Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne woonhuizen spelen een belangrijke rol bij de milieubescherming.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

kooldioxide-uitstoot, eengezinswoning, energieproductie, energiebesparend, zonnepaneel, windmolen, energieopslag, broeikas, isolatie, gescheiden afvalinzameling, Natuurkunde, milieubescherming, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Huis

 • elektrische auto
 • ton voor de afvoer van regenwater
 • afvalwater tank met biofilter
 • zonnepanelen die warmte-energie produceren
 • windturbine
 • broeikas

Interieur

 • geïsoleerde muren om warmte vast te houden
 • verwarmingssysteem met warmtepompen
 • energieopslag
 • dakisolatie

Afvalopslag

 • recyclen van afvalcontainers
 • papier
 • plastic
 • glas
 • metaal

Productie van levensmiddelen

 • moestuin
 • compostbvat
 • broeikas

Animatie

Gesproken tekst

Één van de grootste wereldproblemen vandaag de dag is de snelle afname van de reserves van niet-hernieuwbare energiebronnen en de daarmee gepaard gaande, enorme milieuvervuiling.
Om dit negatieve proces te vertragen en hopelijk te stoppen zijn er belangrijke regulerende beslissingen gemaakt op het toneel van de wereldpolitiek. Echter, een positieve verandering in het discours is niet genoeg; iedereen moet zijn steentje bijdragen om zo een ​​gigantische sprong voor de mensheid te maken.

Het milieubewuste ontwerpen en bouwen van eengezinswoningen en de directe omgeving ervan vormt een belangrijk onderdeel van de positieve verandering.

De energiebehoefte van gezinnen kan worden voldaan door middel van windmolens en zonnepanelen. De opslag van energie die niet direct geconsumeerd wordt vormt nu nog een probleem, maar als dit probleem wordt opgelost kan er sprake zijn van een energievoorziening die continu is.

Een van de belangrijkste kwesties is het vervangen van het gebruik van aardgas door een andere energiebron. In passiefhuizen is dit efficiënt opgelost met de speciale isolatie van vloeren, muren en het dak, en het gebruik van warmtepompverwarmingssystemen. Isolatie beperkt het warmteverlies tot een minimum. De leidingen in het warmtepompsysteem lopen door de grond, waardoor de warmte het water in de winter verder verwarmt en afkoelt in de zomer, waardoor het systeem nog effectiever is. Er kan dus een constante temperatuur in het gebouw worden verzekerd, die in elke kamer onafhankelijk kan worden ingesteld.
Een modern ontluchtingssysteem zorgt voor frisse lucht zonder dat er een raam geopend hoeft te worden. Schoorstenen zijn praktisch overbodig in passiefhuizen, waardoor de gevaren van de traditionele verwarmingssystemen eveneens worden geëlimineerd.

Waterverbruik is ook veel zuiniger wat komt door het opvangen van regenwater en door het biofilteren van afvalwater.

We zouden nog een stap voorwaarts maken als gezinnen een deel van het noodzakelijke voedsel zelf kunnen produceren, waardoor de wereldwijde uitstoot van kooldioxide vermindert.

Het gebruik van milieuvriendelijke elektrische auto's en selectieve inzameling van afval kan een soortgelijk resultaat bereiken.

Gerelateerde items

Hoe werken zonnepanelen en zonnecollectoren?

In deze animatie zie je hoe zonne-energie kan worden gebruikt.

Luchtvervuiling

Deze animatie toont de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging: Agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Modern kantoorgebouw

Energiebesparing en bescherming van het milieu zijn belangrijke factoren bij het ontwerpen van moderne kantoorgebouwen.

Bodemverontreiniging

De animatie toont de belangrijkste bronnen van bodemverontreiniging aan.

Booreiland

In het midden van de stalen structuur bevindt zich een lange pijp die de zeebodem doorboort tot de steenlaag die de ruwe olie bevat.

Elektrische lichtbronnen in huis

Deze animatie toont de kenmerken van de lichtbronnen in huis, van traditionele gloeilampen tot LED-verlichting.

Emissies in water

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn de industrie, de landbouw en de stedelijke gebieden.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese in organische stoffen, terwijl het tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuur worden milieuvervuiling genoemd.

Vuilniswagens

De vuilniswagens zijn belangrijk in het dagelijks leven van steden.

Oliewinning

Aardolie wordt wordt met behulp van pompsystemen naar de oppervlakte gebracht.

Thermische centrale (met fossiele brandstof)

Thermische centrales zetten de energie die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen of hernieuwbare bronnen om in elektriciteit.

Kooldioxide (CO₂) (middelbaar niveau)

Kleurloos, geurloos gas, met een hogere dichtheiddan die van de lucht. Het is nodig voor de fotosyntese van planten.

Added to your cart.