De vorming van wolken en neerslag, wolkentypen

Verdampend oppervlaktewater vormt wolken en valt in de vorm van neerslag terug op aarde.

Gerelateerde supplementen

Weerfronten

Wanneer massa's koude en warme lucht samenkomen, ontstaan weerfronten.

Karstgebied (gemiddeld niveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

De bodem

De bodem is de bovenste, losse, vruchtbare laag van de aardkorst.

Aardbeving

Een aardbeving is één van meest vernietigende natuurverschijnselen.

Glaciatie

De laatste Ijstijd eindigde ongeveer 13,000 jaar geleden.

Factoren van verwarming

De duur van de instraling, de hoek van de zonnestralen en de albedo (het weerkaatsingsvermogen)...

The formation of the Andes

Az Andok két kőzetlemez – egy óceáni és egy szárazföldi – ütközésénél jött létre.

Fjord

Een fjord is een lange, smalle inham met steile wanden, gecreëerd in een vallei die door...

Added to your cart.