Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

Ammoniak (NH₃)

Ammoniak (NH₃)

Een kleurloos gas met een kenmerkende, doordringende geur. De waterige oplossing ervan wordt ammoniumhydroxide of ammonia genoemd.

Chemie

Trefwoorden

ammonia, Molecuul, ammoniumhydroxide, Haber-Bosch, moleculaire vorm, polair, trigonaal, alkalische pH, bindingshoek, anorganische chemie, Chemie

Gerelateerde items

Ammoniumion (NH₄⁺)

Een complex ion dat wordt gevormd door de opname van een proton uit ammoniak.

De reactie van ammoniak en waterstof-chloride

Ammoniumchloride is het resultaat van de reactie van ammonia met waterstofchloride.

Productie van ammoniak uit stikstofgas en waterstofgas (Haber-Bosch proces)

Voor grootschalige ammoniakproductie zijn hoge temperaturen en een hoge druk nodig, alsmede de aanwezigheid van ijzer als katalysator.

Stikstof-cyclus

Atmosferische stikstof wordt gebonden door bacteriën en gebruikt door levende organismen in de vorm van verschillende verbindingen.

Aminozuren

Aminozuren zijn de monomeren van eiwitten.

Stikstof (N₂) (intermediair niveau)

Kleurloos, geurloos, niet-reactief gas. Het vormt 78,1 volumeprocent van de lucht.

Formamide (methaanamide) (HCONH₂)

Kleurloze, enigszins viskeuze, hygroscopische vloeistof die voor de productie van mierenzuur, waterstof-cyanide en andere organische verbindingen wordt...

N-methylacetamide (C₃H₇NO)

Een vaste, kristallijne verbinding.

Ureum (CO(NH₂)₂)

In de urine van zoogdieren voorkomende verbinding die wordt gebruikt bij de productie van stikstofhoudende meststoffen.

Added to your cart.