Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

Biogasinstallatie

Biogas kan worden geproduceerd uit organisch materiaal (mest, plantaardige en organisch afval) met behulp van bacteriën. Biogas is een mengsel van methaan en kooldioxide; het verbranden van methaan produceert energie.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

biogas energiecentrale, biogas, elektrische stroom, energieproductie, alternatieve energie, biogas tankstation, generator, turbine, energiecentrale, methaan, fermentatie, brandstof, energie, milieuvriendelijke, hitte, Compost, milieubescherming, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Methaan (CH₄)

Moleculen met een gelijkaardige constitutie zijn spiegelbeelden van elkaar, maar niet identiek; ze zijn paren van enantiomeren.

Bacteriën (gevorderd)

Bacteriën zijn eencellige organismen zonder celkern. Ze hebben een afmeting van enkele micrometer.

De gloeilamp

Thoma Edison vond in 1879 de gloeilamp uit, die het dagelijkse leven veranderde.

Fusiereactor

Kernfusie zal in de toekomst dienen als een milieuvriendelijke en vrijwel onbeperkte energiebron.

Geiser

Een geiser is een bron die gekenmerkt wordt door een periodieke ontlading van water en stoom.

Geothermische centrale

Geothermische centrales zetten de energie van heet water om in elektriciteit.

Getijdencentrale

Getijdencentrales maken gebruik van de dagelijkse schommelingen van de waterstand voor de productie van elektriciteit.

Het laboratorium van Nikola Tesla (Shoreham, VS)

Deze natuurkundige/uitvinder was voornamelijk actief op het gebied van de elektrotechniek. Hij was ongetwijfeld één van de meest briljante mensen van de...

Kerncentrale

In kerncentrales wordt de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing omgezet in elektrische energie.

Milieuvriendelijke auto’s

De combinatie van een conventionele verbrandingsmotor met een elektrisch aandrijfsysteem vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Soorten boerderijen en dorpen

De bouw en dichtheid van boerderijen en dorpen is sterk afhankelijk van de natuurlijke omgeving.

Systeem van openbare nutsbedrijven

Het systeem van watervoorziening, afvoer van afvalwater, elektriciteit, warmte en gas, en telecommunicatie.

Thermische centrale (met fossiele brandstof)

Thermische centrales zetten de energie die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen of hernieuwbare bronnen om in elektriciteit.

Transformator

De transformator is een apparaat dat ervoor wordt gebruikt voor het veranderen van elektrische spanning.

Windmolen

Een windmolen zet windenergie om in mechanische energie en wordt al sinds de Middeleeuwen gebruikt.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuurlijke omgeving worden milieuvervuiling genoemd.

Bacteriën (kokken, bacillen, spirillen)

Bacteriën komen voor in heel wat verschillende vormen, waaronder bolvormige, staafvormige en spiraalvormige bacteriën.

Added to your cart.