces creëert speciale landschapsvormen zoals zinkgaten, dolines en lapiaz. Doordat regen de bodem wegspoelt, komt het kalksteen vaak aan de oppervlakte te liggen.
Aangrenzende waterstromen bevinden zich normaal gesproken niet in karstgebieden, doordat het water via zinkgaten naar beneden sijpelt en daar verdergaat als ondergrondse stroom. Als het water onder de oppervlakte terechtkomt, vormt zuur water grotten en passages. Deze kunnen uit 2 tot 5 verschillende niveau's bestaan, die met elkaar verbonden zijn door luchtopeningen. Als een ondergrondse stroom een grote hoeveelheid water verzamelt, ontstaat er een ondergronds meer.

Als calciumrijk water door barsten een grot binnensijpelt wordt Kalksteen afgezet en vormt druipstenen. Er bestaan verschillende vormen van druipstenen zoals stalactieten, die aan het plafond van de grot hangen, of stalagmieten, die op de vloer staan.
Als een ondergrondse stroom de oppervlakte bereikt aan de grens van een karstgebied, wordt het een karstbron genoemd.

Gerelateerde items

Wateren onder de oppervlakte

Grondwater en aquifers zijn soorten water die zich onder de oppervlakte bevinden.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

De ontzilting van zeewater

Met behulp van ontzilting kan uit zeewater drinkwater worden gewonnen.

Karstgebied (gemiddeld niveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

Nationale parken in Hongarije

In Hongarije bevinden zich tien nationale parken.

Chichén Itzá (12e eeuw)

De legendarische voormalige hoofdstad van het rijk van de Maya's bevond zich in het huidige Mexico.

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Grondbeginselen van de fysieke geografie

Deze animatie toont de belangrijkste oppervlaktevormen, oppervlaktewater en hun relevante symbolen.

Added to your cart.