Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

De zintuigen

De zintuigen

Organen die signalen uit de omgeving of uit het lichaam waarnemen en deze als zenuwimpulsen naar de hersenen overbrengen.

Biologie

Trefwoorden

zintuig, Zintuiglijke organen, perceptie, visie, gehoor, ruikend, smaakzin, lichtperceptie, geluidswaarneming, cutane sense, oor, balans, gehoororgaan, light-detectie, neus, reukorgaan, taal, Stijl display, ízlelőszerv, ruiken, klinken, íz, oog, licht, zuur, zoet, zout, bitter, warm, pijn, koud, druk, trilling, echo, aanraking, pupil, imaging, oogzenuw, kegeltjes, staafjes, slak, gehoorzenuw, signaal, reukzenuw, ízérző központ, auditieve cortex, olfactorische bulb, visuele cortex, cerebrale cortex, prikkel, receptor, sensorische zenuw, thalamus, eten, nyál, zenuwstelsel, centraal zenuwstelsel, Biologie, menselijk

Gerelateerde items

Scènes

Zintuigen

 • oog
 • oor
 • tong
 • Neus
 • huid

De zintuigen van de mens zijn de ogen, de oren, de neus, de tong en de huid. Deze organen dienen om signalen van de buitenwereld te detecteren door middel van de vijf basisgewaarwordingen, namelijk zien, horen, ruiken, proeven en voelen. De huid is ook verantwoordelijk voor het waarnemen van warmte, pijn en druk.

Oog

 • pupil - Het is het diafragma van het oog, de iris werkt als een afsluiting die de hoeveelheid licht regelt die op het netvlies valt. In sterk licht versmalt de iris zich door de gladde spieren, en in zwakke licht verwijdt deze zich. De pupilreflex is een onwillekeurige reflex, het centrum is gelegen in de hersenstam. Een abnormale werking van de pupilreflex geeft dus een beschadiging van de hersenstam aan.
 • visuele cortex - Bevindt zich in de cortex van de occipitale kwab.
 • optische zenuw - Ook bekend als IIe hersenzenuw. Verzendt impulsen van de receptoren in de retina naar de hersenen.
 • optisch chiasma - Het deel van de hersenen waar de optische zenuwen elkaar gedeeltelijk kruisen. Impulsen van de binnenste (nasale) zijden van elk netvlies gaan naar de andere kant van het brein. Impulsen van de buitenste (temporale) zijde daarentegen blijven aan dezelfde kant.
 • buitenste oogspieren - Dwarsgestreepte spieren die de oogballen doen bewegen.
 • traanklier - Produceert het traanvocht dat de oogballen bevochtigt en reinigt. Speelt een belangrijke rol bij bepaalde emotionele reacties.
 • gezichtsvermogen

De hoeveelheid licht dat de ogen kan binnendringen, wordt beheerd door de pupilreflex. Bij sterk licht zal de pupil zich samentrekken en krimpen met behulp van de gladde spieren in de iris; bij weinig licht vergroot de pupil zich. De pupilreflex is een ongeconditioneerde reflex die zijn oorsprong vindt in de hersenstam. Wanneer de pupillen zich abnormaal gedragen, kan dit een teken zijn dat de hersenstam schade heeft opgelopen.
De oogballen kunnen zich bewegen met behulp van de oogspieren. Dit zijn dwarsgestreepte spieren die willekeurig aangestuurd kunnen worden.

Het glasachtig lichaam vormt het grootste deel van de oogbol. De doorsnede van het oog vertoont drie belangrijke lagen. De buitenste noemen we het oogwit, een zeer stevige laag die bestaat uit bindweefsel en een die voortgezet wordt in het transparante hoornvlies. Dit is waar het licht in het oog gebroken wordt onder de grootste hoek.
De tweede laag is het vaatvlies, dat de bloedvaten bevat die het oog van bloed voorzien. Aan de voorkant van het oog gaat het vlies op in het corpus ciliare of straalvormig lichaam en in de iris. De gladde spieren van de iris zijn verantwoordelijk voor de pupilreflex. De iris bevat pigmenten die het menselijk oog zijn kleur geven.

De gladde spieren van het straalvormig lichaam zorgen ervoor dat de kromming van de ooglens wijzigt al naargelang de afstand tot het object.
De lens is verbonden met het straalvormig lichaam door middel van ciliaire zonules. Het straalvormig lichaam is daarnaast verantwoordelijk voor de productie van het kamervocht of humor aquosus, de vloeistof die de voorste oogkamer vult. Wanneer de afvoer van het kamervocht onvoldoende blijkt, neemt de druk in het oog toe, wat glaucoom kan veroorzaken. In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot blindheid.
De binnenste laag is het netvlies of de retina. Dit is waar een omgekeerd miniatuurbeeld van het waargenomen object wordt gevormd; door de werking van de lens. De receptoren worden kegeltjes en staafjes genoemd. De zone van het netvlies die verantwoordelijk is voor de gezichtscherpte noemen we de macula lutae: in het centrum bevinden zich alleen kegeltjes, terwijl er hoge concentraties aan staafjes zijn te vinden aan de rand. De blinde vlek is de plaats waar de optische zenuw door het netvlies gaat. Hier bevinden zich geen receptoren. De impulsen die geproduceerd worden door de receptoren in het netvlies worden doorgegeven aan de hersenen via de zenuwvezels in de optische zenuw.

Oor

 • oorschelp - Geleidt de geluidsgolven in de gehoorgang. Het grootste deel bestaat uit kraakbeenweefsel.
 • uitwendige gehoorgang - Geleidt de geluidsgolven naar het trommelvlies. Door de huid in de gehoorgang wordt oorsmeer geproduceerd, die de huid beschermt tegen beschadigingen en ziekteverwekkers. De ophoping van vet kan tot verstopping leiden, waardoor tijdelijk gehoorverlies kan ontstaan.
 • middenoor - Bevat de trommelholte en de gehoorbeentjes. Is verbonden met de keelholte door de buis van Eustachius.
 • binnenoor - Speelt een essentiële rol bij het evenwichtsgevoel en het gehoor.
 • gehoorzenuw - VIIIe hersenzenuw, verzendt de zenuwimpulsen vanuit het slakkenhuis naar de hersenen. Deze zenuw verzendt ook de informatie die verantwoordelijk is voor het evenwichtsgevoel, en wordt daarom ook de gehoor- en evenwichtszenuw genoemd.
 • gehoorgang - De voortzetting van de gehoorzenuw in de hersenen. De vezels transporteren de auditieve impulsen via de thalamus in het gehoorcentrum.
 • auditieve cortex - Een centrum in de hersenschors, in de temporale kwab. Hier worden geluiden waargenomen. Afhankelijk van de hoogte van het geluid worden verschillende gebieden geactiveerd.
 • buis van Eustachius - Verbindt de neusholte met het middenoor (de trommelholte). Hierdoor wordt de druk in de trommelholte gelijk aan die van de buitenlucht gemaakt. Wordt meestal geopend bij het slikken. Bij een permanente afsluiting wordt de druk in het middenoor verlaagd, daardoor raakt het oor "verstopt". Wanneer de buitendruk verandert, hoort men een "knetterend" geluid; op dit moment wordt de buis geopend en de lucht stroomt uit de trommelholte (bij een lagere buitendruk) of omgekeerd, in de trommelholte (bij hogere buitendruk).
 • hoorvermogen
 • evenwichtsgevoel

Geluid is de trilling van de lucht die door onze oren wordt waargenomen. Gezonde oren kunnen geluidsgolven met frequenties van ongeveer 20 tot 20.000 Hz waarnemen. Dit bereik wordt kleiner als gevolg van veroudering of blootstelling aan lawaai.

Geluidsgolven creëren signalen in het binnenoor, die dan door de gehoorzenuw en gehoorbaan naar de auditieve cortex worden uitgezonden. De waarneming van geluid wordt in de auditieve cortex geproduceerd.

Geluidsgolven worden in de uitwendige gehoorgang van de oorschelp gericht. De geluidsgolven brengen het trommelvlies in trilling dat de gehoorgang afsluit.
De trilling van het trommelvlies wordt via de gehoorbeentjes - de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel - naar het slakkenhuis overgebracht.

De basis van de stijgbeugel past precies in het ovale venster van het slakkenhuis. Het basilaire membraan ligt in het slakkenhuis. Dit membraan loopt langs het uiteinde van de cochlea, draait dan terug en gaat door als het membraan van Reissner. De membranen verdelen het slakkenhuis in drie holtes: de scala tympani, de scala media en de scala vestibuli.

Het slakkenhuis is met een vloeistof gevuld, die door de beugel in trilling wordt gebracht. Hogere frequenties veroorzaken trillingen van een hogere frequentie in de vloeistof: deze worden in het eerste deel van het membraan opgenomen. Trillingen met een lagere frequentie, die worden opgewekt door lage tonen, gaan dieper het slakkenhuis in en worden dichtbij de helicotrema geabsorbeerd. Wanneer een trilling wordt geabsorbeerd, ontstaat er een elektrisch signaal dat vervolgens naar de hersenen wordt verzonden. De plaats waar de absorptie plaatsvindt, bepaalt ook de toonhoogte van het geluid: dit verschijnsel heet tonotopie.

Elektrische signalen worden in het orgaan van Corti gegenereerd.

Door de trillingen in het slakkenhuis wordt het dekmembraan tegen de haarcellen van het basilaire membraan gedrukt. Het buigt de haartjes en zo ontstaat een signaal in de cellen. Het orgaan van Corti zet de trilling om in elektrische signalen, die via de gehoorzenuw en vervolgens via de gehoorbaan naar de auditieve cortex worden uitgezonden. Het waarnemen van geluid wordt uiteindelijk in de cerebrale cortex geproduceerd.

Neus

 • reukkolf - Inkomende vezels vormen de reukzenuw en transporteren de impulsen die gegenereerd worden door de receptoren. Uitgaande vezels vormen het reukkanaal en transporteren de impulsen naar de hersenen.
 • zeefplaat - Een dun, geperforeerd deel van het zeefbeen waar de reukzenuw de schedel binnengaat en de reukkwab bereikt.
 • neusbeen
 • gehemelte
 • opening van de buis van Eustachius - Verbindt de neusholte met het middenoor. De druk in het middenoor wordt hierdoor gelijk aan de luchtdruk buiten het lichaam.
 • reukzin

Veel luchtdeeltjes kunnen de reukreceptoren in de neus stimuleren, waardoor men een bepaalde geur waarneemt in de hersenen. De reukzin speelt een belangrijke rol bij het uitzoeken van veilig voedsel en het herkennen van de karakteristieke geur van een ander dier - en dus ook bij sociale relaties. Mensen en andere primaten beschikken over een relatief zwakke reukzin in vergelijking met andere zoogdieren, maar zelfs mensen kunnen duizenden verschillende geuren van elkaar onderscheiden.

Het deel van de neus dat uitsteekt wordt ondersteund door het neustussenschot en het daaraan bevestigde kraakbeen. De neusholte wordt gescheiden van de mondholte door het gehemelte en is verbonden met het middenoor via de buis van Eustachius. De buis van Eustachius zorgt ervoor dat de druk tussen het middenoor en de buitenlucht wordt gestabiliseerd. De neusholte grenst aan de bovenkant aan de zeefplaat, een dun geperforeerd deel van het zeefbeen waar de reukzenuw (Ie hersenzenuw) het reukslijmvlies kruist en de reukkwab bereikt.

Tong

 • tong - Speelt een belangrijke rol bij het vormen van een hap voedsel, het slikken en bij de spraak en de smaakzin. Op het oppervlak bevinden zich talloze smaakreceptoren (smaakpapillen, ook te vinden op het gehemelte en in de keelholte).
 • smaakcentrum - De impulsen die aangemaakt worden in de smaakreceptoren gaan via de thalamus en bereiken uiteindelijk hier het smaakcentrum in het brein.
 • smaakzin
 • sensorische zenuw - Het zendt de impuls van de tong naar de hersenen.
 • smaakpapillen - Kleine uitsteeksels op het oppervlak van de tong, waarop zich de smaakknoppen bevinden. De smaakknoppen bevatten de receptoren die verantwoordelijk zijn voor de smaaksensatie.

De smaakzin speelt een belangrijke rol bij het selecteren van veilig voedsel en het herkennen en vermijden van gevaarlijke of giftige stoffen. Op de tong kan men smaakreceptoren terugvinden die gevoelig zijn voor verschillende chemische stoffen, waarbij elke receptor een andere smaakbeleving opwekt. De impulsen die de smaakreceptoren produceren, worden overbracht naar de hersenen via de VIIe, IXe en Xe hersenzenuw, waar ze uitmonden in de thalamus en uiteindelijk het smaakcentrum bereiken. De smaakbeleving wordt gegenereerd in het hersenschors.

Huid

 • opperhuid - De twee belangrijkste lagen zijn de buitenste keratineachtige laag (hoornlaag) en de levende opperhuid. De onderste laag van de levende opperhuid bestaat uit stamcellen die zich voortdurend delen en nieuwe epitheelcellen produceren. Oudere epitheelcellen worden naar het oppervlak geduwd door de nieuwe. Intussen ondergaan ze apoptose (geprogrammeerde celdood) en er hoopt zich keratine-eiwit in op. De dode epitheelcellen gevuld met keratine vormen de keratinelaag. Deze heeft een beschermende functie. De dikte varieert afhankelijk van de plaats op het lichaam De opperhuid bevat geen bloedvaten. Hij ontvangt voedingsstoffen uit de bloedvaten van de lederhuid door diffusie. Hij heeft geen zenuwuiteinden, met uitzondering van de vrije zenuwuiteinden die pijn waarnemen.
 • lederhuid - Bestaat hoofdzakelijk uit los bindweefsel en bevat daarnaast receptoren en bloedvaten. Deze bloedvaten leveren indirect voedingsstoffen voor de opperhuid via diffusie. Door de golf wordt het oppervlak tussen de lederhuid en de opperhuid vergroot, waardoor de verbinding sterker wordt en de uitwisseling van voedingsstoffen tussen deze twee lagen beter verloopt.
 • onderhuid - Bestaat hoofdzakelijk uit vetweefsel, dat een belangrijke rol in het lichaam speelt ter bescherming tegen mechanische invloeden en lage temperaturen, alsmede bij het opslaan van voedingsstoffen en vetoplosbare vitamines (A, D, E en K).
 • receptoren - De verschillende types nemen verschillende stimuli waar (hitte, kou, pijn, druk, trillingen).
 • zenuw - De huid is rijk aan zenuwuiteinden, die een belangrijke rol spelen bij de waarneming van aanraking, temperatuur en pijn.
 • tastzin

De huid, die de buitenkant van het menselijk lichaam bedekt, is ons grootste orgaan en maakt gemiddeld ongeveer 15-20 procent van het lichaamsgewicht uit.

De huid bestaat uit verschillende lagen. Sommige daarvan bevatten receptoren die warmte, koude en mechanische en chemische stimuli waarnemen.
De receptoren zijn niet gelijkmatig over het lichaam verdeeld. Er zitten talloze receptoren in de huid van de vingertoppen, zodat we met onze vingertoppen gedetailleerde oppervlaktepatronen kunnen voelen. De voetzolen bevatten daarentegen een groot aantal receptoren die druk waarnemen.

De impulsen van de receptoren van de huid worden via de sensorische zenuwen overgedragen naar de hersenstam of naar het ruggenmerg. De informatie wordt verwerkt in de sensorische cortex van de grote hersenen.

Animatie

Gesproken tekst

De zintuigen van de mens zijn de ogen, de oren, de neus, de tong en de huid. Deze organen dienen om signalen van de buitenwereld te detecteren door middel van de vijf basisgewaarwordingen, namelijk zien, horen, ruiken, proeven en voelen. De huid is ook verantwoordelijk voor het waarnemen van warmte, koude, pijn en druk.

Onze ogen bevinden zich in oogkassen van bot. Ze worden beschermd door de oogleden, traanklieren en bindweefsel. Het licht gaat via een doorschijnend medium door het oog heen tot aan het netvlies achteraan het oog. Daar genereert het licht impulsen in de receptoren van het netvlies, die via de optische zenuw naar de hersenschors worden overgebracht.

Het buiten-, midden- en binnenoor spelen allemaal een rol bij de waarneming van geluid. De oorschelp helpt bij het bepalen van de richting van het geluid en is verantwoordelijk voor de overdracht ervan. Via de gehoorgang bereikt het geluid het middenoor, waar het zorgt dat de gehoorbeentjes gaan trillen. De trilling van het geluid verspreidt zich naar het binnenoor en genereert elektrische impulsen in de receptoren op het basilaire membraan in het slakkenhuis. Deze impulsen worden doorgegeven aan de auditieve cortex via de vezels van de gehoorzenuw. Alleen het binnenoor speelt een rol bij het evenwichtsgevoel. De receptoren van de halfronde kanalen in het binnenoor zijn verantwoordelijk voor het waarnemen van de positie en de beweging van het hoofd.

Bij het waarnemen van geuren dringen de deeltjes in de lucht de neusholte binnen en stimuleren daar de receptoren van het reukslijmvlies. Verschillende receptoren zijn gevoelig voor verschillende geuren. De impulsen die in de receptoren worden geproduceerd, bereiken de reukkolf en worden via de vezels van het reukkanaal overgedragen naar de hersenschors.

De smaakreceptoren op het oppervlak van de tong en op het slijmvlies van de mondholte nemen de smaken van het voedsel waar en zetten deze om in impulsen. Op het oppervlak van de tong bevinden zich smaakpapillen, omringd door gleufjes gevuld met speeksel. Smaakstoffen lossen op in het speeksel en verspreiden zich naar de smaakreceptoren. De in de receptoren geproduceerde impulsen worden doorgegeven aan het smaakcentrum in de hersenschors via de zevende, negende en tiende hersenzenuw.

De huid bedekt de buitenkant van het menselijk lichaam en is ons grootste orgaan, met gemiddeld ongeveer 15-20 procent van het lichaamsgewicht. De huid bestaat uit verschillende lagen. Sommige daarvan bevatten receptoren die warmte, koude en mechanische en chemische stimuli waarnemen. Deze receptoren zijn niet gelijkmatig verdeeld over het lichaam. Bijvoorbeeld de huid van onze vingertoppen bevat een groot aantal receptoren voor de fijne tastzin. De voetzolen bevatten daarentegen veel receptoren die sterkere druk waarnemen. De impulsen die ontstaan in de receptoren van de huid worden via sensorische zenuwen overgebracht naar de hersenstam of het ruggenmerg. De informatie wordt verwerkt in de sensorische cortex van de grote hersenen.

Gerelateerde items

De neus en de reukzin

Wanneer het gestimuleerd wordt door geuren genereert het reukorgaan elektrische signalen.

Evenwichtszin

De positie en de bewegingen van het hoofd worden waargenomen door het binnenoor.

Het menselijk oog

Een van de belangrijkste zintuigen. Wanneer de receptoren gestimuleerd worden door licht genereren ze elektrische impulsen.

Het oor en het gehoor

Ons gehoororgaan zet de trillingen in de lucht om in elektrische signalen. Deze worden vervolgens door de hersenen verwerkt.

Huidlagen

De huid fungeert als omhulsel van ons lichaam. De drie belangrijkste lagen ervan zijn de opperhuid, de lederhuid en het onderhuidse weefsel.

Smaakzin

De smaakreceptoren zetten chemische stimuli om in elektrische signalen.

Het menselijk lichaam (mannelijk)

De animatie toont de belangrijkste onderdelen van het menselijk lichaam.

Het menselijk lichaam (vrouw)

De animatie toont de belangrijkste onderdelen van het menselijk lichaam.

Het menselijk lichaam voor kinderen

In de animatie zie je de belangrijkste organen van het menselijk lichaam.

Menselijk brein

De belangrijkste delen van het menselijk brein zijn de hersenstam, de tussenhersenen, de grote hersenen en de kleine hersenen.

Prenatale ontwikkeling

Deze animatie toont de ontwikkeling van de menselijke embryo en foetus.

Added to your cart.