Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

0

Vanduo (H₂O)

Vanduo (H₂O)

Vanduo labai stabilus junginys, sudarytas iš vandenilio ir deguonies atomų, gyvybiškai svarbus visoms gyvybės formoms. Gamtoje jis sutinkamas visų trijų agregatinių būsenų.

Chemija

Raktiniai žodžiai

vanduo, divandenilio oksidas, amfoterinis, Vandenilio jungtis, dipolis, Poliarinis, gyvenimo sąlyga, V forma, molekulinė formos, sprendimas, gėlas vanduo, geriamas vanduo, mineralinis vanduo, sūraus vandens, Neorganinė chemija, Molekulė, Chemija

Susiję elementai

Lydymasis ir užšalimas

Užšalimo metu tarp vandens molekulių atsiranda vandeniliniai ryšiai ir susidaro kristalinė ledo struktūra.

Faziniai virsmai

Faziniai virsmai yra medžiagos perėjimas iš vienos agregatinės būsenos į kitą.

Hidroksido jonas (OH⁻)

Sudėtinis jonas, susidaręs nuo vandens molekulės atskilus protonui.

Oksonio jonas (H₃O⁺)

Jonas, kuris nulemia tirpalo rūgštines savybes.

Žemynai ir vandenynai

Žemės pluta yra padalinta į didelius žemės plotus - žemynus, tarp kurių yra vandenynai.

Anglies rūgštis (H₂CO₃)

Bespalvis, bekvapis skystis, gaunamas anglies dioksidą ištirpinus vandenyje.

Azotas (N₂) (vidutinis lygis)

Bespalvės, bekvapės, nereaguojančios dujos. Jos sudaro 78,1% Žemės atmosferos.

Garavimas ir virimas

Kas vyksta skystyje verdant ir garuojant? Nuo ko priklauso skysčio virimo temperatūra?

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair dryers.

How does it work? - Microwave oven

This animation demonstrates how microwave ovens work.

Ocean currents

The Great ocean conveyor is a planet-wide system of ocean currents, which has a great influence on the Earth´s climate.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

The science of candles

Candles have been used for lighting since ancient times.

The water cycle (intermediate)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Vandenilio peroksidas (H₂O₂)

Vandenilio ir deguonies junginys. Bespalvis, bekvapis, didesnio nei vandens tankio, skystis.

Vandenilio sulfidas (H₂S)

Bespalvės, nuodingos dujos, turinčios būdingą supuvusių kiaušinių kvapą. Jo randama mineraliniuose ir šaltinio vandenyse.

Vandenyno sluoksniai

Vandenyno fizinės savybės, taip pat flora ir fauna keičiasi priklausomai nuo gylio.

Dėguonis (O₂) (vidutinis lygis)

Bespalvės, bekvapės dujos, svarbus atmosferos elementas, būtinas gyvybiniams procesams.

Reakcija tarp vandenilio ir deguonies

Sumaišytos vandenilio ir deguonies dujos sudaro sprogų mišinį (perkūno dujas). Padegus jis sprogsta.

Vandenilio chlorido (HCl) tirpimas vandenyje

Vandeninis vandenilio chlorido tirpalas vadinamas druskos rūgštimi.

Vandenilis (H₂)

Bespalvės, bekvapės, už orą lengvesnės dujos. Labiausiai paplitęs cheminis elementas Visatoje.

Added to your cart.