Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Getijdencentrale

Getijdencentrale

Getijdencentrales maken gebruik van de dagelijkse schommelingen van de waterstand voor de productie van elektriciteit.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

getijdencentrale, getijdenturbine, hernieuwbare energiebron, elektrische stroom, energieproductie, getij, vloed, eb, energiecentrale, sluis, generator, energie, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Getijdencentrale

 • dam - Blokkeert de baai of de riviermonding. Er zijn openingen die het water door laten stromen en daarmee de generatoren roteren.
 • baai - Getijdencentrales zijn dam-achtige structuren die gebouwd zijn over de monding van baaien en rivieren.
 • vloed
 • eb
 • transformator
 • elektrische kabel

Tijdens vloed stijgt het waterniveau en stroomt het water naar het gebied ingesloten door de dam. Dan worden de poorten gesloten. Tijdens eb daalt de zeespiegel, maar het waterniveau in het bad blijft hoog. Wanneer de bodempoorten worden geopend begint de kracht van het water dat terugstroomt naar de zee, de turbinebladen te draaien.

De turbine drijft de generator aan, die elektriciteit produceert. Dit proces stopt wanneer de zeespiegel en het waterpeil van het bad een evenwicht bereiken, en begint opnieuw met de volgende vloed.

Getijdencentrales maken gebruik van hernieuwbare energie en de werking ervan vervuilt het milieu niet omdat er geen schadelijke stoffen vrijkomen. De energie output van getijdencentrales is beter te voorspellen dan die van de zonne-energiecentrales en windparken. Naast voordelen hebben ze echter ook nadelen. De kosten van de installatie zijn zeer hoog en de dam belemmert het vrije verkeer van het door de rivier of zeestromingen getransporteerde sediment. Het zoutgehalte van het water verandert ook, wat het ecosysteem van het gebied aantast.

Getijdenturbine

 • transformator
 • elektrische kabel
 • toren
 • vloed
 • eb

Ingenieurs werken aan de ontwikkeling van turbines die geen bouw van dammen vereisen, waardoor ze beter voor het milieu zijn. De kracht van de waterstroom drijft de turbine aan, en roteert de generator die elektrische stroom produceert. De turbines zijn in staat om elektriciteit op te wekken tijdens zowel de eb- als vloedgetijden, doordat de bladen een hellingshoek hebben van 180˚.

Gerelateerde items

De getijden

Het stijgen en dalen van zeeniveaus wordt veroorzaakt door de zwaartekracht van de Maan.

Geothermische centrale

Geothermische centrales zetten de energie van heet water om in elektriciteit.

Waterkrachtcentrale (Hoover Dam, VS)

Deze enorme dam werd vernoemd naar Herbert C. Hoover, de 31e president van de Verenigde Staten.

Waterturbine, generator

Waterturbines zetten de kinetische energie van water om in elektrische stroom.

Windmolens

Windmolens zetten windenergie om in elektriciteit.

Zonne-energiecentrale

Met behulp van energie van de zon wordt elektriciteit geproduceerd.

Biogasinstallatie

Biogas kan worden geproduceerd uit organisch materiaal (mest, plantaardige en organisch afval) met behulp van bacteriën. Biogas is een mengsel van methaan...

De Zuiderzeewerken en de Deltawerken

Bijzondere waterbouwkundige werken waarmee Nederland zijn eeuwenlange gevecht tegen de zee voortzet.

El Niño

Een periodiek klimaat patroon dat zich elke vijf jaar voordoet in de tropische Stille Oceaan.

Elektriciteitsvoorziening-netwerk

Het doel van het elektriciteitsvoorziening-netwerk is om elektriciteit te leveren voor de gebruikers.

Fusiereactor

Kernfusie zal in de toekomst dienen als een milieuvriendelijke en vrijwel onbeperkte energiebron.

Golfsoorten

Golven spelen een zeer belangrijke rol op allerlei gebieden van ons leven.

Hoe vormen zeeën het aardoppervlak?

Zeewater, als exogene kracht, speelt een belangrijke rol bij de vorming van kustlijnen.

Hoe werken zonnepanelen en zonnecollectoren?

In deze animatie zie je hoe zonne-energie kan worden gebruikt.

Kerncentrale

In kerncentrales wordt de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing omgezet in elektrische energie.

Thermische centrale (met fossiele brandstof)

Thermische centrales zetten de energie die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen of hernieuwbare bronnen om in elektriciteit.

Transformator

De transformator is een apparaat dat ervoor wordt gebruikt voor het veranderen van elektrische spanning.

Tsunami

Tsunamigolven zijn zeer hoge golven die een enorme vernietiging teweeg kan brengen.

Watermolen

Sinds de middeleeuwen worden er al machines gebruikt die de energie van water omzetten in mechanische arbeid.

Werking van een riviersluis

Riviersluizen maken rivieren met grote hoogteverschillen veilig en bevaarbaar.

Zeestromingen

De thermohaliene circulatie is het wereldwijde systeem van zeestromingen, dat een grote invloed heeft op het klimaat op aarde.

De strijd van Nederland tegen de zee (17de eeuw)

De bewoners van het noorden van de Nederlanden vochten al in de Middeleeuwen en ook in de moderne tijd effectief tegen de zee.

Wateren onder de oppervlakte

Grondwater en aquifers zijn soorten water die zich onder de oppervlakte bevinden.

Waterkering

De beschermende dijk, of de zomerdijk in het geval van kleine overstromingen, zorgt voor de bescherming tegen schade door overstromingen.

Added to your cart.