The ventricular system and the main brain regions

This animation demonstrates the internal structure of the brain.

Susiiję priedai

How is the human body built up?

Learn how the human body is built up and about the differences between men and women.

Kraujo davimas

Duodami kraujo galime išgelbėti gyvybes, nes pacientams dažnai reikia įvairių kraujo produktų...

Do storks really deliver babies?

This lesson presents everything related to human reproduction.

Who would make a good sentinel?

Learn about the human sense organs and their functions and how to keep them healthy.

Kokia yra žmogaus akies raiška?

Ar galima mūsų akių raišką palyginti su šių dienų aukščiausios kokybės filmų raiška? Kokia yra...

How does our heart beat?

This lesson presents the structure and functioning of the heart and how it can be protected.

Do we become what we eat?

The lesson presents the components of a healthy diet.

Vitaminai

Kaip mūsų organizmas įsisavina reikiamus vitaminus?

Added to your cart.