Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

Tarša

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

Geografija

Raktiniai žodžiai

aplinkos tarša, dirvožemio tarša, oro tarša, vandens tarša, Tarša, Pramonė, Žemės ūkis, Transportavimas, Atsiskaitymas, Oras, vanduo, Dirvožemis, žmogus, Aliejus, Nuotekos, Atliekos, Šildymas, Vartojimas, energijos poreikis, šiltnamio efektą skatinančios dujos, ozono sluoksnis, Smogas, trąša, plastmasinis, Pesticidas, elektrinė, migracija, Ekosistemos, Aplinka, Žemesnis lygis - Gamta, aplinkos apsauga, gamtos apsauga, Visuomenė, Geografija, žalios naftos dariniai, biologija

Susiję elementai

Dirvožemio tarša

Animacijoje parodyti pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai

Vandens tarša

Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai yra pramonė, žemės ūkis ir miesto teritorijos.

Šiltnamio efektas

Šiltnamio efektas didėja dėl žmogaus ūkinės veiklos, o kartu su juo didėja ir globalinis atšilimas.

Šiluminė elektrinė (angliavandenilinis kuras)

Šiluminės elektrinės gamina elektros energiją, deginant iškastinį kurą ar naudojant atsinaujinančius išteklius.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Ozono sluoksnis

Ozono sluoksnis filtruoja pavojingą saulės ultravioletinę spinduliuotę, todėl jis yra būtinas gyvybei žemėje.

Įdomūs geografijos faktai - socialinė geografija

Ši animacija pateikia keletą įdomių socialinėjs geografijojs faktų.

Dirvožemio tipai

Ši animacija demonstruoja skirtingus dirvožemio tipus.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Miškų naikinimas

Miškų naikinimas daro neigiamą poveikį aplinkai.

Atominė elektrinė

Energija, išsiskirianti dėl branduolinės reakcijos, naudojama elektros energijai gaminti.

Biodujų jėgainė

Biodujas galima gaminti iš organinių medžiagų (mėšlo, augalų atliekų, organinių atliekų) naudojant bakterijas. Biodujos yra metano ir anglies dioksido...

Fusion reactor

Nuclear fusion will serve as an environmentally friendly and practically unlimited source of energy.

Geoterminė elektrinė

Geoterminė elektrinė karšto, aukšto spaudimo, gilesniuose požeminiuose sluoksniuose esančio vandens energiją paverčia elektros energija.

Individualūs namai be išmetamo anglies dioksido

Šiuolaikinių namų statyba, dizainas ir struktūra vaidina svarbų vaidmenį saugant gamtinę aplinką.

Nuotekų valymo įrenginiai

Po valymo nuotekos gali būti naudojamos žemės ūkyje ir pramonėje.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Electric car

The Tesla Model S is one of the first commercially available electric cars.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Komunalinės sistemos

Dujų, vandens, elektros tiekimo sistemos, taip pat šildymo, ryšių ir nuotekų sistemos.

Added to your cart.