Grote amoeba

Een heterotrofe protist die in zoet water voorkomt. De vorm ervan verandert voortdurend.

Gerelateerde supplementen

Pantoffeldiertje

Een eukaryotische eencellige diersoort die in zoetwateren algemeen voorkomt.

De Europese moerasschildpad

De Europese moerasschildpad tref je aan in moerasgebieden en aan de oevers van ondiepe meren.

Beerdiertje

Beerdiertjes kunnen in extreme omstandigheden overleven: ze blijven zelfs leven in de ruimte.

Hertkever

De animatie van de hertkever laat zien hoe de spieren van insecten werken, hoe insecten...

Sponsdier

De oudste groep van in water levende dieren. Hun lichaam is asymmetrisch en ze hebben...

Predatie

Roofdieren aan de top van de voedselketen azen op andere dieren. Hun relatie is jager en prooi.

The green-winged macaw

A brightly coloured and extremely loud parrot whose screams can be as loud as 110 dB. In humans,...

Eendagsvlieg

De larven spenderen de eerste drie jaar van hun leven in het water. Volwassen exemplaren...

Added to your cart.