Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

0

Atmosferos cirkuliacija

Oro judėjimą atmosferoje, labiausiai įtakoja temperatūrų kaita einant nuo pusiaujo ašigalių link, bei daugybė kitų veiksnių, įskaitant ir Žemės sukimosi įtaką.

Šiltnamio efektas

Šiltnamio efektas didėja dėl žmogaus ūkinės veiklos, o kartu su juo didėja ir globalinis atšilimas.

Ryšiai azoto molekulėje

Animacijoje demonstruojami azoto atomus jungiantys vienas sigma ir du pi ryšiai.

Kovalentiniai ryšiai benzeno molekulėje

Tarp anglies atomų egzistuoja sigma-ryšiai ir delokalizuoti pi-ryšiai.

Faziniai virsmai

Faziniai virsmai yra medžiagos perėjimas iš vienos agregatinės būsenos į kitą.

Atominio modelio kūrimas

Pagrindiniai teorijų ir nuomonių apie atomo struktūrą istoriniai etapai.

Grandininė reakcija

Branduolio dalijimosi metu išsiskirianti energija gali būti naudojama civiliams ar kariniams tikslams.

Kalcio elektronų konfigūracija

Ši animacija rodo kalcio atomo elektronų konfigūraciją.

Aliuminio lydymas

Aliuminio lydymas yra aliuminio išgavimo iš aliuminio oksido elektrolizės būdu procesas.

Juodoji metalurgija

Neapdorota geležis gaminama iš geležies rūdos geležies lydyklose.

Individualūs namai be išmetamo anglies dioksido

Šiuolaikinių namų statyba, dizainas ir struktūra vaidina svarbų vaidmenį saugant gamtinę aplinką.

Azoto ciklas gamtoje

Žemės atmosferoje esantis azotas yra surištas bakterijomis, tad gyvieji organizmai jį naudoja įvairių junginių pavidalu.

Metalo heksagoninė kristalinė gardelė

Metalai, turintys heksagoninę metalinę gardelę, yra kieti ir sunkiai apdirbami.

Eteno polimerizacija

Polimerizuojant eteną (etileną) gaunamas plastikas polietenas (polietilenas).

NaCl tirpimas

Valgomoji druska tirpsta vandenyje: polinės vandens molekulės apsupa jonus, sudarydamos hidratinį apvalkalą.

Kalcio karbonatas (CaCO₃)

Kalkakmenis yra plačiai ir įvairiai naudojama medžiaga.

Difosforo pentoksidas (P₂O₅)

Junginys, kuris susidaro degant fosforui ore, ir atrodo kaip balti dūmai.

Metano chlorinimo pakaitų reakcija

Pakaitų reakcijos metu, metano vandenilio atomai pakeičiami chloro atomais, o šalutinis produktas yra vandenilio chloridas.

Muilas

Riebalų rūgšties molekulės susideda iš polinės galvutės ir nepolinės uodegos, todėl jos tinka riebalų dėmėms pašalinti.

Lydymasis ir užšalimas

Užšalimo metu tarp vandens molekulių atsiranda vandeniliniai ryšiai ir susidaro kristalinė ledo struktūra.

Added to your cart.