Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

De watercyclus (basisniveau)

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

cyclus, Watercyclus, water, verandering van toestand, verdamping, neerslag, het smelten, ijskoud, wolkenvorming, zonnestraling, afstroming, regen, sneeuw, wolk, hydrospere, ondergronds water, oppervlaktewater, rivier, datastroom, zee, oceaan, topografie, bergketen, zonne energie, vochtigheid, zonneschijn, klimaat, atmosfeer, waterdamp, wind, Natuurkunde, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Het gezuiverde afvalwater kan door de landbouwsector en industrie gebruikt worden.

Wateren onder de oppervlakte

Grondwater en aquifers zijn soorten water die zich onder de oppervlakte bevinden.

Watertoevoersysteem

De watertoevoersysteem biedt schoon en veilig drinkwater voor de consument.

Waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn industrie, landbouw en steden.

Atmosferische circulatie

Het verschil tussen de temperatuur van de polaire en equatoriale zones veroorzaakt atmosferische circulatie, welke wordt beïnvloed door een aantal factoren,...

Bodemverontreiniging

In de animatie zie je wat de belangrijkste bronnen van bodemverontreiniging zijn.

De seizoenen (basisniveau)

Door de gekantelde as van de aarde verandert de hoek van de zonnestralen door het jaar heen.

Gletsjer (basisniveau)

De lagen van gesteente worden door de drukkracht uit de zijrichting verkreukeld. De verkreukelde gebergten ontstaan op deze manier.

Gletsjer (middelbaar niveau)

Een gletsjer is een uit sneeuw gevormde ijsmassa die zich langzaam en voortdurend beweegt.

Karstgebied (basisniveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Rivieren en landvormen

Rivieren spelen een belangrijke rol bij het vormen van het aardoppervlak: ze veroorzaken erosie, en ze transporteren en zetten sediment af.

Waterkering

De beschermende dijk, of de zomerdijk in het geval van kleine overstromingen, zorgt voor de bescherming tegen schade door overstromingen.

Windmolens

Windmolens zetten windenergie om in elektriciteit.

Zeeniveaus

Fysieke eigenschappen, alsmede de flora en fauna van de zee veranderen hoe dieper men komt.

Zuigpompen en drukpompen

Drukpompen en zuigpompen zijn een van de eenvoudigste waterpompen.

Geiser

Een geiser is een bron die gekenmerkt wordt door een periodieke ontlading van water en stoom.

De fosforcyclus

De fosforcyclus beschrijft de beweging van fosfor door de lithosfeer, hydrosfeer, en biosfeer.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Stikstof-cyclus

Atmosferische stikstof wordt gebonden door bacteriën en gebruikt door levende organismen in de vorm van verschillende verbindingen.

Added to your cart.