Jūsu grozs ir tukšs

Pirkt

Skaits: 0

Kopā: 0,00


MS-4115D

Történelmi atlasz 5-8.

Atlanti ungāru valodā

Mozaik Education – 128 Digitālā karte

Valodas:
60.00 EUR
gab.:

Saturs

5. osztály

Az emberiség szétrajzása A legfontosabb ősemberlelőhelyek A földművelés és az állattartás kezdetei Európa az őskorban A Kárpát-medence őskori emlékei Az ókori kelet Mezopotámia Az ókori Egyiptom Palesztina Az ókori Hellász és a görög-perzsa háborúk A thermopülai csata A föníciai és a görög gyarmatosítás Nagy Sándor birodalma A görög kultúra Róma terjeszkedése Itáliában Róma terjeszkedése a köztársaság korának végéig A Római Birodalom Palesztina Jézus korában Pannónia a római uralom idején A kereszténység Európa a népvándorlás korában A Nyugatrómai Birodalom felbomlása Az Arab és a Frank Birodalom A Frank Birodalom felbomlása A magyarok vándorlása és a honfoglalás A magyar kalandozások Európa a keresztes hadjáratok idején Keresztes Államok Magyarország a 11–12. században Az egyházszervezet Szent István idején Európa a virágzó középkorban A Mongol Birodalom terjeszkedése A tatárjárás Magyarország a 13. században

6. osztály

I. Károly és a kiskirályok Nagy Lajos és Zsigmond országai Magyarország népei a 15. században Magyarország a Hunyadiak korában A nándorfehérvári diadal Az Oszmán Birodalom terjeszkedése A mohácsi csata Magyarország a 15–16. század fordulóján A nagy földrajzi felfedezések Az Újvilág felfedezése Az európai ember által ismert világ A világkereskedelem kialakulása Európa a 16. században A németalföldi szabadságharc A reformáció A katolikus megújulás Magyarország három részre szakadása Eger vára 1552-ben Magyarország a török hódoltság idején Európa a 17–18. század fordulóján Az angol forradalom Magyarország és Erdély a 17. században A török kiűzése Magyarországról A Rákóczi-szabadságharc Magyarország a 18. században Magyarország nemzetiségei Európa a 18. század végén A világ a 18. században Az észak-amerikai függetlenségi háború A forradalmi Párizs Franciaország (a 18. század végén) Európa a napóleoni háborúk korában A waterlooi csata A Szent Szövetség Európája Európa az ipari forradalom időszakában Magyarország a reformkorban Pest-Buda, 1848. március 15. A szabadságharc főbb hadműveletei A tavaszi hadjárat

7. osztály

A német és az olasz egység létrejötte A Balkán-félsziget Az Amerikai Egyesült Államok a 19. században A Bach-rendszer Magyarország a dualizmus időszakában Magyarország gazdasága a dualizmus időszakában Az Osztrák-Magyar Monarchia népei Budapest fejlődése Európa a 19–20. század fordulóján Ázsia (a 19. század végén) Afrika (a 19. század közepétől a 20. század elejéig) Latin-Amerika (a 19. században) A Föld a huszadik század elején A sarkvidékek felfedezése Európa az első világháború idején A nyugati front Szovjet-Oroszország Európa az első világháború után A Szovjetunió a két világháború között Magyarország 1918–1919-ben A történelmi Magyarország felbomlása A szomszédos államok területi igényei Európa az 1930-as években Magyarország a két világháború között A II. világháború – Hadműveletek Európában és Észak-Afrikában A sztálingrádi szovjet támadás Hadműveletek a Csendes-óceánon A doni katasztrófa Hadműveletek Magyarországon A holokauszt A második világháború embervesztesége

8. osztály

Európa a hidegháború időszakában A felosztott Berlin A kétpólusú világ Az indokínai háborúk Az arab–izraeli háborúk A koreai háború A gyarmatok függetlenné válása Afrikában és Ázsiában Közép- és Kelet-Európa 1989 után Az európai egységfolyamat A Szovjetunió felbomlása Jugoszlávia felbomlása Magyarország 1945 után Az 1956-os forradalom Budapesten

English-language maps

Hellas and the Greek-Persian Wars Roman Expansion until the End of the Republic Era The 2nd World War – Military Operations in Europe and North Africa
Added to your cart.