Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

De watercyclus (gemiddeld niveau)

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

cyclus, water, Watercyclus, verdamping, het smelten, neerslag, ijskoud, verandering van toestand, zonnestraling, wolkenvorming, afstroming, regen, sneeuw, wolk, hydrospere, ondergronds water, oppervlaktewater, gletsjer, zeewater, rivier, datastroom, meer, zee, oceaan, atmosfeer, waterdamp, zonne energie, wind, vochtigheid, luchtdruk, zonneschijn, klimaat, Natuurkunde, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

De vorming van wolken en neerslag, wolkentypen

Verdampend oppervlaktewater vormt wolken en valt in de vorm van neerslag terug op aarde.

Het ontstaan van meren

Door endogene en exogene krachten of door menselijke activiteit kunnen er stilstaande watermassa's ontstaan op plaatsen waar het aardoppervlak verlaagd is.

Hoe vormen zeeën het aardoppervlak?

Zeewater, als exogene kracht, speelt een belangrijke rol bij de vorming van kustlijnen.

IJsbergen

Een ijsberg is een grote massa bevroren zoetwater die in de zee drijft.

Lokale winden

De belangrijkste vormen van lokale winden zijn de aflandige zeewind, de berg-valleiwind en de valwind.

Rivieren en landvormen

Rivieren spelen een belangrijke rol bij het vormen van het aardoppervlak: ze veroorzaken erosie, en ze transporteren en zetten sediment af.

Water (H₂O)

Water is een zeer stabiele verbinding van waterstof en zuurstof, onmisbaar voor alle bekende levensvormen. In de natuur komt het voor in vloeibare, vaste en...

Wateren onder de oppervlakte

Grondwater en aquifers zijn soorten water die zich onder de oppervlakte bevinden.

Zeeën en baaien

De animatie geeft een samenvatting van de belangrijkste zeeën en zeegolven.

Zeeniveaus

Fysieke eigenschappen, alsmede de flora en fauna van de zee veranderen hoe dieper men komt.

Watervallen

Als een rivier over een steile helling stroomt, ontstaat er een waterval.

Atmosferische circulatie

Het verschil tussen de temperatuur van de polaire en equatoriale zones veroorzaakt atmosferische circulatie, welke wordt beïnvloed door een aantal factoren,...

Bliksem

Bliksem is een plotselinge elektrostatische ontlading die gepaard gaat met een geluid dat bekend staat als donder.

Cycloon en anticycloon in de gematigde zone

In de zomer brengt de moesson neerslag naar het vasteland.

De continenten en de oceanen

Het vasteland op Aarde is verdeeld in continenten die worden gescheiden door oceanen.

De zeebodem (kaart)

De grenzen van tektonische platen op de zeebodem zijn duidelijk waarneembaar.

Karstgebied (basisniveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

Zeestromingen

De thermohaliene circulatie is het wereldwijde systeem van zeestromingen, dat een grote invloed heeft op het klimaat op aarde.

Zuurstofcyclus

De zuurstofcyclus toont de beweging van zuurstof in zijn drie voornaamste reservoirs.

De fosforcyclus

De fosforcyclus beschrijft de beweging van fosfor door de lithosfeer, hydrosfeer, en biosfeer.

De ontzilting van zeewater

Met behulp van ontzilting kan uit zeewater drinkwater worden gewonnen.

Gletsjer (basisniveau)

De lagen van gesteente worden door de drukkracht uit de zijrichting verkreukeld. De verkreukelde gebergten ontstaan op deze manier.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Ontbossing

Ontbossing heeft een negatief effect op het milieu.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Het gezuiverde afvalwater kan door de landbouwsector en industrie gebruikt worden.

Stikstof-cyclus

Atmosferische stikstof wordt gebonden door bacteriën en gebruikt door levende organismen in de vorm van verschillende verbindingen.

Waterkering

De beschermende dijk, of de zomerdijk in het geval van kleine overstromingen, zorgt voor de bescherming tegen schade door overstromingen.

Watertoevoersysteem

De watertoevoersysteem biedt schoon en veilig drinkwater voor de consument.

Waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn industrie, landbouw en steden.

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Karstgebied (gemiddeld niveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

Zuigpompen en drukpompen

Drukpompen en zuigpompen zijn een van de eenvoudigste waterpompen.

Added to your cart.