Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Golfsoorten

Golfsoorten

Golven spelen een zeer belangrijke rol op allerlei gebieden van ons leven.

Fysica

Trefwoorden

golf, golfsoorten, geluidsgolf, Zwaartekracht golf, elektromagnetische golf, mechanische golf, lengte-, dwars, frequentie, amplitude, klinken, golflengte, voortplantingssnelheid, trilling, periode van oscillatie, polarisatiefilter, Radio golven, magnetron, licht, zichtbaar licht, ultraviolette straling, infraroodstraling, gepolariseerde golf, infrageluid, ultrageluid, antenne, zwaartekracht, Mechaniek

Gerelateerde items

Scènes

Longitudinale golven

 • Longitudinale golf - De beweging van de deeltjes is evenwijdig aan de uitbreidingsrichting van de golf. Mechanische golven die zich voortplanten door een gas zijn altijd longitudinaal.
 • spreker - De luidspreker zendt longitudinale geluidsgolven uit. Geluid wordt net als elke andere golf gekenmerkt door golflengte, frequentie, voortplantingssnelheid en amplitude.
 • richting van de deeltjesbeweging
 • beweging van de deeltjes

De eenvoudigste mechanische golven zijn geluidsgolven die zich voortplanten door een gas. De geluidsbron zorgt ervoor dat de gasmoleculen gaan trillen. Vervolgens gaan door de reeds trillende moleculen ook de moleculen in de buurt trillen. Dit proces herhaalt zich, waardoor de trilling zich voortplant.

Bij mechanische golven die zich voortplanten door een gas gaat het altijd om longitudinale golven, wat wil zeggen dat de richting van de deeltjesbeweging evenwijdig is aan de richting waarin de golf zich voortplant. Dit komt doordat de deeltjes van het gas elkaar niet aantrekken, zodat er geen dwarskracht op wordt uitgeoefend. Een enkel deeltje kan alleen die deeltjes laten trillen die zich ervoor bevinden. Longitudinale golven kunnen niet gepolariseerd worden.

Transversale golven

 • Transversale golf - De beweging van de deeltjes staat loodrecht op de uitbreidingsrichting van de golf.
 • richting van de deeltjesbeweging
 • beweging van de deeltjes

Bij mechanische golven die zich voortplanten door een vaste stof of vloeistof kan het gaan om transversale of longitudinale golven.

Transversale golven zijn golven waarin de verplaatsing van de deeltjes loodrecht staat op de richting waarin de golf zich voortplant. Als je de snaar van een gitaar aanslaat, beweegt de golf zich langs de snaar, maar de trilling staat loodrecht op de beweging van de golf.

Als de trilling plaatsvindt in hetzelfde vlak, is de golf lineair gepolariseerd.

Complexe golven - watergolven

 • Watergolf - Deze golven zijn tegelijkertijd longitudinaal en transversaal. De deeltjes bewegen zich in cirkels.

De meeste van de in de natuur voorkomende golven zijn niet uitsluitend transversaal of longitudinaal, en transversale golven zijn ook niet altijd gepolariseerd in een enkel vlak.

De deeltjes in een medium bewegen zich gewoonlijk tegelijkertijd. Elke complexe golfbeweging kan worden beschreven als de combinatie van een longitudinale golf en een of meerdere transversale golven. Als we bijvoorbeeld kijken naar golven op het water, verplaatsen de deeltjes zich niet alleen omhoog en omlaag, maar ook naar voren en naar achteren. Watergolven kunnen dus ook worden omschreven als een combinatie van longitudinale en transversale golven.

De reden hiervoor is dat water niet samengeperst kan worden, zodat de zich naar beneden bewegen deeltjes de deeltjes eronder niet samenpersen maar ze opzij duwen. Golven die zich voortplanten door een vast medium (bijv. seismische golven) zijn nog complexer.

Polarisatie

 • cirkelvormig gepolariseerde transversale golf - De combinatie van twee transversale golven die loodrecht op elkaar staan.
 • lineair gepolariseerde transversale golf - Een golf waarin de deeltjes zich voortbewegen in één vlak; de beweging ervan is loodrecht op de uitbreidingsrichting.
 • polarisator - De golven worden lineair gepolariseerd als ze door een spleet gaan.
 • loodrechte polarisator

Een elliptisch gepolariseerde golf is een combinatie van twee transversale golven, maar in speciale gevallen kan zo'n golf cirkelvormig gepolariseerd zijn.

Een cirkelvormig gepolariseerde golf kan makkelijk worden gevormd door het ene uiteinde van een elastisch touw vast te maken aan een ventilatorblad en het touw strak te houden door te trekken aan het andere uiteinde.

Om een ​​cirkelvormig gepolariseerde golf om te zetten naar een lineair gepolariseerde golf, is er een polarisator nodig. Bij mechanische golven is dit een filter met een spleet. Wanneer de golf door de spleet gaat, wordt hij lineair gepolariseerd. Als er een andere polarisator loodrecht op de eerste staat langs de voortplantingsrichting van de golf, gaat de golf er niet doorheen.

Elektromagnetische golven

 • elektromagnetische dipolaire straling - Een veranderend elektrisch veld leidt tot het ontstaan van een veranderend magnetisch veld, wat op zijn beurt weer een veranderend elektrisch veld opwekt. Dit proces wordt oneindig herhaald.
 • antenne - De ladingverdeling verandert periodiek, daardoor verandert het elektrisch veld er omheen ook periodiek.

Elektromagnetische golven zijn geen trillingen van een fysiek medium. In feite hebben ze geen medium nodig om zich voort te planten en verspreiden ze zich het snelst in vacuüm.

Ze worden gevormd wanneer een veranderend elektrisch veld leidt tot het ontstaan van een veranderend magnetisch veld, wat op zijn beurt weer een veranderend elektrisch veld opwekt. Dit proces wordt oneindig herhaald.

In het geval van elektromagnetische golven is er geen sprake van trillende deeltjes, dus in dit geval is polarisatie lastig te interpreteren. Als we echter de richting van de trilling identificeren met de veranderende elektrische veldsterktevectoren, zijn elektromagnetische golven ook te beschouwen als transversale golven met een lineaire of complexere polarisatie.

Natuurlijk licht is een golf die niet in een enkel vlak gepolariseerd is, omdat het niet afkomstig is uit een enkele bron. Het wordt door vele moleculen of atomen onafhankelijk van elkaar gevormd, waarbij het in verschillende vlakken wordt gepolariseerd. Natuurlijk licht kan gepolariseerd worden met optische polarisatiefilters.

Zwaartekracht- golven

 • Zwaartekracht- golven - Ze kunnen bijvoorbeeld worden gegenereerd door twee sterren die om elkaar heen draaien.

Zwaartekrachtgolven ontstaan als gevolg van versnellende massa's. In wezen zijn het rimpels in de ruimtetijd. Ze zorgen voor de uitzetting en inkrimping van de ruimtetijd op een bepaald punt. Dit kan alleen met zeer nauwkeurige instrumenten worden gedetecteerd. Er kunnen alleen waarneembare zwaartekrachtgolven ontstaan door zeer grote versnellende massa's, zoals de componenten van een dubbelster die om elkaar heen draaien.

Golfsoorten

 • Bron
 • Mechanisch
 • Elektromagnetisch
 • Zwaartekracht- golven
 • Richting van de trilling
 • Longitudinaal
 • Transversaal
 • Complex
 • Frequentie, golflengte
 • Infrageluid - Het ontstaat bij aardbevingen, maar wordt ook uitgezonden door walvissen en olifanten. Het heeft een frequentie van 0 tot 20 Hz.
 • Hoorbaar geluid - De mens neemt frequenties van 20 tot 20.000 Hz waar.
 • Ultrageluid - Het wordt gebruikt door vleermuizen en dolfijnen; in de geneeskunde wordt het toegepast voor diagnostische beeldvorming. Het heeft een frequentie boven de 20.000 Hz.
 • Radiogolf - [b]Lange golf[/b] - golflengte: 1.000–2.000 m, frequentie (Hz): 1,5×10⁵–3×10⁵ [b]Middengolf[/b] - golflengte: 150–600 m, frequentie (Hz): 5×10⁵–2×10⁶ [b]Korte golf[/b] - golflengte: 15–50 m, frequentie (Hz): 6×10⁶–2×10⁷ [b]Ultrakorte golf[/b] - golflengte: 1–15 m, frequentie (Hz): 2×10⁷–3×10⁸ Radiogolven worden gebruikt door radio's en radarapparatuur.
 • Microgolf - golflengte: 1 m–0,03 mm, frequentie (Hz): 3×10⁸–10¹³ Wordt gebruikt door mobiele telefoons, wifi-routers en magnetrons.
 • Infraroodstraling - golflengte: 0.3–760 nm, frequentie (Hz): 10¹²–3,9×10¹⁴ De zon, het menselijk lichaam en kachels stralen warmte uit in deze vorm.
 • Zichtbaar licht - golflengte: 760-380 nm, frequentie (Hz): 3,9×10¹⁴–7,8×10¹⁴ Licht is ook een elektromagnetische golf.
 • Ultraviolette straling - golflengte: 380-10 nm, frequentie (Hz): 7,8×10¹⁴–3×10¹⁶ Een te grote blootstelling aan deze straling van de zon veroorzaakt zonnebrand.
 • Röntgenstraling - golflengte: 1 nm-1 pm, frequentie (Hz): 3×10¹⁶-3×10²⁰ Een te grote blootstelling aan deze straling die wordt gebruikt bij medische beeldvorming kan onze cellen beschadigen.
 • Gammastraling - golflengte: 0,3 nm-30 fm, frequentie (Hz): 10¹⁸–10²² Het is de gevaarlijkste elektromagnetische straling, of deze nu van kosmische oorsprong is of vrijkomt bij kernreacties.
 • Andere mechanische golven

Golven spelen een zeer belangrijke rol op allerlei gebieden van ons leven. We gebruiken onze zintuigen om onze omgeving waar te nemen, bijv. geluid, licht, maar ook aardbevingen (seismische golven). Ook radio, radar en laser zijn gebaseerd op golven.

Golven kunnen worden ingedeeld volgens verschillende eigenschappen. We onderscheiden ze in eerste instantie op grond van hun oorsprong, d.w.z. het medium waarin de golven zich voortplanten. Ze kunnen ook worden ingedeeld op polarisatie en frequentie.

Op grond van het medium zijn de volgende golven te onderscheiden:

1) Mechanische golven (bijv. geluid, ultrageluid, seismische golven, watergolven)

2) Elektromagnetische golven (licht, radiogolven, infraroodstraling, ultraviolette straling, röntgenstraling, gammastraling, microgolven)

3) Zwaartekrachtgolven

4) Kwantummechanische toestandsfuncties, die het gedrag van deeltjes beschrijven en daarom ook wel golffuncties worden genoemd.

Animatie

 • Longitudinale golf - De beweging van de deeltjes is evenwijdig aan de uitbreidingsrichting van de golf. Mechanische golven die zich voortplanten door een gas zijn altijd longitudinaal.
 • spreker - De luidspreker zendt longitudinale geluidsgolven uit. Geluid wordt net als elke andere golf gekenmerkt door golflengte, frequentie, voortplantingssnelheid en amplitude.
 • richting van de deeltjesbeweging
 • beweging van de deeltjes
 • Transversale golf - De beweging van de deeltjes staat loodrecht op de uitbreidingsrichting van de golf.
 • richting van de deeltjesbeweging
 • beweging van de deeltjes
 • Watergolf - Deze golven zijn tegelijkertijd longitudinaal en transversaal. De deeltjes bewegen zich in cirkels.
 • cirkelvormig gepolariseerde transversale golf - De combinatie van twee transversale golven die loodrecht op elkaar staan.
 • lineair gepolariseerde transversale golf - Een golf waarin de deeltjes zich voortbewegen in één vlak; de beweging ervan is loodrecht op de uitbreidingsrichting.
 • polarisator - De golven worden lineair gepolariseerd als ze door een spleet gaan.
 • loodrechte polarisator
 • elektromagnetische dipolaire straling - Een veranderend elektrisch veld leidt tot het ontstaan van een veranderend magnetisch veld, wat op zijn beurt weer een veranderend elektrisch veld opwekt. Dit proces wordt oneindig herhaald.
 • antenne - De ladingverdeling verandert periodiek, daardoor verandert het elektrisch veld er omheen ook periodiek.
 • Zwaartekracht- golven - Ze kunnen bijvoorbeeld worden gegenereerd door twee sterren die om elkaar heen draaien.
 • Bron
 • Mechanisch
 • Elektromagnetisch
 • Zwaartekracht- golven
 • Richting van de trilling
 • Longitudinaal
 • Transversaal
 • Complex
 • Frequentie, golflengte
 • Infrageluid - Het ontstaat bij aardbevingen, maar wordt ook uitgezonden door walvissen en olifanten. Het heeft een frequentie van 0 tot 20 Hz.
 • Hoorbaar geluid - De mens neemt frequenties van 20 tot 20.000 Hz waar.
 • Ultrageluid - Het wordt gebruikt door vleermuizen en dolfijnen; in de geneeskunde wordt het toegepast voor diagnostische beeldvorming. Het heeft een frequentie boven de 20.000 Hz.
 • Radiogolf - [b]Lange golf[/b] - golflengte: 1.000–2.000 m, frequentie (Hz): 1,5×10⁵–3×10⁵ [b]Middengolf[/b] - golflengte: 150–600 m, frequentie (Hz): 5×10⁵–2×10⁶ [b]Korte golf[/b] - golflengte: 15–50 m, frequentie (Hz): 6×10⁶–2×10⁷ [b]Ultrakorte golf[/b] - golflengte: 1–15 m, frequentie (Hz): 2×10⁷–3×10⁸ Radiogolven worden gebruikt door radio's en radarapparatuur.
 • Microgolf - golflengte: 1 m–0,03 mm, frequentie (Hz): 3×10⁸–10¹³ Wordt gebruikt door mobiele telefoons, wifi-routers en magnetrons.
 • Infraroodstraling - golflengte: 0.3–760 nm, frequentie (Hz): 10¹²–3,9×10¹⁴ De zon, het menselijk lichaam en kachels stralen warmte uit in deze vorm.
 • Zichtbaar licht - golflengte: 760-380 nm, frequentie (Hz): 3,9×10¹⁴–7,8×10¹⁴ Licht is ook een elektromagnetische golf.
 • Ultraviolette straling - golflengte: 380-10 nm, frequentie (Hz): 7,8×10¹⁴–3×10¹⁶ Een te grote blootstelling aan deze straling van de zon veroorzaakt zonnebrand.
 • Röntgenstraling - golflengte: 1 nm-1 pm, frequentie (Hz): 3×10¹⁶-3×10²⁰ Een te grote blootstelling aan deze straling die wordt gebruikt bij medische beeldvorming kan onze cellen beschadigen.
 • Gammastraling - golflengte: 0,3 nm-30 fm, frequentie (Hz): 10¹⁸–10²² Het is de gevaarlijkste elektromagnetische straling, of deze nu van kosmische oorsprong is of vrijkomt bij kernreacties.
 • Andere mechanische golven

Gesproken tekst

Golven spelen een zeer belangrijke rol op allerlei gebieden van ons leven. We gebruiken onze zintuigen om onze omgeving waar te nemen, bijv. geluid, licht, maar ook aardbevingen (seismische golven). Ook radio, radar en laser zijn gebaseerd op golven.

Golven kunnen worden ingedeeld volgens verschillende eigenschappen. We onderscheiden ze in eerste instantie op grond van hun oorsprong, d.w.z. het medium waarin de golven zich voortplanten. Ze kunnen ook worden ingedeeld op polarisatie en frequentie.

Op grond van het medium zijn de volgende golven te onderscheiden:

1) Mechanische golven (bijv. geluid, ultrageluid, seismische golven, watergolven)

2) Elektromagnetische golven (licht, radiogolven, infraroodstraling, ultraviolette straling, röntgenstraling, gammastraling, microgolven)

3) Zwaartekrachtgolven

4) Kwantummechanische toestandsfuncties, die het gedrag van deeltjes beschrijven en daarom ook wel golffuncties worden genoemd.

De eenvoudigste mechanische golven zijn geluidsgolven die zich voortplanten door een gas. De geluidsbron zorgt ervoor dat de gasmoleculen gaan trillen. Vervolgens gaan door de reeds trillende moleculen ook de moleculen in de buurt trillen. Dit proces herhaalt zich, waardoor de trilling zich voortplant.

Bij mechanische golven die zich voortplanten door een gas gaat het altijd om longitudinale golven, wat wil zeggen dat de richting van de deeltjesbeweging evenwijdig is aan de richting waarin de golf zich voortplant. Dit komt doordat de deeltjes van het gas elkaar niet aantrekken, zodat er geen dwarskracht op wordt uitgeoefend. Een enkel deeltje kan alleen die deeltjes laten trillen die zich ervoor bevinden. Longitudinale golven kunnen niet gepolariseerd worden.

Bij mechanische golven die zich voortplanten door een vaste stof of vloeistof kan het gaan om transversale of longitudinale golven.

Transversale golven zijn golven waarin de verplaatsing van de deeltjes loodrecht staat op de richting waarin de golf zich voortplant. Als je de snaar van een gitaar aanslaat, beweegt de golf zich langs de snaar, maar de trilling staat loodrecht op de beweging van de golf.

Als de trilling plaatsvindt in hetzelfde vlak, is de golf lineair gepolariseerd.

De meeste van de in de natuur voorkomende golven zijn niet uitsluitend transversaal of longitudinaal, en transversale golven zijn ook niet altijd gepolariseerd in een enkel vlak.

De deeltjes in een medium bewegen zich gewoonlijk tegelijkertijd. Elke complexe golfbeweging kan worden beschreven als de combinatie van een longitudinale golf en een of meerdere transversale golven. Als we bijvoorbeeld kijken naar golven op het water, verplaatsen de deeltjes zich niet alleen omhoog en omlaag, maar ook naar voren en naar achteren. Watergolven kunnen dus ook worden omschreven als een combinatie van longitudinale en transversale golven.

De reden hiervoor is dat water niet samengeperst kan worden, zodat de zich naar beneden bewegen deeltjes de deeltjes eronder niet samenpersen maar ze opzij duwen. Golven die zich voortplanten door een vast medium (bijv. seismische golven) zijn nog complexer.

Een elliptisch gepolariseerde golf is een combinatie van twee transversale golven, maar in speciale gevallen kan zo'n golf cirkelvormig gepolariseerd zijn.

Een cirkelvormig gepolariseerde golf kan makkelijk worden gevormd door het ene uiteinde van een elastisch touw vast te maken aan een ventilatorblad en het touw strak te houden door te trekken aan het andere uiteinde.

Om een ​​cirkelvormig gepolariseerde golf om te zetten naar een lineair gepolariseerde golf, is er een polarisator nodig. Bij mechanische golven is dit een filter met een spleet. Wanneer de golf door de spleet gaat, wordt hij lineair gepolariseerd. Als er een andere polarisator loodrecht op de eerste staat langs de voortplantingsrichting van de golf, gaat de golf er niet doorheen.

Elektromagnetische golven zijn geen trillingen van een fysiek medium. In feite hebben ze geen medium nodig om zich voort te planten en verspreiden ze zich het snelst in vacuüm.

Ze worden gevormd wanneer een veranderend elektrisch veld leidt tot het ontstaan van een veranderend magnetisch veld, wat op zijn beurt weer een veranderend elektrisch veld opwekt. Dit proces wordt oneindig herhaald.

In het geval van elektromagnetische golven is er geen sprake van trillende deeltjes, dus in dit geval is polarisatie lastig te interpreteren. Als we echter de richting van de trilling identificeren met de veranderende elektrische veldsterktevectoren, zijn elektromagnetische golven ook te beschouwen als transversale golven met een lineaire of complexere polarisatie.

Natuurlijk licht is een golf die niet in een enkel vlak gepolariseerd is, omdat het niet afkomstig is uit een enkele bron. Het wordt door vele moleculen of atomen onafhankelijk van elkaar gevormd, waarbij het in verschillende vlakken wordt gepolariseerd. Natuurlijk licht kan gepolariseerd worden met optische polarisatiefilters.

Zwaartekrachtgolven ontstaan als gevolg van versnellende massa's. In wezen zijn het rimpels in de ruimtetijd. Ze zorgen voor de uitzetting en inkrimping van de ruimtetijd op een bepaald punt. Dit kan alleen met zeer nauwkeurige instrumenten worden gedetecteerd. Er kunnen alleen waarneembare zwaartekrachtgolven ontstaan door zeer grote versnellende massa's, zoals de componenten van een dubbelster die om elkaar heen draaien.

Gerelateerde items

Eigenschappen van geluidsgolven

In deze animatie worden de belangrijkste eigenschappen van golven uitgelegd met geluidsgolven als voorbeeld.

Hoe werkt een luidspreker?

Geluidsgolven in luidsprekers worden opgewekt door elektromagnetische inductie.

Aardbeving

Een aardbeving is één van meest vernietigende natuurverschijnselen.

De getijden

Het stijgen en dalen van zeeniveaus wordt veroorzaakt door de zwaartekracht van de Maan.

De relatie tussen de harmonische trilbeweging en de circulaire beweging

De loodrechte projectie van het lichaam dat een uniforme cirkelbeweging uitvoert, maakt een harmonische beweging.

Elektrische bel

Een constructie die met behulp van een elektromagneet werkt.

Getijdencentrale

Getijdencentrales maken gebruik van de dagelijkse schommelingen van de waterstand voor de productie van elektriciteit.

Het dopplereffect

Een naderende geluidsbron klinkt hoger dan een geluidsbron die zich verwijdert van de waarnemer.

Hoe vormen zeeën het aardoppervlak?

Zeewater, als exogene kracht, speelt een belangrijke rol bij de vorming van kustlijnen.

Maanradarexperiment (Zoltán Bay, 1946)

De Hongaarse wetenschapper was de eerste persoon die radarecho's vanaf de maan detecteerde, in 1946.

Magnetronbuis

De magnetronbuis, het belangrijkste onderdeel van een magnetron (oven), produceert microgolven.

Radioactiviteit

Het proces van het uit elkaar vallen van onstabiele atoomkernen wordt radioactiviteit genoemd.

Transparantie

De animatie verklaart de fenomenen transparantie en opaciteit, het principe van röntgenonderzoek, en kleurfilters.

Zeestromingen

De thermohaliene circulatie is het wereldwijde systeem van zeestromingen, dat een grote invloed heeft op het klimaat op aarde.

Zwaartekrachtgolven (LIGO)

Zwaartekrachtgolven zijn rimpels in de ruimtetijd, veroorzaakt door zware hemellichamen die versnellen of in een baan ronddraaien.

Concorde (1969)

Het allereerste supersonische passagiersvliegtuig dat haar intrede deed in 1976.

Elektrische lichtbronnen in huis

Deze animatie toont de kenmerken van de lichtbronnen in huis, van traditionele gloeilampen tot LED-verlichting.

Het laboratorium van Nikola Tesla (Shoreham, VS)

Deze natuurkundige/uitvinder was voornamelijk actief op het gebied van de elektrotechniek. Hij was ongetwijfeld één van de meest briljante mensen van de...

Hoe werkt het? - Computertomografie scanner

Deze animatie toont de structuur en werking van CT-scanners.

Hoe werkt het? - Magnetron

Deze animatie laat zien hoe magnetrons werken.

Hoe werkt het? - Sonar

Deze animatie laat zien hoe sonars werken.

Kleine hoefijzerneus

Vleermuizen gebruiken echografie voor de jacht en voor hun oriëntatie.

Stemgeluid

Bij het produceren van stemgeluid trillen de stembanden door de uitgeademde lucht.

Tsunami

Tsunamigolven zijn zeer hoge golven die een enorme vernietiging teweeg kan brengen.

Tuimelaar

De tuimelaar is een zeezoogdier dat zich met behulp van geluidssignalen oriënteert.

De Zon

De diameter van de Zon is ongeveer 109 keer die van de Aarde. Hij bestaat voor het grootste deel uit waterstof.

Added to your cart.