Hoogtezones

In bergachtige gebieden veranderen het klimaat, de bodemeigenschappen, de flora en fauna naarmate je hoger komt.

Gerelateerde supplementen

De vorming van wolken en neerslag, wolkentypen

Verdampend oppervlaktewater vormt wolken en valt in de vorm van neerslag terug op aarde.

Aardrijkskunde

De animatie toont de grootste bergen, vlakten, rivieren, meren en woestijnen van de wereld.

Cycloon en anticycloon in de gematigde zone

In de zomer brengt de moesson neerslag naar het vasteland.

Vervuiling van natuurlijk water

Water is een van onze belangrijkste natuurlijke bronnen, we moeten het heel goed beschermen.

Gletsjer (basisniveau)

De lagen van gesteente worden door de drukkracht uit de zijrichting verkreukeld. De...

Hydrothermale diepzeebronnen

Een hydrothermale bron is een scheur in het aardoppervlak waaruit geothermisch verwarmd...

Mineralen

Stenen bestaan uit mineralen. Deze mineralen kunnen vaak in hun pure vorm gevonden worden.

Gletsjer (middelbaar niveau)

Een gletsjer is een uit sneeuw gevormde ijsmassa die zich langzaam en doorlopend beweegt.

Added to your cart.