Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Fotosynthese

Fotosynthese

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Biologie

Trefwoorden

fotosynthese, lichte fase, donkere fase, chloroplast, katabole proces, autotróf, blad, licht, zonlicht, zuurstof, organisch materiaal, carbon dioxide, glucose, zonne energie, water, zuurstofproductie, koolstofvastlegging, binnenste membraan, Granum, thylakoid, matrix, Fotosysteem II, Fotosysteem I, fotosynthetische pigmenten, ATP, ATPase, elektronen transportketen, glycerinezuur-3-fosfaat, glyceraldehyde 3-fosfaat, ribulose-1,5-difosfaat, energieomzetting, cyclus, foton, atmosferische gassen, koolhydraat, Zon, metabolisme, plant, biochemie, Biologie, _javasolt

Gerelateerde items

Bladgroen

Chlorofyl is een lichtgevoelig groen pigment in planten. Het absorbeert lichtenergie en speelt dus een belangrijke rol in de fotosynthese.

Dierlijke en plantaardige cellen, organellen

Eukaryotische cellen bevatten talrijke organellen.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Zuurstofcyclus

De zuurstofcyclus toont de beweging van zuurstof in zijn drie voornaamste reservoirs.

De functie van enzymen

Enzymen zijn eiwitmoleculen die biochemische reacties katalyseren. De functie van deze enzymen kan gereguleerd worden.

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Types transport

Deze animatie toont de actieve en passieve transportprocessen tussen celmembranen.

ADP, ATP

ATP is de belangrijkste bron van energie voor cellen.

Bloem

De animatie laat de opbouw van een typische bloem zien.

De structuur van een blad

De animatie toont de belangrijkste bladtypen en de verschillen tussen de bladeren van een- en tweezaadlobbige planten aan.

De Zon

De diameter van de Zon is ongeveer 109 keer die van de Aarde. Hij bestaat voor het grootste deel uit waterstof.

Grote amoeba

Een heterotrofe protist die in zoet water voorkomt. De vorm ervan verandert voortdurend.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Niche

In de ecologie wordt de term niche gebruikt om de manier van leven van een soort te beschrijven.

Ontbossing

Ontbossing heeft een negatief effect op het milieu.

Oppervlaktespanning

Oppervlaktespanning is de eigenschap van een vloeistof waarbij het de kleinst mogelijke oppervlakte aanneemt.

Vegetatieve plantenorganen

Deze organen zijn van vitaal belang voor de overleving en ontwikkeling van planten.

Zaden en kiemen

Eenzaadlobbige planten ontkiemen met slechts één kiemblad, terwijl tweezaadlobbige planten twee kiembladen hebben.

Zuurstof (O₂) (intermediair)

Het meest voorkomende element van de Aarde dat essentieel is voor het leven.

Euglena viridis

Een eencellige die in zoetwater leeft, en zowel autotroof als heterotroof kan functioneren.

Vergelijking van eenzaadlobbige en tweezaadlobbige planten

De eenzaadlobbige en tweezaadlobbige planten zijn de twee grote groepen angiospermen.

Added to your cart.