Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

De Zwarte Dood (Europa, 1347-1353)

De Zwarte Dood (Europa, 1347-1353)

De bacteriële ziekte die bekendstaat als de pest is één van de meest dodelijke infectieziekten uit de menselijke geschiedenis.

Geschiedenis

Trefwoorden

pest, Rat, bacterie, vlo, ziekte, epidemie, koorts, vernietiging, infectie, hoofdpijn, hoest, incubatie, bloeden, 14e eeuw, Europa, infectieketen, pestarts, _javasolt, geschiedenis, Europese, lymfeklier, long, symptoom, dokter, dood, bevolking, Middeleeuwen

Gerelateerde items

Vragen

 • Wanneer vond de meest verwoestende pestepidemie uit de menselijke geschiedenis plaats?
 • Waar is de pest vermoedelijk ontstaan?
 • Vanuit welke schiereiland verspreidde de pest naar Europa?
 • Welk deel van Europa bereikte de pest als eerste?
 • Wat werd gebruikt om een pestinfectie te voorkomen?
 • Wat werd NIET gebruikt om een pestinfectie te voorkomen?
 • Wat voor soort ziekteverwekker veroorzaakt de pest?
 • Wat was de belangrijkste overbrenger van de pest?
 • Wat was geen schakel in de besmettingsketen?
 • Wat droegen pestmeesters doorgaans niet?
 • Wat was een veelgebruikte bijnaam voor pestmeester?
 • Wie huurde pestmeesters in?
 • Wat heeft de snavel op het leren masker van pestmeester niet?
 • Wat deden pestmeesters met hun kleding om een infectie te voorkomen?
 • Welke van de volgende is de verwekker van de pest?
 • Wie ontdekte de verwekker van de pest?
 • In welke eeuw werd de verwekker van de pest ontdekt?
 • Welke van de volgende is niet een soort plaag?
 • Welk percentage van de Europese bevolking werd het slachtoffer van de Zwarte Dood?
 • Welk deel van Europa was niet zwaar getroffen door de Zwarte Dood?
 • Welk type pest heeft het hoogste sterftecijfer?
 • Is het waar dat de verwekker van de pest de kristalvioletten vlek behoudt, die werd gebruikt in de Gramkleuring methode?
 • Via welke handelsroute heeft de ziekteverwekker van de pest waarschijnlijk Europa weten te bereiken?
 • Welke vorm is de bacterie Yersinia pestis?

Scènes

Verspreiding

 • Wenen
 • Brugge
 • Buda
 • Bergen
 • Bordeaux
 • Feodosia (Kaffa)
 • Florence
 • Gdansk
 • Genua
 • Kiev
 • Klaipeda
 • Keulen
 • Constantinopel
 • Londen
 • Lyon
 • Malmö
 • Marseille
 • Messina
 • Moskou
 • Napels
 • Parijs
 • Praag
 • Rome
 • Sevilla
 • Tunis
 • Valencia
 • Venetië
 • Warschau

De pest is een van de meest dodelijke infectieziekten. De meest desastreuze pandemie in de menselijke geschiedenis was de 1347-1353 plaag in Europa, ook bekend als de Zwarte Dood.

De pandemie begon waarschijnlijk in China en verspreidde zich via de Zijderoute naar het schiereiland de Krim, op een kleine afstand van het Middellandse Zeegebied, waarvandaan het in Europa terechtkwam via de vlooien van geïnfecteerde ratten die waren meegenomen door de Italiaanse handelsschepen. Het kon zich gemakkelijk verspreiden over het gehele continent vanwege de opbloeiende handel in die tijd.

Het verspreidde zich van Zuid-Europa tot westelijke, centrale, noordelijke en oostelijke delen van het continent. Het eiste vele mensenlevens en volgens schattingen werd ongeveer 30-60% van de Europeanen het slachtoffer van de Zwarte Dood.

Het is een schokkend feit dat de wereldbevolking, die min of meer gestaag steeg, in de 14e eeuw daalde met bijna honderd miljoen mensen, grotendeels door de pest.

Sterftecijfer

 • Wenen
 • Brugge
 • Buda
 • Bergen
 • Bordeaux
 • Feodosia (Kaffa)
 • Florence
 • Gdansk
 • Genua
 • Kiev
 • Klaipeda
 • Keulen
 • Constantinopel
 • Londen
 • Lyon
 • Malmö
 • Marseille
 • Messina
 • Moskou
 • Napels
 • Parijs
 • Praag
 • Rome
 • Sevilla
 • Tunis
 • Valencia
 • Venetië
 • Warschau

Schakels

De pest is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Yersinia pestis (oorspronkelijk Pasteurella pestis genoemd). Het is een gram-negatieve, staafvormige bacterie (bacillus). Hij werd in 1894 ontdekt door Alexandre Yersin, een bacterioloog aan het Pasteur instituut in Parijs.

De Yersinia pestis bacterie lijkt in Oost-Afrika te zijn geëvolueerd uit een andere bacterie, genaamd Yersinia pseudotuberculosis. Deze verspreidde zich later over de hele wereld.

De keten van infectie die werd veroorzaakt door de Yersinia pestis (bacterie - rat - vlooi - mens) werd een paar jaar na de ontdekking van de bacterie voor het eerst beschreven door Paul-Louis Simond, een andere bioloog aan het Pasteur instituut.

De primaire overbrenger van de infectie, is de vlo. Vlooien zuigen het bloed van geïnfecteerde ratten en hierbij komt de bacterie in hun verteringsstelsel. De bacterie scheidt hier een enzym uit dat coagulase heet. Dit is een biofilm die bestaat uit geronnen bloed en bacteriën welke zich vormen in de keelholte van de vlo. De geblokkeerde keelholte creëert een gevoel van honger en wanneer de vlo vaker bijt om zijn gevoel van honger te stillen brengt deze meer bacteriën in de bloedsomloop van de gastheer (mens).

Infectieketen

 • sylvatische cyclus - Het deel van de transmissiecyclus van de ziekteverwekker dat plaatsvindt in de natuur en met wilde dieren samenhangt.
 • vlooien
 • knaagdieren
 • stadscyclus - Het deel van de transmissiecyclus dat plaatsvindt in een stedelijke omgeving. Het beïnvloedt stads- of huisdieren.
 • mensen (builenpest)
 • mensen (secundaire longpest) - Een soort plaag die van persoon tot persoon wordt overgedragen door het inademen van infectueuze druppeltjes.
 • mensen (primaire longpest)

Symptomen

Builenpest

Builenpest is de meest voorkomende vorm van pest. De naam komt door de gezwollen lymfeklieren (builen) die zich ontwikkelen na de infectie. De builen bevatten blauw-zwarte pus, en barsten uiteindelijk uit. Degenen die geïnfecteerd raken met de builenpest lijden aan hoge koorts en hebben extreme pijn. De ziekte wordt verspreid door de beten van geïnfecteerde vlooien.

Longpest

Longpest is een vorm van pest die van persoon tot persoon wordt overgedragen door het inademen van infectueuze druppeltjes. Dit wordt de primaire longpest genoemd. De bacterie kan ook het zenuwstelsel infecteren. Longpest veroorzaakt longoedeem en respiratoir falen. Patiënten sterven uiteindelijk door verstikking. Het sterftecijfer van onbehandelde longpest is extreem hoog, ongeveer 95%.

Septicaemia pest

Septicaemia pest wordt veroorzaakt door de Yersinia pestis bacterie die in de bloedbaan terechtkomt en zich daar vermenigvuldigt. Het kan zich ontwikkelen als een complicatie van builenpest en longpest. Het veroorzaakt hoge koortsen ongecontroleerde bloedingen in de huid en interne organen. Zonder behandeling ontstaat er een instorting van de bloedsomloop. Het sterftecijfer van onbehandelde septicaemia pest is bijna 100%.

Pestmeester

 • breedgerande hoed
 • monnikspij
 • knoflook - Pestmeester kauwden constant om zich tegen een infecties te beschermen.
 • houten stok - Om rechtstreeks contact met de zieke vermijden gebruikten pestmeesters stokken.
 • masker - De snavel van het enge leren masker bevatte wierook, kruiden en bloemen tegen slechte geuren.
 • reukbal - Een kogelvormig doosje dat aan een ketting vastzat, waarin geurige kruiden of parfums zoals amber of muskus zaten.
 • leren handschoenen
 • overjas - Gemakkelijk te reinigen kleding die werd geïmpregneerd met olie en aroma's.
 • leren laarzen

Het kostuum van de pestmeester werd waarschijnlijk uitgevonden door Charles de Lorme, lijfarts van Louis XIII, in de 17e eeuw. Ze werden ook wel 'snavelartsen' genoemd vanwege hun maskers. Pestmeesters werden meestal ingehuurd door steden die met de pest besmet waren.

De meeste mensen probeerden te voorkomen dat ze geïnfecteerd raakten door de pest door zichzelf te isoleren of door simpelweg te vluchten naar andere gebieden. Zij die met de pest besmet waren werden in quarantaine gezet. Er waren echter enkelen die probeerden hen te genezen. Deze 'pestmeesters' sloten hun lichaam hermetisch af van de buitenwereld, wat hen waarschijnlijk beschermde tegen infectie.

Hun kleding bestond uit kappen en hoeden met brede randen, en hun gezichten werden bedekt met een snavelvormig masker met oog-openingen bedekt met glas. Ze droegen ook leren handschoenen en makkelijk wasbare, beschermende kleding, die geïmpregneerd was met olie.

Deze kleding was nodig omdat volgens het destijds gangbare idee dat de pest verspreid werd via de lucht via slechte geuren. Ook geloofden de mensen in de magische, beschermende kracht van geuren. Dit is de reden dat de 'snavel' van de eng uitziende leren maskers een mengsel van wierook, kruiden en bloemen bevatte tegen de slechte geur.

Natuurlijk konden de zieken niet genezen worden op deze manier, maar de pestmeesters verlichtten hun pijn toch enigszins. Ze konden de verspreiding van de pest tegengaan door medisch advies te verstrekken en door maatregelen met betrekking tot hygiëne. Hun taken bevatten ook het tellen van de overledenen.

Animatie

 • sylvatische cyclus - Het deel van de transmissiecyclus van de ziekteverwekker dat plaatsvindt in de natuur en met wilde dieren samenhangt.
 • vlooien
 • knaagdieren
 • stadscyclus - Het deel van de transmissiecyclus dat plaatsvindt in een stedelijke omgeving. Het beïnvloedt stads- of huisdieren.
 • mensen (builenpest)
 • mensen (secundaire longpest) - Een soort plaag die van persoon tot persoon wordt overgedragen door het inademen van infectueuze druppeltjes.
 • mensen (primaire longpest)
 • breedgerande hoed
 • monnikspij
 • knoflook - Pestmeester kauwden constant om zich tegen een infecties te beschermen.
 • houten stok - Om rechtstreeks contact met de zieke vermijden gebruikten pestmeesters stokken.
 • masker - De snavel van het enge leren masker bevatte wierook, kruiden en bloemen tegen slechte geuren.
 • reukbal - Een kogelvormig doosje dat aan een ketting vastzat, waarin geurige kruiden of parfums zoals amber of muskus zaten.
 • leren handschoenen
 • overjas - Gemakkelijk te reinigen kleding die werd geïmpregneerd met olie en aroma's.
 • leren laarzen
 • Wenen
 • Brugge
 • Buda
 • Bergen
 • Bordeaux
 • Feodosia (Kaffa)
 • Florence
 • Gdansk
 • Genua
 • Kiev
 • Klaipeda
 • Keulen
 • Constantinopel
 • Londen
 • Lyon
 • Malmö
 • Marseille
 • Messina
 • Moskou
 • Napels
 • Parijs
 • Praag
 • Rome
 • Sevilla
 • Tunis
 • Valencia
 • Venetië
 • Warschau

Gesproken tekst

De pest is een van de meest dodelijke infectieziekten uit de menselijke geschiedenis. De meest desastreuze pandemie in de menselijke geschiedenis was de pest die tussen 1347 en 1353 in Europa huishield, en ook wel bekendstaat als de Zwarte Dood. De pest bereikte waarschijnlijk het Krim-schiereiland via de Zijderoute en kwam in het Middellandse Zeegebied terecht via de Italiaanse handelsschepen. Hier kon de ziekte zich gemakkelijk verspreiden over het gehele continent vanwege de bloeiende handel in die tijd. Alleen het Koninkrijk van Polen werd niet zwaar getroffen.

De Zwarte Dood eiste vele mensenlevens, volgens de schattingen overleed ongeveer 30-60% van de Europeanen. De populatie herstelde zich en bereikte na zo'n 150 jaar weer haar oude niveau.

De pest is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de Yersinia pestis (oorspronkelijk Pasteurella pestis genoemd). De gram-negatieve, staafvormige bacterie werd in 1894 ontdekt door Alexandre Yersin, een bacterioloog aan het Pasteur-instituut in Parijs.

De pest werd overgebracht van haven naar haven door ratten die zich aan boord van handelsschepen bevonden en de infectie bij zich droegen. Wanneer vlooien de geïnfecteerde ratten beten en daarbij het bloed van de ratten opzogen, kwamen de bacteriën in hun verteringsstelsel. Steeds meer beten leidden vervolgens tot meer en meer dragers die geïnfecteerd raakten: vlooien werden daarmee de primaire overbrenger van de infectie.

Er zijn drie hoofdsoorten pest: builenpest, septicemische pest en longpest. De builenpest dankt zijn naam aan de gezwollen, blauw-zwarte lymfeklieren (of builen) die pus produceren.

De meeste mensen probeerden zich te beschermen tegen de pest door zichzelf te isoleren of door simpelweg te vluchten naar andere gebieden. Er waren echter enkelen die probeerden de geïnfecteerden te genezen. Het kostuum van de 'pestmeesters' werd in de 17e eeuw bedacht door Charles de Lorme, chef-arts van Louis XIII. Pestmeesters droegen een kap en een hoed met een brede rand, en hun gezicht was bedekt met een snavelvormig masker dat met glas bedekte openingen had voor de ogen. Ze droegen ook leren handschoenen en makkelijk wasbare, beschermende kleding, die geïmpregneerd was met olie.

Gerelateerde items

Bacteriën (kokken, bacillen, spirillen)

Bacteriën komen voor in heel wat verschillende vormen, waaronder bolvormige, staafvormige en spiraalvormige bacteriën.

Middeleeuws stadsgezicht

De middeleeuwse herenhuizen die gemaakt werden van steen of baksteen hadden meerdere verdiepingen zorgden voor een karakteristiek straatbeeld.

Bacteriën (gevorderd)

Bacteriën zijn eencellige organismen zonder celkern. Ze hebben een afmeting van enkele micrometer.

De structuur van prokaryote en eukaryote cellen

Er zijn twee celbasistypes: prokaryote en eukaryote cellen.

Middeleeuwse donjon

Donjons waren karakteristieke gebouwen in de Middeleeuwen, die vaak ook onafhankelijk van kastelen gebouwd werden.

Middeleeuwse kerker

In middeleeuwse kerkers werd een breed scala aan martelwerktuigen gebruikt.

Middeleeuwse West-Europese kledingstukken (14e eeuw)

De kledingen weerspiegelen de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk.

Middeleeuwse West-Europese kledingstukken (5-10e eeuw)

Kleding verraadt veel over de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk en gebied.

Middeleeuwse woonbrug (London Bridge, 16e eeuw)

In de Tudor-tijdperk werden er ongeveer 200 gebouwen op de woonbrug boven de Theems gebouwd.

Virussen

Virussen bestaan uit eiwitten en DNA of RNA, en herprogrammeren geïnfecteerde cellen om zich zo te reproduceren.

Legendarische middeleeuwse rijken

Talloze legendarische rijken werden gebouwd (en vernietigd) in de loop van de geschiedenis.

Added to your cart.