Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Het Paleis van Diocletianus (Split, Kroatië)

Het Paleis van Diocletianus (Split, Kroatië)

Het fortachtige paleis werd door de Romeinse keizer Diocletianus gebouwd aan de kust in de buurt van zijn geboorteplaats.

Geschiedenis

Trefwoorden

Diocletianus, paleis, Het Oude Rome, Római Birodalom, Kroatië, Mediterraans, Rome, Dalmatië, Dinarische Alpen, keizer, keizertijd, vesting, provincie, geschiedenis, oudheid, Middellandse Zee, architectuur, cultuur, kerk, poort, decoratieve gate, mausoleum, Adriatische Zee

Gerelateerde items

Vragen

 • Wanneer is het paleis van Diocletianus gebouwd?
 • In welk hedendaags land bevinden de overblijfselen van het paleis van Diocletianus zich?
 • Aan de oever van welke zee werd het paleis van Diocletianus gebouwd?
 • Welk politiek regime introduceerde Diocletianus als keizer?
 • Welke titel had Diocletianus tijdens de tetrarchie?
 • Hoe eindigde het bewind van Diocletianus?
 • Welke bouwkenmerken worden NIET in het paleis aangetroffen?
 • Hoeveel mensen woonden er tijdens het leven van Diocletianus in het paleis?
 • Wanneer woonde Diocletianus in het paleis?
 • Welke vorm had de plattegrond van het gebouwencomplex?
 • Langs welke muur bevinden zich geen uitkijktorens?
 • Welke poort heeft het paleis NIET?
 • Hoe hoog zijn de muren van het paleis?
 • Is het waar dat het paleis een oppervlak van meer dan 30.000 km² beslaat?
 • Hoe wordt het gedeelte waar de religieuze gebouwen zich bevinden genoemd?
 • In welke Romeinse provincie werd het paleis gebouwd?
 • Hoeveel torens heeft het in het paleis?
 • Welke poort was waarschijnlijk de hoofdingang van het paleis?
 • Welke ingang van het paleis bevond zich aan de kant van de zee?
 • Welke vorm heeft de plattegrond van het mausoleum van Diocletianus?
 • Welke Romeinse god beschouwde Diocletianus als zijn beschermgod?
 • Hoe is Diocletianus gestorven?
 • Is het waar dat Diocletianus niet langer dan tien jaar in zijn paleis woonde?
 • Wat is het peristilium?

Scènes

Paleis

 • Dinarische Alpen - Strekken zich uit van het noordwesten tot het zuidoosten. De meest westelijke hellingen grenzen aan de kust. Bestaan uit kalksteen, het meest gebruikte bouwmateriaal in de regio.
 • Adriatische Zee - Deel van de Middellandse Zee tussen het Italiaanse schiereiland en het Balkanschiereiland. Hij is genoemd naar de stad Adria.
 • haven - Het paleis werd direct aan de kust gebouwd. De door een golfbreker beschermde baai was een veilige plaats voor schepen om aan te meren en een manier om het paleis vanuit zee te naderen.
 • paleis - Diocletianus liet het gebouwencomplex bouwen aan het einde van de 3e en het begin van de 4e eeuw.

De bouw van het paleis begon rond 295 na Christus. Diocletianus was in die tijd op het hoogtepunt van zijn macht en liet het gebouwencomplex bouwen om er van zijn oude dag te gaan genieten. Een doorslaggevende factor voor de keuze van de locatie was dat Diocletianus was geboren in de buurt van de stad Salona, de hoofdstad van de Romeinse provincie Dalmatia. Het feit dat er door de overvloedige hoeveelheid water en zwavel textielproductie mogelijk was (bovendien zeer winstgevend), vormde een andere belangrijke factor.

Het Paleis van Diocletianus, aan de voet van de Dinarische Alpen aan de kust van de Adriatische Zee, lag ver van Rome, maar het lag niet volledig geïsoleerd. Nadat het paleis was voltooid, woonden er ongeveer 9000 mensen. Het werd voorzien van water uit de rivier de Jadro, in de buurt van Salona.

Haven

 • golfbreker - Een barrière gebouwd aan de zeezijde van de haven. Deze biedt bescherming tegen getijden en golven.
 • ingang vanaf zee - Deze wordt ook de Zeepoort, de zuidelijke poort (Porta Meridialis) of de Bronzen Poort genoemd. Deze werd belangrijk vanwege de zeehandel.
 • zuidelijke gevel - Deze was minder versterkt dan de andere drie zijden, maar gaf het gebouwencomplex zijn paleisachtige structuur.
 • daktuin - Deze diende waarschijnlijk ter decoratie van de keizerlijke vertrekken, waardoor hij de paleisachtige structuur van het zuidelijke deel van het gebouwencomplex benadrukte.

Diocletianus liet het paleis direct aan de kust bouwen. Dit was gunstig voor de verdediging van het paleis en maakte het vervoer van personen en goederen eenvoudiger.

Algemeen wordt aangenomen dat de ingang aan de kant van de zee de privépoort van Diocletianus was, omdat deze toegang gaf tot de keizerlijke vertrekken.

Omdat het paleis op een schiereiland was gebouwd, werd de haven van het paleis waarschijnlijk door een kunstmatige golfbreker beschermd tegen de golven van de open zee. Het is waarschijnlijk dat de landzijde van deze ankerplaats werd gebruikt om vanaf schepen aan land te gaan en om handelsschepen te lossen.

Opbouw

 • Gouden Poort - De noordelijke poort van het paleis, ook wel Porta Septemtrionalis genoemd, was de een van de uiteinden van de cardo.
 • noordoostelijk complex - De dienstgebouwen en de leefruimten van soldaten en personeel bevonden zich in het noordelijke deel van het paleis.
 • centrum - Dit is de kruising van de cardo en de decumanus die het paleis in vieren deelt.
 • Zilveren Poort - De oostelijke poort van het paleis, ook wel Porta Argentea of Porta Orientalis genoemd, was de een van de uiteinden van de decumanus.
 • mausoleum - Een gedecoreerd achthoekig gebouw met een koepel erop. Dit dient als de rustplaats van Diocletianus.
 • oostelijk complex - De rijker gedecoreerde gebouwen die deel uitmaakten van de keizerlijke vertrekken, bevonden zich in het zuidelijke deel van het gebouwencomplex.
 • Bronzen Poort - De zuidelijke poort van het paleis, ook wel Porta Aenea of Porta Meriodionalis genoemd.
 • westelijk complex - De rijker gedecoreerde gebouwen die deel uitmaakten van de keizerlijke vertrekken, bevonden zich in het zuidelijke deel van het gebouwencomplex.
 • Tempel van Jupiter - Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat deze rechthoekige tempel ten onrechte de Tempel van Jupiter wordt genoemd, omdat deze naar alle waarschijnlijkheid aan een andere Romeinse god, Janus, gewijd was.
 • IJzeren Poort - De westelijke poort van het paleis, ook wel Porta Ferrea of Porta Occidentalis genoemd, was de een van de uiteinden van de decumanus.
 • noordwestelijk complex - De dienstgebouwen en de leefruimten van soldaten en personeel bevonden zich in het noordelijke deel van het paleis.
 • temenos - Het heilige deel van het paleis dat zich bevindt tussen de keizerlijke vertrekken en de decumanus, waar de tempels zich bevinden.

Het Paleis van Diocletianus bestaat uit verschillende bouwkundige elementen. Het heeft elementen van legerkampen (castra), paleizen (palatia) en landhuizen (villa's).

De oost- en westzijde van het rechthoekige paleis zijn even lang, 215 meter, en de noord- en zuidzijde zijn respectievelijk 175 en 181 meter lang. De plattegrond van het paleis heeft daardoor de vorm van een trapezium. Het gebouwencomplex heeft een oppervlakte van meer dan 30.000 m².

De decumanus deelt het paleis van oost naar west in tweeën. De gebouwen in het noordelijke deel zijn eenvoudiger dan de rijker versierde gebouwen in het zuidelijke deel. De temenos, die plaats biedt aan religieuze gebouwen, bevindt zich ten zuiden van de decumanus. Naarmate we dichterbij de zee komen, volgen de gebouwen die met de keizerlijke vertrekken zijn verbonden.

De oostelijke, noordelijke en westelijke muur beschikken over uitkijktorens en enorme poorten die bij de fortachtige structuur van het paleis passen. De zeezijde is echter eleganter en rijker versierd, wat de paleisachtige structuur van het gebouw benadrukt.

De buitenmuren zijn 15-20 meter hoog en gemiddeld 2,1 meter dik. Er zijn in totaal 16 torens. De Gouden, Zilveren en IJzeren Poort worden elk beschermd door twee torens, maar de zeezijde in het zuiden beschikt over geen enkele toren.

De metalen in de namen van de poorten verwijzen waarschijnlijk naar historische tijden die ook in de Griekse en Romeinse mythologie voorkomen. Het Gouden Tijdperk was een tijd van vrede en welvaart.

Het paleis heeft vier ingangen. De Porta Aurea is de noordelijke poort van het paleis; een van de uiteinden van de cardo. Deze rijk versierde hoofdingang die toegang geeft tot het paleis is bereikbaar via de weg van Salona naar Aspalathos.

Diocletianus werd begraven in een sierlijk, achthoekig mausoleum, waarvan alle zijden 7,6 meter lang zijn. De achthoek staat symbool voor de overgang van aarde naar hemel. Het mausoleum wordt omringd door 24 Korinthische zuilen. Het heeft een pannendak en de muren zijn gemiddeld 3 meter dik. De ronde grafkamer is in het midden 21 meter hoog en heeft een doorsnede van 13 meter. De binnenzijde van de wanden is versierd met een fries en in de nissen staan beelden. De sarcofaag van Diocletianus bevindt zich in het midden van de grafkamer.

De Tempel van Jupiter werd gebouwd tussen 295 en 305 na Christus. De rechthoekige tempel staat op een sokkel. Er is een zuilengang, ondersteund door zes zuilen, die naar de ingang leidt en beide uiteinden van het zadeldak zijn gesloten met een timpaan. Het timpaan boven de ingang is versierd met een reliëf van goden en helden.

Volgens de traditionele opvatting was de tempel gewijd aan Jupiter, de Romeinse oppergod, god van de hemel en het onweer. De cultus van Jupiter was tijdens het bewind van Diocletianus van groot belang, omdat de keizer Jupiter als zijn beschermgod zag.

Diocletianus

Diocletianus was de Romeinse keizer van 284 tot 305 na Christus. Hij legde de basis voor het dominaat door een einde te maken aan de crisis van de derde eeuw. Door zijn hervormingen werd het keizerrijk weer stabiel.

Diocletianus werd in 244 na Christus geboren nabij de stad Salona in de Romeinse provincie Dalmatia. Zijn militaire loopbaan begon waarschijnlijk tijdens het bewind van keizer Carus. Hij werd door het leger uitgeroepen tot keizer toen kort na Carus ook een van diens zonen overleed.

Tijdens de eerste twee decennia van zijn bewind voerde hij vele oorlogen, maar het lot van zijn voorgangers bleef hem bespaard. Diocletianus introduceerde de tetrarchie; hij en Maximilianus regeerden als augustus en Galerius en Constantius Chlorus regeerden als caesar. Het keizerrijk werd hierdoor eenvoudiger te verdedigen en te besturen, ook al was het nu niet langer een verenigd keizerrijk. De interne politieke twisten werden echter al snel hervat en er deden zich ook economische (financiële) problemen voor. Bovendien verslechterde de gezondheid van Diocletianus. In 305 na Christus trad hij af (als eerste Romeinse keizer) en trok zich terug in het paleis dat hij in zijn vaderland had gebouwd. Hij heeft er echter niet lang van zijn oude dag kunnen genieten, want omstreeks 312 na Christus overleed hij.

In de Historia Augusta, een in de oudheid geschreven verzameling biografieën van Romeinse keizers, wordt Diocletianus de 'vir rei publicae necessarius' ('de man die het land nodig had') genoemd.

Wandelen

Animatie

 • paleis - Diocletianus liet het gebouwencomplex bouwen aan het einde van de 3e en het begin van de 4e eeuw.
 • Gouden Poort - De noordelijke poort van het paleis, ook wel Porta Septemtrionalis genoemd, was de een van de uiteinden van de cardo.
 • mausoleum - Een gedecoreerd achthoekig gebouw met een koepel erop. Dit dient als de rustplaats van Diocletianus.
 • Bronzen Poort - De zuidelijke poort van het paleis, ook wel Porta Aenea of Porta Meriodionalis genoemd.
 • Tempel van Jupiter - Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat deze rechthoekige tempel ten onrechte de Tempel van Jupiter wordt genoemd, omdat deze naar alle waarschijnlijkheid aan een andere Romeinse god, Janus, gewijd was.

Gesproken tekst

Diocletianus was aan het einde van de 3e en het begin van de 4e eeuw keizer van het Romeinse Rijk. Hij gaf in 295 na Christus opdracht voor de bouw van zijn paleis in zijn vaderland in de provincie Dalmatia, om daar van zijn oude dag te gaan genieten. In 305 na Christus trad hij vrijwillig af, en hij bracht de rest van zijn leven door in het gebouwencomplex dat zich aan de kust van de Adriatische Zee bevond.

Het Paleis van Diocletianus heeft niet alleen elementen van paleizen (palatia), maar ook van legerkampen (castra) en landhuizen (villa's). De unieke verdeelde vorm van het paleis, sterke muren en uitkijktorens zijn allemaal kenmerken van castra. De versierde gebouwen van de keizerlijke vertrekken en de zuidelijke muur aan de kant van de zee vertonen gelijkenissen met palatia. Hoewel er zich aan deze zijde geen torens bevinden, zijn er aan de andere drie zijden in totaal 16 torens.

De noordelijke Gouden Poort (Porta Aurea) is de rijkst versierde van de vier poorten. Als je door de poort gaat, loopt er van noord naar zuid een cardo, een van de hoofdassen van het paleis. Deze doorsnijdt de andere as, de decumanus, in het centrum van het paleis. Het peristilium is een open ruimte na de kruising van deze twee assen. Deze ruimte wordt in het oosten geflankeerd door het mausoleum van Diocletianus en in het westen door de Tempel van Jupiter. Aan de zuidzijde van het paleis bevinden zich versierde gebouwen die met de keizerlijke vertrekken verbonden zijn. De Bronzen Poort (Porta Aenea) is gericht op de haven en de Adriatische Zee.

Gerelateerde items

Amfitheater van Pula (Pula, 1e eeuw)

Het Amfitheater van Pula, in het tegenwoordige Kroatië, was een van de grootste Romeinse amfitheaters in de oudheid.

Provincies en nederzettingen van het oude Rome

Deze animatie toont de geschiedenis van het oude Rome door de eeuwen heen.

Circus Maximus (Rome)

In het oude Rome was de enorme arena vooral beroemd vanwege het beroemde wagenrennen.

Colosseum (Rome, 1e eeuw)

Het meest beroemde amfitheater van het oude Rome met zijn majestueuze ruïnes werd in de 1e eeuw gebouwd.

De thermen van Caracalla (Rome, 3e eeuw)

De prachtige spa van de Romeinse keizer werd in de 3e eeuw n.Chr. gebouwd.

Het Paleis van Knossos (2e millennium v.Chr.)

Het grootste complex van Kreta in de bronstijd was hoogstwaarschijnlijk het centrum van de Minos-cultuur.

Pantheon (Rome, 2e eeuw)

De 'Tempel van alle goden' werd gebouwd onder het bewind van de Romeinse keizer Hadrianus.

Ragusa (Kroatië, zestiende eeuw)

Deze Kroatische stad, die tegenwoordig Dubrovnik heet, staat bekend om zijn spectaculaire architectuur en prachtige ligging.

Romeins legerkamp

Terwijl het Romeinse Rijk uitbreidde, werden legerkampen opgericht in de nieuw veroverde gebieden.

Romeins woonhuis in de oudheid

Rijke burgers in het oude Rome waren in het bezit van grote huizen die verschillend waren ingericht en talrijke kamers hadden met verschillende functies.

Romeinse aquaducten en wegen in de oudheid

Het uitstekende wegen- en aquaductensysteem dat verspreid was over het hele rijk toont ook de ontwikkeling van de Romeinse beschaving als geheel.

Theater van Pompeius (Rome, 1e eeuw v.Chr.)

Het gebouw, dat werd gebouwd in opdracht van Pompeius de Grote, was het eerste permanente stenen theater van het Oude Rome.

Bireme (oud oorlogsschip met roeispanen)

Een bireme is een oud soort oorlogsschip, met een kenmerkende puntige boeg en twee dekken met roeispanen, gebruikt door veel legers.

Boog van Titus (Rome, 1e eeuw)

De Romeinse keizer liet een triomfboog als herdenken aan de overwinnende veldtocht tegen de joden bij de ingang van het Forum Romanum opgericht.

Legendarische oude rijken

Talloze legendarische rijken werden gebouwd (en vernietigd) in de loop van de geschiedenis.

Oude Romeinse senator en zijn vrouw

Senatoren, lid zijnde van de hoogste sociale klasse van het oude Rome, droegen toga's met paarse randen.

Quinquereme (3e eeuw v.Chr.)

Het oorlogsschip met meerdere rijen roeispanen was het typische oorlogsschip uit het Hellenistische tijdperk.

Romeinse soldaat (1e eeuw v.Chr.)

De soldaten in het leger van het oude Romeinse rijk waren goed opgeleid en goed uitgerust.

Added to your cart.