Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

Susiiję priedai

Moterys viduramžiais

Viduramžių moterys prisidėjo prie visų šeimos pragyvenimo šaltinių, be to, jos dar atlikdavo ir...

Albigensinis kryžiaus žygis

Albigensinis kryžiaus žygis (1209–1229 m.) – 20 metų karinė kampanija, sudaryta siekiant...

Viduramžių riteriai

Viduramžių riteriai buvo itin šarvuoti kariai.

Amatų gildijos

Gildijos buvo galingos jėgos viduramžių ekonomikoje. Sužinokime daugiau apie jas.

Vienuolynai

Vienas iš svarbiausių viduramžių Europos krikščioniškų religinių bruožų buvo vienuolių judėjimas.

Feodalizmo gimimas

Viduramžiais Vakarų Europoje atsirado unikalus socialinis ir ekonominis modelis, vadinamas...

Viduramžių vikingų kario šalmas

Ar vikingų kariai tikrai dėvėjo šalmus su ragais?

Trijų laukų sistema

Šis vaizdo įrašas parodo, kodėl trijų laukų sistema yra naudingesnė nei dviejų laukų sistema.

Added to your cart.