Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

Kalcio elektronų konfigūracija

Ši animacija rodo kalcio atomo elektronų konfigūraciją.

Aliuminio gavyba

Aliuminio gavimas iš išlydyto aliuminio oksido elektrolizės būdu.

Grandininė reakcija

Branduolio dalijimosi metu išsiskirianti energija gali būti naudojama civiliams ar kariniams tikslams.

Ryšiai azoto molekulėje

Animacijoje demonstruojami azoto atomus jungiantys vienas sigma ir du pi ryšiai.

Ozono sluoksnis

Ozono sluoksnis filtruoja pavojingą saulės ultravioletinę spinduliuotę, todėl jis yra būtinas gyvybei žemėje.

Šiltnamio efektas

Šiltnamio efektas didėja dėl žmogaus ūkinės veiklos, o kartu su juo didėja ir globalinis atšilimas.

Atominio modelio kūrimas

Pagrindiniai teorijų ir nuomonių apie atomo struktūrą istoriniai etapai.

Faziniai virsmai

Faziniai virsmai yra medžiagos perėjimas iš vienos agregatinės būsenos į kitą.

Anglies ciklas

Dėl fotosintezės anglis įtraukiama į organinių junginių struktūrą ir išsiskiria kvėpavimo metu.

Kovalentiniai ryšiai benzeno molekulėje

Tarp anglies atomų egzistuoja sigma-ryšiai ir delokalizuoti pi-ryšiai.

Atmosferos cirkuliacija

Oro judėjimą atmosferoje, labiausiai įtakoja temperatūrų kaita einant nuo pusiaujo ašigalių link, bei daugybė kitų veiksnių, įskaitant ir Žemės sukimosi įtaką.

Metalo heksagoninė kristalinė gardelė

Metalai, turintys heksagoninę metalinę gardelę, yra kieti ir sunkiai apdirbami.

Nitritinė rūgštis (HNO₂)

Viena iš deguoninių azoto rūgščių. Bespalvė, vidutinio stiprumo, aštraus kvapo rūgštis, egzistuojanti tik vandeniniame tirpale.

Muilas

Riebalų rūgšties molekulės susideda iš polinės galvutės ir nepolinės uodegos, todėl jos tinka riebalų dėmėms pašalinti.

Difosforo pentoksidas (P₂O₅)

Junginys, kuris susidaro ore degant fosforui, ir atrodo kaip balti dūmai.

Metano chlorinimo pakaitų reakcija

Pakaitų reakcijos metu, metano vandenilio atomai pakeičiami chloro atomais, o šalutinis produktas yra vandenilio chloridas.

Vandenilio molekulės susidarymas

Vandenilio molekulėje atomai susijungę kovalentiniu ryšiu.

Amoniako reakcija su vandenilio chloridu

Amoniako reakcijos su vandenilio chloridu metu susidaro amonio chloridas.

Eteno polimerizacija

Polimerizuojant eteną (etileną) gaunamas plastikas polietenas (polietilenas).

Added to your cart.