Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Hero’s aeolipile

Hero’s aeolipile

Hero van Alexandrië is de uitvinder van de eerste stoommachine, hoewel hij het enkel beschouwde als leuk speelgoed.

Technologie

Trefwoorden

aeolipile Hero's, aeolipile, oudheid, stoommachine, turbine, kokend water, inkomende stoom, uitstromende stoom, werk, uitvinder, wetenschapper, uitvinding, geschiedenis, technologie

Gerelateerde items

Vragen

 • In welke stad woonde Hero?
 • In welk huidig land bevindt zich Hero's geboorteplaats?
 • Welk werk van Hero bevat zijn studie van machines die werden aangedreven door de lucht, stoom of waterdruk?
 • Wanneer leefde Hero van Alexandrië?
 • Welke apparaten heeft Hero uitgevonden?
 • Wie is de uitvinder van de moderne stoommachine?
 • Wat zorgt voor de rotatie van de bol van de aeolipile?
 • Welke stelling is FOUT?
 • Welke stelling is FOUT?
 • Waarom werden Hero's machines niet gebruikt in de industrie?
 • Welke stelling is FOUT?
 • Welke stelling is FOUT?
 • Welke stelling is FOUT?
 • Welke stelling is FOUT?
 • Wat is de juiste logische volgorde van Hero's aeolipile?
 • Waarmee hield Hero zich in de eerste plaats mee bezig?
 • Welke plant kon Hero in zijn tijd eten?
 • Voor welke taak ontwierp Hero zijn 'stoommachine'?
 • Welk dier kon Hero in zijn tijd tegenkomen?

Scènes

Aeolipile

De grote wetenschapper

Hero van Alexandrië hield zich - net als andere wetenschappers in die tijd - in de eerste plaats bezig met wiskunde en natuurkunde.
Hij schreef verschillende theoretische werken (zoals Pneumatica, een beschrijving van machines die aangedreven werden door lucht, stoom of waterdruk) en was de uitvinder van verschillende apparaten.
Hiervan beschouwde Hero de meeste echter louter als speelgoed, waren ver op hun tijd vooruit. Hiertoe behoorde ook de stoomturbine, die algemeen wordt beschouwd als de eerste, werkende stoommachine in de geschiedenis van de mechanica.

Doorsnede

 • inkomende stoom
 • kokend water
 • uitstromende stoom
 • gebogen buizen
 • gesloten koperen ketel

De eerste stoommachine

De eerste beschrijving van het raketprincipe valt in Hero's werk 'Pneumatica' te vinden.
Hero baseerde zijn stoomturbine op dit principe, evenals zijn vroege herkenning van de wet van behoud van momentum. Het apparaat, dat werd gebouwd in de 1e eeuw na Christus, werd bekend als aeolipile (ook wel Hero's bal of Hero's motor genoemd).
De aeolipile was een apparaat dat de warmte van energie kon omzetten van stoom naar mechanische arbeid. Het was een holle bol die was gemonteerd op een hard, gesloten vat dat gedeeltelijk was gevuld met water. Er werden twee buisjes aan het vat verbonden, waaarbij onderste openingen van de buisjes zich boven het waterniveau in het vat bevonden.
Het vuur onder de ketel zorgde ervoor dat het water kookte, waarbij de vrijgekomen stoom in door de buisjes in de bol terechtkwam. De sfeer werd vervolgens om haar as gedraaid door de stoom die uit de twee pijpjes blies.

Animatie

Gesproken tekst

Hero van Alexandrië leefde en werkte waarschijnlijk in de 1e eeuw na Christus. Zijn geboortestad, Alexandrië - in het huidige Egypte - was een van de centra van antieke Griekse cultuur en wetenschap. Hoewel Hero vooral bekendstaat om zijn theoretische werk, zoals "Hero's formule" m.b.t. oppervlakte van een driehoek, was hij ook de uitvinder van meerdere apparaten.
Een van hen was de aeolipile, ook wel bekend als de Hero motor of Hero's bal. Dit apparaat wordt algemeen beschouwd als de voorloper van de stoommachine, 1700 jaar vóór de uitvinding van James Watt.
De aeolipile was een holle bol die gemonteerd was op een gesloten koperen vat dat gedeeltelijk gevuld was met water. Het water werd verwarmd door vuur onder de ketel, wat stoom produceerde. Het vat was verbonden met de holle bol door een paar buisjes die dienden als de draaipunten van de bol en die de stoom overbrachten. Er zaten twee gebogen pijpjes op de bol, waardoor de stoom kon ontsnappen. De stoom die vrijkwam produceerde een torsie, wat de bol rond zijn as deed draaien, dat wil zeggen, het apparaat zette warmte-energie om in arbeid.
Hoewel Hero het werkingsprincipe van zuigers kende, verbond hij de twee apparaten niet.
De aeolipile werd nooit in gebruik genomen, zelfs Hero beschouwde het als een merkwaardig stuk speelgoed. Toch is het apparaat de eerste straalmotor in de geschiedenis van de techniek.

Gerelateerde items

Stoommachine van James Watt (18e eeuw)

De door de Schotse ingenieur verbeterde stoommachine had een breed scala van toepassingen en bracht zo een technologische revolutie teweeg.

Ford Model T

Dit populaire model van de Amerikaanse autofabrikant was de eerste auto ter wereld die met de lopende band werd geproduceerd.

Hoe werkt een turbojet?

De turbojet wordt gebruikt voor de voortstuwing van vliegtuigen.

Verdampen en koken

Wat gebeurt er in een vloeistof als die kookt en verdampt? Waardoor wordt het het kookpunt bepaald?

Watermolen

Sinds de middeleeuwen worden er al machines gebruikt die de energie van water omzetten in mechanische arbeid.

Windmolen

Een windmolen zet windenergie om in mechanische energie en wordt al sinds de Middeleeuwen gebruikt.

De militaire uitvindingen van Archimedes (3e eeuw v.Chr.)

Archimedes was een van de meest briljante Griekse geleerden uit de oudheid, die ook zijn sporen naliet met militaire uitvindingen.

De schroef van Archimedes(3. eeuw v.Chr.)

De schroefpomp, vaak toegeschreven aan Archimedes, maakte irrigatie veel effectiever.

Dieselmotor

Het principe van deze motor met interne verbranding werd door de Duitse ingenieur Rudolf Diesel in 1893 gepatenteerd.

Stirlingmotor (hetelucht motor)

Stirlingmotoren zijn ook bekend als externe verbrandingsmotoren. In tegenstelling tot verbrandingsmotoren (bijv. ottomotor), vindt hier verbranding plaats...

Tweetaktmotor

De tweetaktmotor is een interne verbrandingsmotor, waarvan de functie uit twee (werk)takten bestaat.

Viertaktmotor (Ottomotor)

Deze animatie laat de meest gebruikte automotoren zien.

Wankelmotor

Een roterende motor met een hoge efficiëntie.

BR Standard Class 3 2-6-2T stoomlocomotief

Een type stoomlocomotief dat gebruikt werd door de Britse Spoorwegen en werd gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw.

De stoomboot Kisfaludy (1846)

De eerste testtocht van de raderstoomboot vond plaats in 1846 aan het Balatonmeer.

De stoomboot van Clermont (1807)

De Amerikaanse ingenieur Robert Fulton heeft de eerste werkende, door stoom aangedreven raderboot uitgevonden.

Dorsmachine (19e eeuw)

Dorsmachines worden gebruikt voor het scheiden van graan en stro.

Stephenson's Rocket (1829)

De locomotief van de Engelse ingenieur George Stephenson werd gebouwd voor een locomotievenwedstrijd in 1829.

Added to your cart.