Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Het Panamakanaal

Het Panamakanaal

Het Panamakanaal is een kunstmatige waterweg die is aangelegd om scheepvaartroutes tussen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan in te korten.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

Panamakanaal, Panama, kanaal, vervoer over water, slotsysteem, sluis, handel, Verzending, goederenvervoer, Routes, transport, logistiek, vervoer, Amerika, Noord Amerika, Zuid-Amerika, Centraal Amerika, Stille Oceaan, Caribbean, laadcapaciteit, knooppunt, Atlanti-óceán, Colón, infrastructuur, globale, economie, Aarde, maatschappij, sociale geografie, netwerk, globalisering, Aardrijkskunde, Earth wereldbol, technologie

Gerelateerde items

Scènes

Knelpunten voor de scheepvaart

 • Öresund
 • Bosporus
 • Suezkanaal
 • Straat van Hormuz
 • Bab al-Mandab
 • Straat van Malakka
 • Panamakanaal
 • Kaap de Goede Hoop
 • Kaap Hoorn
 • Straat van Gibraltar
 • Het Kanaal
 • Afrika
 • Europa
 • Azië
 • Australië
 • Noord-Amerika
 • Zuid-Amerika
 • Atlantische Oceaan
 • Stille Oceaan
 • Indische Oceaan

Het Panamakanaal is een kunstmatige waterweg die is aangelegd op de landengte van Panama, die Noord- en Zuid-Amerika aan elkaar verbindt. Het kanaal, dat in 1914 werd geopend, verbindt de Stille Oceaan met de Caribische Zee en zorgt zo voor kortere scheepvaartroutes.

Panamakanaal

 • Stille Oceaan
 • Caraïbische Zee
 • Colón
 • Panama-Stad
 • Bahía Limón
 • Gatún-sluizen - Deel van het oorspronkelijke sluizensysteem.
 • Agua Clara-sluizen - Nieuwe sluizen, gebouwd tijdens de verbreding van het kanaal.
 • Río Chagres
 • Gatúnmeer - Een kunstmatig meer dat is ontstaan tijdens de aanleg van het kanaal.
 • spoorlijnen - De scheepvaartroute volgde de spoorlijnen, die op sommige plaatsen moesten worden verlegd, omdat een deel ervan overstroomd werd door het Gatúnmeer.
 • scheepsroute
 • Culebra Cut - Een 14 km lang kunstmatig dal.
 • Pedro Miguel-sluizen - Deel van het oorspronkelijke sluizensysteem.
 • Miraflores-sluizen - Deel van het oorspronkelijke sluizensysteem.
 • Cocoli-sluizen - Nieuwe sluizen, gebouwd tijdens de verbreding van het kanaal.
 • Bridge of the Americas

Een Frans bedrijf begon in 1881 met de aanleg van het kanaal, onder leiding van Ferdinand de Lesseps. Hij had al eerder met succes het Suezkanaal aangelegd. De geografische en klimatologische kenmerken van de regio werden verkeerd ingeschat, en dit leidde tot diverse problemen op het gebied van techniek, gezondheid van het personeel en financiën. Het project leek te zijn mislukt en de onderneming ging failliet. De lastigste taak bij de aanleg was het uitgraven van de Culebra Cut, een kunstmatige vallei die de Continental Divide doorsnijdt. Uiteindelijk werd het project in 1904 overgenomen door de Verenigde Staten. In 1914 was het kanaal af en werd het geopend.

Het voltooide kanaal was ongeveer 80 km lang. Het bestond uit verschillende kunstmatige meren, natuurlijke en kunstmatige kanalen, en drie sluizencomplexen.

Het Panamakanaal stond onder beheer van de Verenigde Staten tot 1999, toen het werd overgenomen door de regering van Panama.

Jaarlijks varen er duizenden schepen door het kanaal. In 2010 was een Chinees schip het miljoenste schip dat de doorvaart maakte.

Door het toenemende scheepsvaartverkeer en grotere schepen was verbreding van het kanaal noodzakelijk. De werkzaamheden gingen van start in 2007. Er waren bredere en diepere sluizen nodig om grotere schepen door het kanaal te laten varen. Er werden twee nieuwe sluizen gebouwd, de Culebra Cut werd verbreed en ook de kunstmatige meren werden vergroot en verdiept. In 2016 was de verbreding van het kanaal klaar.

Maximale scheepsgrootte

 • Panamax - Alleen dit soort schip (of kleiner) kon vóór de verbreding door het Panamakanaal varen. Het heeft een capaciteit van 4.500 TEU (2.250 standaardcontainers).
 • 294 m
 • 32 m
 • Neopanamax - Dit soort schip kan ook door het Panamakanaal varen sinds dat is verbreed. Het heeft een capaciteit van 13.000 TEU (6.500 standaardcontainers).
 • 366 m
 • 49 m

Voor de verbreding was het formaat van Panamax-schepen de bovengrens voor het passeren van het kanaal. Deze naam duidt erop dat deze schepen ontworpen waren om door het Panamakanaal te varen. Sinds de verbreding kunnen ook Neopanamax-schepen, met een aanzienlijk groter formaat en grotere laadcapaciteit, door het kanaal varen.

Zijaanzicht

 • Stille Oceaan
 • Caraïbische Zee
 • Miraflores-sluizen
 • Miraflores-meer
 • Pedro-Miguel-sluizen
 • Gatúnmeer
 • Gatún-sluizen
 • 26 m

In de sluizen worden de schepen aan de ene kant 26 meter boven de zeespiegel uit getild en aan de andere kant worden ze neergelaten. Elke sluizenserie bestaat uit meerdere sluiskolken, zodat de schepen drie keer worden opgetild en neergelaten. Schepen passeren de oudere sluizen met behulp van een tandradspoor met elektrisch aangedreven locomotieven. Bij de nieuwe sluizen gebeurt dit met sleepboten. Kanaalloodsen helpen bij het passeren van de andere delen van het kanaal. Gemiddeld duurt het doorvaren van het kanaal 8 à 10 uur.

Alternatieve routes

 • Afrika
 • Europa
 • Azië
 • Australië
 • Noord-Amerika
 • Zuid-Amerika
 • Atlantische Oceaan
 • Stille Oceaan
 • Indische Oceaan
 • New York
 • Panamakanaal
 • Kaap Hoorn
 • San Francisco
 • Shanghai
 • 30.500 km
 • 19.500 km
 • 8.400 km
 • 21.000 km
 • 4.700 km

Zonder het Panamakanaal zou een zeereis van Azië naar de oostkust van de VS duizenden kilometers langer zijn. Ook de scheepvaartroutes van de oostkust naar de westkust van de Verenigde Staten zijn korter door het kanaal. Het spoorvervoer tussen de oost- en de westkust van de Verenigde Staten is korter en sneller, maar het zeevervoer is veel goedkoper omdat één schip de lading van meerdere goederentreinen kan vervoeren.

Gegevens

 • Belangrijkste handelsroutes
 • Waterverbruik
 • Scheepsvaartverkeer
 • Soorten schepen

Routes

Meer dan de helft van de schepen die door het Panamakanaal varen, transporteren vracht tussen Azië en de oostkust van Noord-Amerika. Daarnaast is er ook een aanzienlijke hoeveelheid scheepsvaartverkeer van de westkust van Zuid-Amerika naar de oostkust van Noord-Amerika en Europa, en v.v.

Waterverbruik

Een sluiskolk wordt in minder dan acht minuten gevuld met water. Sinds de bouw van de nieuwe sluizen is het waterverlies met bijna 10 procent afgenomen. 60 procent van het water wordt hergebruikt.

Scheepsvaartverkeer

Het aantal schepen dat het kanaal passeert is tot de jaren tachtig gestaag toegenomen (behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog) maar sindsdien stagneert het. De hoeveelheid vervoerde goederen neemt echter nog steeds toe, aangezien de vrachtcapaciteit van schepen steeds groter wordt.

Soorten schepen

Er varen vooral containerschepen door het Panamakanaal. De oude sluizen, die er al waren vóór de verbreding, werden vooral gebruikt door schepen met een vaste en vloeibare lading. Nu varen er bovendien gasschepen langs de nieuwe sluizenseries die in 2016 werden geopend.

Animatie

 • Öresund
 • Bosporus
 • Suezkanaal
 • Straat van Hormuz
 • Bab al-Mandab
 • Straat van Malakka
 • Panamakanaal
 • Kaap de Goede Hoop
 • Kaap Hoorn
 • Straat van Gibraltar
 • Het Kanaal
 • Stille Oceaan
 • Caraïbische Zee
 • Colón
 • Panama-Stad
 • Bahía Limón
 • Gatún-sluizen - Deel van het oorspronkelijke sluizensysteem.
 • Agua Clara-sluizen - Nieuwe sluizen, gebouwd tijdens de verbreding van het kanaal.
 • Río Chagres
 • Gatúnmeer - Een kunstmatig meer dat is ontstaan tijdens de aanleg van het kanaal.
 • spoorlijnen - De scheepvaartroute volgde de spoorlijnen, die op sommige plaatsen moesten worden verlegd, omdat een deel ervan overstroomd werd door het Gatúnmeer.
 • scheepsroute
 • Culebra Cut - Een 14 km lang kunstmatig dal.
 • Pedro Miguel-sluizen - Deel van het oorspronkelijke sluizensysteem.
 • Miraflores-sluizen - Deel van het oorspronkelijke sluizensysteem.
 • Cocoli-sluizen - Nieuwe sluizen, gebouwd tijdens de verbreding van het kanaal.
 • Bridge of the Americas
 • Panamax - Alleen dit soort schip (of kleiner) kon vóór de verbreding door het Panamakanaal varen. Het heeft een capaciteit van 4.500 TEU (2.250 standaardcontainers).
 • 294 m
 • 32 m
 • Neopanamax - Dit soort schip kan ook door het Panamakanaal varen sinds dat is verbreed. Het heeft een capaciteit van 13.000 TEU (6.500 standaardcontainers).
 • 366 m
 • 49 m
 • Miraflores-sluizen
 • Miraflores-meer
 • Pedro-Miguel-sluizen
 • Gatúnmeer
 • Gatún-sluizen
 • 26 m
 • Afrika
 • Europa
 • Azië
 • Australië
 • Noord-Amerika
 • Zuid-Amerika
 • Atlantische Oceaan
 • Stille Oceaan
 • Indische Oceaan
 • New York
 • Panamakanaal
 • Kaap Hoorn
 • San Francisco
 • Shanghai
 • 30.500 km
 • 19.500 km
 • 8.400 km
 • 21.000 km
 • 4.700 km
 • Belangrijkste handelsroutes
 • Azië - Oostkust VS 51,2%
 • Westkust Zuid-Amerika - Westkust VS 17,5%
 • Westkust Zuid-Amerika - Europa 10,6%
 • Westkust Midden-Amerika - Oostkust VS 7,8%
 • Europa - Westkust Noord-Amerika 6%
 • Overige 6,9%
 • Voor de verbreding
 • Na de verbreding
 • Waterverlies bij doorvaart
 • 79 Olympische zwembaden
 • 73 Olympische zwembaden
 • 1975 tankwagens
 • 1825 tankwagens
 • Scheepsvaartverkeer
 • 1914
 • 1929
 • 1944
 • 1959
 • 1974
 • 1989
 • 2004
 • 2016
 • aantal doorvaarten
 • 0
 • 2.000
 • 4.000
 • 6.000
 • 8.000
 • 10.000
 • 12.000
 • 14.000
 • 16.000
 • 18.000
 • capaciteit (miljoen ton)
 • 0
 • 50
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 350
 • Soorten schepen (2016)
 • Oud sluizensysteem
 • 22%
 • 3,2%
 • 6,2%
 • 4,5%
 • 20,4%
 • 7,3%
 • 14,7%
 • 5,5%
 • 1,7%
 • 14,5%
 • Nieuw sluizensysteem
 • 64,3%
 • 22,8%
 • 6,7%
 • 4,5%
 • 1,3%

Gerelateerde items

Containerschip

Commerciële maritieme routes van containerschepen vormen een wereldwijd netwerk.

Haven

Havens moeten de noodzakelijke infrastructuur en diensten bieden voor de industrie en het zeetransport.

Olietanker

Olietankers verscheen in de late 19e eeuw: vandaag behoren ze tot de grootste schepen.

Vervoersnetwerken

De animatie toont de belangrijkste lucht-, water- en landroutes en vervoersknooppunten.

Het Suezkanaal

Het Suezkanaal is een kunstmatige waterweg die de Middellandse Zee met de Rode Zee verbindt.

Luchthaven

Luchthavens leveren infrastructuur en diensten die nodig zijn voor de luchtvaart.

Werking van een riviersluis

Riviersluizen maken rivieren met grote hoogteverschillen veilig en bevaarbaar.

Zeeën en baaien

De animatie geeft een samenvatting van de belangrijkste zeeën en zeegolven.

De continenten en de oceanen

Het vasteland op Aarde is verdeeld in continenten die worden gescheiden door oceanen.

De Kanaaltunnel

De Kanaaltunnel is een 50,5 km lange spoortunnel tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die onder het Engels Kanaal ligt.

Santa María (15e eeuw)

De driemaster van Christopher Columbus, "Santa María" genaamd, was het vlaggenschip van zijn revolutionaire reis.

Aardrijkskunde

De animatie toont de grootste bergen, vlakten, rivieren, meren en woestijnen van de wereld.

Geografische ontdekkingen (15-17e eeuw)

De legendarische geografische ontdekkingen van de moderne tijd hebben niet alleen de landkaarten opnieuw getekend, maar ook hun sporen achtergelaten op...

Added to your cart.