Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Het geografisch coördinatensysteem (gemiddeld niveau)

Het geografisch coördinatensysteem (gemiddeld niveau)

Het geografisch coördinatensysteem maakt het mogelijk om elke locatie op de aarde exact aan te geven.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

geografische coördinaten systeem, lijn van breedtegraad, Lengtegraad, noordelijk halfrond, zuidelijk halfrond, Aarde, westelijk halfrond, oostelijk halfrond, De grote lijnen van de breedtegraad, Datumkiezer, Poolcirkel, Kreeftskeerkring, Evenaar, Steenbokskeerkring, Zuidpoolcirkel, Coördinatenstelsel, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Breedtegraden

Startpunt: 0° = Evenaar
Hemisferen: noordelijk halfrond, zuidelijk halfrond
Richting: oost-west
Omtrek/lengte: korter in de richting van de polen
Positie ten opzichte van elkaar: parallel aan elkaar
Tellen: 90° naar het noorden en naar het zuiden; volledige cirkels

Lengtegraden

Startpunt: 0° = nulmeridiaan
Hemisferen: oostelijk halfrond, westelijk halfrond
Richting: noord-zuid
Omtrek/lengte: gelijk
Positie ten opzichte van elkaar: convergent, ze kruisen elkaar aan de polen
Tellen: 180° naar oost en west; halve cirkels

Definities:

Geografisch coördinatiesysteem: Het systeem van de kringen van de lengte- en breedtegraad op de wereldbol, het stelt ons in staat om elke locatie op de aarde precies aan te geven.

Breedtegraden: Onderdelen van het geografisch coördinatiesysteem, denkbeeldige cirkels op het oppervlak van de aarde, parallel aan de evenaar. Als de vorm van de aarde wordt benaderd door een bol of een sferoïde, geeft het snijpunt van deze vorm en een vlak loodrecht op de rotatie-as de cirkels van de breedtegraad.

Lengtegraden: Onderdelen van het geografisch coördinatiesysteem, denkbeeldige halve cirkels op het oppervlak van de aarde, die door de polen heen gaan en loodrecht op de evenaar staan.

Belangrijke breedtegraden: Noordpoolcirkel, Kreeftskeerkring, Evenaar, Steenbokskeerkring, Zuidpoolcirkel.

 • noordelijk halfrond
 • zuidelijk halfrond
 • Nulmeridiaan (0º)
 • westelijk halfrond
 • oostelijk halfrond
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Noordpool
 • Noordpoolcirkel
 • Kreeftskeerkring
 • Evenaar
 • Steenbokskeerkring
 • Zuidpoolcirkel
 • Zuidpool

 • noordelijk halfrond
 • zuidelijk halfrond
 • Nulmeridiaan (0º)
 • westelijk halfrond
 • oostelijk halfrond
 • Internationale datumgrens (180°)

 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • Noordpool
 • Noordpoolcirkel
 • Kreeftskeerkring
 • Evenaar
 • Steenbokskeerkring
 • Zuidpoolcirkel
 • Zuidpool

 • noordelijk halfrond
 • zuidelijk halfrond
 • Nulmeridiaan (0º)
 • westelijk halfrond
 • oostelijk halfrond
 • Internationale datumgrens (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

 • Internationale datumgrens (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º

 • Poolcirkel (66,5º N)
 • Kreeftskeerkring (23,5º N)
 • Steenbokskeerkring (23,5º S)
 • Zuidpoolcirkel (66,5º S)
 • 23,5º
 • 66,5º

 • Equatoriale diameter: 12.756,3 km
 • Equatoriaal omtrek: ca. 40.076 km
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Animatie

 • noordelijk halfrond
 • zuidelijk halfrond
 • Nulmeridiaan (0º)
 • westelijk halfrond
 • oostelijk halfrond
 • Poolcirkel (66,5º N)
 • Kreeftskeerkring (23,5º N)
 • Steenbokskeerkring (23,5º S)
 • Zuidpoolcirkel (66,5º S)
 • Equatoriale diameter: 12.756,3 km
 • Equatoriaal omtrek: ca. 40.076 km
 • Internationale datumgrens (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Noordpool
 • Noordpoolcirkel
 • Kreeftskeerkring
 • Evenaar
 • Steenbokskeerkring
 • Zuidpoolcirkel
 • Zuidpool

Gesproken tekst

De eenvoudigste manier om een ​​locatie aan te geven op de aarde is om de coördinaten te noemen. Het geografische coördinatenstelsel bestaat uit lijnen van breedte- en lengtegraden.

Een lijn van de breedtegraad is een cirkelboog evenwijdig aan de evenaar, waarvan het vlak loodrecht op de rotatie-as staat. Om de waarde van een lijn van de breedtegraad vast te stellen, moeten we een van de punten met het centrum van de Aarde verbinden en de hoek van de lijn meten die deze vormt met het vlak van de evenaar. In het geval van de Kreeftskeerkring is deze hoek bijvoorbeeld 23.5°.

De breedtegraad van de evenaar is precies . De evenaar verdeelt de aarde in het noordelijk en zuidelijk halfrond. Van de evenaar af neemt de breedtegraad toe, tot 90° aan de polen. Bij het opgeven van de breedtegraad-coördinaten van een punt moeten we aangeven of de waarde van de graden verwijst naar de lijnen van de breedtegraad noord of breedtegraad zuid.

Belangrijke lijnen van breedtegraden zijn de noordpool- en zuidpoolcirkels die liggen op 66,5° breedtegraad. De Kreeftskeerkring ligt op 23,5° ten noorden van de evenaar. De Steenbokskeerkring bevindt zich op 23,5° ten zuiden van de evenaar. De grote lijnen van de breedtegraad markeren de grens van de klimaatzones.

Een lijn van de lengtegraad is een kromme lijn die de noord- en de zuidpool direct met elkaar verbindt. Het vlak dat gemarkeerd wordt door de lijnen van de lengtegraad komt overeen met de rotatie-as van de aarde. Als de lengtegraad nul graden is, heet dit de nulmeridiaan. Van de nulmeridiaan af, neemt de lengte in beide hemisferen toe tot 180°. De nulmeridiaan loopt door Greenwich, iets buiten Londen.

Voor het verkrijgen van de lengtegraad-coördinaten van een willekeurig gekozen punt moeten we het punt gemarkeerd door de meridiaan op de evenaar identificeren. Vervolgens moeten we kijken waar de lijn van de lengtegraad waarbij ons gekozen punt hoort, de evenaar kruist. Dan moeten we de twee verkregen punten verbinden met het centrum van de aarde en de hoek meten tussen de twee segmenten.

Aan de andere kant van de nulmeridiaan, op 180° lengtegraad, ligt de internationale datumgrens. Bij het opgeven van de lengtegraad-coördinaten van een punt moeten we aangeven of de waarde van de graden verwijst naar de lijnen van de lengtegraad oost of west.

Gerelateerde items

Aarde

De aarde is een rotsachtige planeet met een vaste korst en een atmosfeer die zuurstof bevat.

Tijdzones

De Aarde is verdeeld in 24 tijdzones. Binnen deze tijdzones wordt de standaardtijd gebruikt.

De baan van de Zon op de belangrijkste breedtegraden van de Aarde

De schijnbare dagelijkse baan van de Zon is het gevolg van de rotatie van de Aarde om haar eigen as.

De seizoenen (basisniveau)

Door de gekantelde as van de aarde verandert de hoek van de zonnestralen door het jaar heen.

De seizoenen (middelbaar niveau)

Door de gekantelde as van de aarde verandert de hoek van de zonnestralen door het jaar heen.

Grondbeginselen van de fysieke geografie

Deze animatie toont de belangrijkste oppervlaktevormen, oppervlaktewater en hun relevante symbolen.

Hoogtezones

In bergachtige gebieden veranderen het klimaat, de bodemeigenschappen, de flora en fauna naarmate je hoger komt.

Klimaatzones

De aarde is verdeeld in geografische en klimatologische zones, die resulteren in de zonering van de vegetatie.

Satellietnavigatie, GPS

Het Global Positioning System bestaat uit 24 satellieten, maar slechts 4 hoeven zichtbaar te zijn voor het positioneren.

Staatsvormen en officiële talen

De animatie toont de soorten overheid en de officiële talen van de landen in de wereld.

De structuur van de aarde (basisniveau)

De Aarde is opgebouwd uit verschillende lagen die een bolvormige schil vormen.

De structuur van de aarde (middelniveau)

De Aarde is opgebouwd uit verschillende lagen die een bolvormige schil vormen.

Geografische ontdekkingen (15-17e eeuw)

De legendarische geografische ontdekkingen van de moderne tijd hebben niet alleen de landkaarten opnieuw getekend, maar ook hun sporen achtergelaten op...

Het geografisch coördinatensysteem (basisniveau)

Het geografisch coördinatensysteem maakt het mogelijk om elke locatie op de aarde exact aan te geven.

Added to your cart.