Jūsu grozs ir tukšs

Pirkt

Skaits: 0

Kopā: 0,00

mozaMap atlantu digitālās kartes paplašina ģeogrāfijas un vēstures skolotāju rīcībā esošo palīglīdzekļu klāstu. Skolotāji var neierobežoti pielāgot dažādus karšu veidus un to vizuālos elementus savām vajadzībām, atvieglojot mācību stundu sagatavošanu un vadīšanu. mozaMap atlantu digitālās kartes var atvērt mozaBook programmatūrā.

Video Lejupielādēt

Kādēļ izvēlēties mozaMap?

Aizstāj sienas kartes

Vairākas kvalitatīvas digitālās kartes var aizstāt lielu skaitu iespiestu sienas karšu. mozaMap digitālās kartes neaizņem papildu vietu, tās var izmantot jebkur un jebkad, un to skaits ir neierobežots. Pateicoties mūsu programmatūrai, lietotāji var viegli nolasīt pat detalizētas kartes.

Atbilst jūsu vajadzībām

Kartes sastāv no slāņiem, ko var viegli ieslēgt vai izslēgt, vai iestatīt mirgošanas režīmā. Šādā veidā skolotājs var bez piepūles pielāgot karti konkrētajai mācību stundai, palīdzot skolēniem koncentrēt uzmanību uz apgūstamo mācību vielu. Tā kā skolēnu uzmanību nenovērš neaktuāla papildinformācija, mācību darbs kļūst efektīvāks.

Daudzpusīga

mozaMap piedāvā plašas ilustrēšanas un animāciju izveides iespējas, kas piešķir jaunu dimensiju karšu izmantošanai klasē. Ātri un vienkārši izveidojamie uzdevumi mudina skolēnus aktīvāk iesaistīties mācību procesā.

Neierobežots palielinājums

Kartes ir grafiski vektoru faili, tādēļ jebkuru segmentu var palielināt jebkurā mērogā, nezaudējot kvalitāti. Dinamiskā skala reāllaikā pielāgojas attiecīgajam mērogam.

Daudzās valodās

Digitālās kartes var ar dažiem klikšķiem atveidot dažādās valodās. Pārslēdzot citu valodu, šajā valodā tiek atveidotas ne tikai karšu etiķetes, bet visa lietotājsaskarne (izvēlnes, slāņu nosaukumi, apzīmējumi utt.).

Slāņi, personalizēti skati

Jūs varat sameklēt jebkuru tekstu, kas ir iekļauts kartēs, un ieslēgt vai izslēgt atsevišķus karšu slāņus. Skolotāji var pielāgot kartes, izveidojot kartes skatus, kas vislabāk atbilst mācību priekšmetam, paaugstinot savu mācību stundu efektivitāti.

Izveidotajiem karšu skatiem var pievienot nosaukumus, un tos var saglabāt. Turklāt tiek saglabāti tālummaiņas koeficienti, ar roku zīmētie zīmējumi un slāņu redzamība. Saglabāto skatu var ievietot mozaBook un ar vienu klikšķi atvērt mācību stundas laikā.

Ilustrēšanas iespējas

Skolotājs var izveidot mozaMap vidē kartes slāņus un papildināt tos ar brīvi uzzīmētām līnijām, attēliem, simboliem un teksta burbuļiem. Iebūvētais zīmēšanas rīks piedāvā plašas ilustrēšanas iespējas, tostarp ģeogrāfijas un vēstures simbolu kolekciju.

mozaMap izveidotos zīmējumus un citas ilustrācijas var saglabāt, pārvietot un pielāgot to izmēru karšu mērogam. Jūs varat sagatavot un kopīgot prezentāciju ar jūsu pilnveidotajām kartēm.

Animētā vēsture

Atlasot un iezīmējot dažādas kartes īpašības vai segmentus dažādos vēstures datumos, mūsu programmatūra spēj animācijas veidā atspoguļot vēsturiskās izmaiņas attiecīgajā periodā. Tādējādi lietotāji var dinamiski atveidot dažādu notikumu (karu, tirdzniecības, līgumu) ģeogrāfisko ietekmi laika gaitā un palīdz skolēniem izprast attīstības likumsakarības noteiktā teritorijā un laika periodā.

Animācijas atskaņošanas laikā ekrāna apakšdaļā uz laika skalas ir redzams atbilstošais datums. Lietotājs var mainīt atskaņošanas ātrumu un jebkurā brīdī apturēt animāciju.

Uzdevumi

mozaMap ļauj lietotājiem izveidot uz kartes savus uzdevumus. Šos uzdevumus var saglabāt, kopīgot un ievietot mozaBook.

Skolotājs var pēc nepieciešamības ielādēt tukšā kartē kauju vietas un citus svarīgus vēsturiskus un ģeogrāfiskus objektus. Skolēniem ir jāsavieno šie notikumi ar atbilstošajām etiķetēm. Skolotājs var arī norādīt laika ierobežojumu. Kamēr skolēni strādā, karte parāda, cik laika patērēts attiecīgajam uzdevumam. Kad skolēni pabeidz darbu, mozaMap parāda pareizās atbildes un to īpatsvaru.

Added to your cart.