Jūsu grozs ir tukšs

Pirkt

Skaits: 0

Kopā: 0,00

Euler3D telpiskās ģeometrijas konstruēšanas programmatūra ļauj ne tikai atveidot telpiskas figūras un virsmas, bet arī rediģēt šos objektus ar augstu matemātiskās kontroles pakāpi (paškrustošanās filtrēšana, plakņu pārbaude, ieliektu daudzstūru sadalīšana trijstūros).

Pirkt Lejupielādējiet un izmēģiniet bez maksas

Telpiskā koordinātu sistēma

Projekts ir programmas lielākā datu vienība. Projekta figūras nosaka pēc to virsotnēm, šķautnēm un skaldnēm. Virsotnes nosaka pēc to trim koordinātām (X, Y, Z), šķautnes - pēc to sākuma un beigu punkta starp virsotnēm un skaldnes, uzskaitot tās ietverošās virsotnes. Papildus koordinātu skaitliskajām vērtībām lietotājs var izmantot pastāvīgus lielumus, kas iepriekš importēti projektā (apzīmē ar angļu alfabēta burtiem).

Personalizēšana

Lai figūras analīze būtu pārskatāmāka, to virsotnēm, šķautnēm un skaldnēm var pievienot caurspīdīgus slāņus, ko var pēc vajadzības ieslēgt vai izslēgt. Virsotņu, šķautņu un skaldņu standarta numerāciju var papildināt ar etiķetēm, ko labākai pārskatāmībai var izslēgt. Programmā objekti tiek atveidoti, izmantojot perspektīvo un aksonometrisko (ortogonālo) projekciju. Reālistiskas atveides nodrošināšanai ir pieejami divi gaismas avoti, ko var piestiprināt konkrētam punktam vai iestatīt tā, lai tie sekotu kameras kustībai.

Telpiskas transformācijas

Veicot virkni transformāciju, jūs varat secīgi iegūt spoguļattēlu attiecībā pret plakni, izveidot nobīdi, griezt objektu ap savu asi vai izstiept to asu virzienā. Atbilstoši noregulējot parametrus, jūs varat veikt tādas sarežģītas transformācijas, kā figūras griešana ap izvēlēto šķautni vai tās atspoguļošana uz skaldnes.

Izmantojot transformācijas, jūs varat ātrāk izveidot daudzšķautni, jo nav atsevišķi jānorāda virsotņu koordinātas. Atspoguļojot, nobīdot vai rotējot pirmās norādītās virsotnes, programmatūra automātiski aprēķina pārējo virsotņu koordinātas.

Iebūvētas lietotnes

Programma ļauj uzbūvēt rotējošas, simetriskas figūras, piemēram, konusu un lodi, vai dubultfigūras, piemērojot lodei polaritāti. Animācijas uzskatāmā un viegli uztveramā veidā parāda sarežģītākas telpiskās attiecības (piemēram, četrskaldņa tilpuma noteikšanu). Galvenā programmas priekšrocība ir tās saderība ar citām matemātiskajām programmām (Maple, Mathematica). Pabeigtās figūras var eksportēt dažādos formātos, un atsevišķi failu veidi pat nodrošina datu nolasīšanas iespēju.

Added to your cart.