Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

De atoombom (1945)

De atoombom (1945)

De atoombom is een van de meest verwoestende wapens uit de geschiedenis van de mens.

Geschiedenis

Trefwoorden

atoombom, Oppenheimer, massa vernietiging, Hiroshima, Nagasaki, Los Alamos, Manhattanproject, Leo Szilard, Enola Gay, Alamogordo, Paul Tibbets, kernsplijting, nucleair, wapen, bommenwerper, Little Boy, Dikke Man, uranium bom, kettingreactie, Wereldoorlog, John von Neumann, Edward Teller, geschiedenis

Gerelateerde items

Vragen

 • Wat was de codenaam van het project voor de ontwikkeling van de atoombom?
 • Waar bevond zich het hoofdkwartier van het Amerikaanse nucleaire programma?
 • Wie voerde het Manhattanproject aan?
 • Welke in Hongarije geboren wetenschapper werkte niet mee aan de ontwikkeling van de atoombom?
 • Wie haalde Franklin D. Roosevelt over om de ontwikkeling van de atoombom te steunen?
 • Wanneer werd de eerste testbom tot ontploffing gebracht?
 • Welke Japanse stad werd als eerste aangevallen met een atoombom?
 • Wat was de codenaam van de bom die op Hiroshima werd gegooid?
 • Wat was de laatste stad die met een atoombom werd aangevallen?
 • Wanneer werd de atoombom op Hiroshima gegooid?
 • Is het waar dat er in totaal 320.000 Japanners werden gedood in de twee kernaanvallen?
 • Wat was de naam van het vliegtuig dat de bom op Hiroshima gooide?
 • Is het waar dat de massale inzet van atoombommen het leven op aarde kan uitroeien?
 • Is het waar dat Leo Szilard, nadat de twee atoombommen op Japan werden gegooid, een campagne begon tegen de inzet van kernwapens?
 • Is het waar dat Albert Einstein tegen het idee van atoombommen was?
 • Wie was de president van de VS toen de atoombommen werden ingezet?
 • Is het waar dat atoombommen niet werden ingezet tijdens de Koude Oorlog vanwege de angst voor hun verwoestende kracht?
 • Welke splijtstof werd gebruikt in de bom die op Hiroshima werd gegooid?
 • Welke splijtstof werd gebruikt in de bom die op Nagasaki werd gegooid?
 • Is het waar dat kernwapens door hun afschrikkende werking als verdediging kunnen werken voor een land?
 • Is het waar dat een uraniumbom verschillende delen splijtstof bevatten, waarvan elke groter is dan de kritische massa?
 • Een uraniumbom wordt tot ontploffing gebracht door de stukken uranium samen te drukken, zodat hun gewicht de kritische massa overschrijdt.
 • Is het waar dat de kritische massa de kleinst nodige hoeveelheid splijtstof is die nodig is voor een nucleaire kettingreactie?
 • Welke van de volgende is GEEN effect van een kernexplosie?
 • Is het waar dat de effecten van een kernexplosie slechts twee generaties lang aanhouden?
 • Radioactieve straling kan generaties lange genetische schade tot gevolg hebben.
 • Is het waar dat de bom in Hiroshima bijna 90% van de mensen doodde in een gebied van 1 km rondom de explosie?
 • Moderne kernwapens kunnen 10.000 keer sterker zijn dan de bom die op Hiroshima werd gegooid.
 • Is het waar dat de bom die op Hiroshima werd gegooid, krachtiger was dan degene die op Nagasaki werd gegooid?

Scènes

Enola Gay

 • B-29 bommenwerper
 • Little Boy (uraniumbom)
 • Fat Man (plutoniumbom)

Een verschrikkelijk einde van een verschrikkelijke oorlog

De eerste nucleaire bom werd ontwikkeld door een Amerikaans onderzoeksteam in Los Alamos, New Mexico.
De codenaam van het programma was het 'Manhattanproject'. Er werd in 1939 mee begonnen, op initiatief van de geboren Hongaar Leo Szilard (en aangewakkerd door de angst voor het nucleaire programma van de Nazi's). Het team van Amerikaanse, Engelse en Italiaanse wetenschappers, waaronder John von Neumann en Edward Teller, werd geleid door Robert Oppenheimer. De eerste atoombom (een plutoniumbom) werd op 16 juli 1945 tot ontploffing gebracht op een testlocatie in de buurt van Alamogordo.

De Europese gevechtshandelingen van de Tweede Wereldoorlog eindigden in mei 1945. In het Verre Oosten echter weigerde Japan zich over te geven, en daarom besloot de VS om nucleaire massavernietigingswapens in te zetten. Er werd op 6 augustus 1945 een atoombom gegooid op Hiroshima ('Little Boy', een uraniumbom) en op 9 augustus op Nagasaki ('Fat Man', een plutoniumbom). De eerste bom werd afgeworpen door de B-29 Superfortress bommenwerper, de Enola Gay, van het 393e bombardementsdivisie, aangevoerd door Paul Tibbets.

B-29 bommenwerper

 • geschutskoepel
 • cockpit
 • staartcabine
 • achtercompartiment op druk
 • luik van bommenruimte
 • stermotor
 • onderstel

Atoombommen

 • Little Boy (uraniumbom)
 • Fat Man (plutoniumbom)

Een atoombom is een type kernwapen. Er zijn twee basissoorten kernwapens: degenen die hun energie uit kernsplitsing halen (atoombommen), en degenen die kernfusie gebruiken (waterstofbommen).

Bij atoombommen (kernsplitsingsbommen), worden zware atoomkernen (plutonium, uranium) gesplitst tot lichtere elementen wanneer ze worden blootgesteld aan straling van neutronen, hetgeen een kettingreactie veroorzaakt. Door het afgeven van de bindingsenergie van de atoomkernen hebben atoombommen een enorme vernietigingskracht. Dit komt tot uiting in de vorm van luchtdruk, een elektromagnetische impuls (zoals hittestraling, licht) en radioactieve straling.

Little Boy

 • stabilisatoren
 • uranium
 • radarantenne
 • ontsteker
 • kogelloop

'Little Boy'

Een atoombom is een type kernwapen. Er zijn twee basissoorten kernwapens: degenen die hun energie uit kernsplitsing halen (atoombommen), en degenen die kernfusie gebruiken (waterstofbommen).

Bij atoombommen (kernsplitsingsbommen), worden zware atoomkernen (plutonium, uranium) gesplitst tot lichtere elementen wanneer ze worden blootgesteld aan straling van neutronen, hetgeen een kettingreactie veroorzaakt. Door het afgeven van de bindingsenergie van de atoomkernen hebben atoombommen een enorme vernietigingskracht. Dit komt tot uiting in de vorm van luchtdruk, een elektromagnetische impuls (zoals hittestraling, licht) en radioactieve straling.

'Little Boy' was de codenaam van de Mk-I atoombom, het eerste kernwapen dat ooit in de oorlog werd gebruikt. Hij was ongeveer 3 m lang en 71 cm breed. In de bijna 4 ton wegende constructie werd 64 kg uranium-235 geplaatst (slechts 0,6 g ervan werd omgezet in energie).
De 'Little Boy' werd op 6 augustus 1945 op Hiroshima gegooid; de explosie had een kracht van 13-18 kiloton, de bom verwoestte de stad en doodde 140.000 mensen.

Fat Man

 • stabiliserende staartvinnen
 • radarantenne
 • ontstekingslaag
 • explosieve lens
 • plutoniumkern

'Fat Man'

Een atoombom is een type kernwapen. Er zijn twee basissoorten kernwapens: degenen die hun energie uit kernsplitsing halen (atoombommen), en degenen die kernfusie gebruiken (waterstofbommen).

Bij atoombommen (kernsplitsingsbommen), worden zware atoomkernen (plutonium, uranium) gesplitst tot lichtere elementen wanneer ze worden blootgesteld aan straling van neutronen, hetgeen een kettingreactie veroorzaakt. Door het afgeven van de bindingsenergie van de atoomkernen hebben atoombommen een enorme vernietigingskracht. Dit komt tot uiting in de vorm van luchtdruk, een elektromagnetische impuls (zoals hittestraling, licht) en radioactieve straling.

De kernsplitsingsbom die op 9 augustus 1945 op Nagasaki werd gegooid was mogelijk vernoemd naar Winston Churchill. De bom was 325 cm lang en 152 cm breed, woog 4600 kg en bevatte plutonium-239. Het vliegtuig dat de bom afwierp, de Bockscar (met Charles Sweeney als piloot) maakte deel uit van het 393e bombardementsdivisie, dezelfde divisie als het vliegtuig dat Hiroshima bombardeerde. De explosie, die een kracht van 21 kiloton had, doodde 39.000 en verwondde 25.000 mensen in de Japanse stad.

Animatie

 • stabilisatoren
 • uranium
 • radarantenne
 • ontsteker
 • kogelloop
 • stabiliserende staartvinnen
 • radarantenne
 • ontstekingslaag
 • explosieve lens
 • plutoniumkern
 • uranium
 • spontane kernsplijting
 • geïnduceerde kernsplijting
 • ongecontroleerde kettingreactie
 • Hiroshima
 • Nagasaki

Werking

 • uranium
 • kogelloop

Kettingreactie

Gesproken tekst

De vernietigingskracht van kernbommen komt door kernsplijting - atoomkernen splitsen waarbij ze neutronen en daarmee energie vrijlaten. Kernsplitsing kan spontaan voorkomen, wat vrij zeldzaam is, of het kan worden opgewekt door een neutronenbombardement.

Leo Szilard stelde voor dat als een atoom een neutron zou absorberen, deze zou splitsen en er verscheidene neutronen zouden vrijkomen, wat een kettingreactie tot gevolg zou hebben. De uraniumisotoop met een atoommassa van 235 en de plutoniumisotoop met een atoommassa van 239 zijn hier het meest geschikt voor, omdat bij elke splitsing 2 of 3 neutronen vrijkomen.

De voorwaarde voor een kettingreactie is dat de splijtstof in een superkritische toestand komt, dat wil zeggen dat zijn massa en dichtheid groter moeten zijn dan een minimumwaarde. Neutronen die door spontane kernsplitsing vrijkomen, botsen met atoomkernen en veroorzaken daar een kernsplitsing. Daarbij komen nog meer neutronen vrij en zo begint de kettingreactie.

In uraniumbommen wordt de splijtstof in verschillende kleinere delen geplaatst. Wanneer deze delen met behulp van explosief materiaal worden samengedrukt, overschrijdt hun gezamenlijke massa de kritische grens en vindt er een ontploffing plaats.

In plutoniumbommen wordt de splijtstof samengedrukt door explosieven om de kettingreactie te starten.

Het Manhattanproject was een Amerikaans onderzoeksprogramma ten behoeve van de ontwikkeling van een atoombom. Het team van natuurkundigen werd geleid door Robert Oppenheimer. Nazi-Duitsland probeerde ook een atoombom te ontwikkelen, maar slaagde daar gelukkig niet in. Oppenheimer en zijn team bereikten hun doel in 1945, ze bouwden een uraniumbom met de naam Little Boy, en een plutoniumbom die de naam Fat Man kreeg.

Op 26 juli 1945 stelden de geallieerden Japan een ultimatum, waarbij men vroeg om de onmiddellijke overgave van Japan om zo de Tweede Wereldoorlog te beëindigen. Toen Japan het ultimatum afwees, werden de twee bommen ingezet: een bommenwerper met de naam Enola Gay gooide op 6 augustus de 'Little Boy' op Hiroshima, en op 9 augustus gooide de B-29 bommenwerper 'Bockscar' de 'Fat Man' op Nagasaki. De twee aanvallen veroorzaakten een verschrikkelijke vernietiging, waarbij in totaal meer dan 300.000 mensen omkwamen. Zelfs generaties later nog werden er kinderen geboren met ernstige aangeboren aandoeningen en mutaties die waren veroorzaakt door de straling.

Het inzetten van de nucleaire bommen dwong Japan op zijn knieën. De akte van capitulatie, die het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende, werd op 2 september 1945 getekend aan boord van het slagschip USS Missouri.

Gerelateerde items

Kettingreactie

Energie die vrijkomt bij kernsplitsing kan gebruikt worden voor civiele of militaire doeleinden.

Radioactiviteit

Het proces van het uit elkaar vallen van onstabiele atoomkernen wordt radioactiviteit genoemd.

Amerikaanse soldaat (Tweede Wereldoorlog)

Amerikaanse soldaten vochten in bijna alle grote terrein van de Tweede Wereldoorlog.

B-17 "Flying Fortress" (VS, 1938)

Het 'vliegende fort' werd ontwikkeld voor de Amerikaanse luchtmacht door Boeing.

B-24 Liberator

De B-24 Liberator was een zware Amerikaanse bommenwerper die in grote aantallen werd gebouwd en ingezet op alle fronten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Elementaire deeltjes

Materie bestaat uit quarks en leptonen.

Fusiereactor

Kernfusie zal in de toekomst dienen als een milieuvriendelijke en vrijwel onbeperkte energiebron.

Het experiment van Rutherford

Met het experiment van Rutherford kon het bestaan van atoomkernen met een positieve lading worden bewezen. De resultaten dienden als basis voor de...

Marie Curie's laboratorium

Marie Curie, die zowel de Nobelprijs voor Natuurkunde ontving alsook de Nobelprijs voor Scheikunde, is waarschijnlijk de meest bekende vrouw uit de...

Vought F4U Corsair (VS, 1944)

De Vought F4U Corsair marinejager met stermotor was een van de meest prominente Amerikaanse vliegtuigen van de Tweede Wereldoorlog.

B-2 "Spirit" (VS, 1989)

De Amerikaanse zware bommenwerper werd gebruikt in de Balkanoorlog, Afghanistan en Irak.

Beroemde astronomen en natuurkundigen

Deze animatie geeft een overzicht van de werken van astronomen en natuurkundigen die onze kijk op het universum veranderd hebben.

De lichte tank 38 M Toldi

Deze lichte tank werd door het Hongaarse leger gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Kerncentrale

In kerncentrales wordt de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing omgezet in elektrische energie.

Tanks (Tweede Wereldoorlog)

Op het land waren de tanks de voorvechters in de Tweede Wereldoorlog.

USS Missouri (VS, 1944)

Het Amerikaanse slagschip behorende tot de Iowa-klasse werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet. Het heeft ook aan de Golfoorlog deelgenomen.

V-1 vliegende bom

De V-1 vliegende bom was een vroege kruisraket, aangedreven door een pulserende straalmotor, ontwikkeld in Nazi Duitsland en ingezet in WO II.

V-2 ballistische raket (1944)

De Duitse raket, aangedreven met vloeibare brandstof en ontwikkeld tijdens WO II, was het eerste door de mens gemaakte object dat de ruimte bereikte.

Messerschmitt Bf 109 G (Duitsland, 1941)

Een legendarische gevechtsvliegtuig, gebruikt door de Duitse luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Sovjet-soldaat (Tweede Wereldoorlog)

De Sovjet-leger werd een zeer krachtige macht na de Eerste Wereldoorlog, in eerste instantie door zijn omvang, later als gevolg van zijn arsenaal.

Supermarine Spitfire (Verenigd Koninkrijk, 1938)

De Spitfire was een legendarische Britse eenpersoons jager die werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog.

Wapens (Eerste Wereldoorlog)

De Eerste Wereldoorlog bracht - door de opkomst van nieuwe wapens - belangrijke veranderingen op het gebied van militaire technologie met zich mee.

Added to your cart.