Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

Šiluminė elektrinė (angliavandenilinis kuras)

Šiluminė elektrinė (angliavandenilinis kuras)

Šiluminės elektrinės gamina elektros energiją, deginant iškastinį kurą ar naudojant atsinaujinančius išteklius.

Geografija

Raktiniai žodžiai

Šiluminė elektrinė, Angliavandenilis, energijos šaltinis, Energijos gamyba, elektros srovė, Deginimas, Iškasena, Atsinaujinanti, elektrinė, Turbina, Generatorius, energijanergija, šiltnamio efektas, oro tarša, aplinkos tarša, Geografija

Susiję elementai

Atominė elektrinė

Energija, išsiskirianti dėl branduolinės reakcijos, naudojama elektros energijai gaminti.

Biodujų jėgainė

Biodujas galima gaminti iš organinių medžiagų (mėšlo, augalų atliekų, organinių atliekų) naudojant bakterijas. Biodujos yra metano ir anglies dioksido...

Elektros tiekimo tinklas

Elektros tiekimo tinklo paskirtis yra tiekti elektros energiją vartotojams.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Geoterminė elektrinė

Geoterminė elektrinė karšto, aukšto spaudimo, gilesniuose požeminiuose sluoksniuose esančio vandens energiją paverčia elektros energija.

Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

JAV Kolorado upėje pastatyta didžiulė užtvanka pavadinta Amerikos prezidento vardu.

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

Individualūs namai be išmetamo anglies dioksido

Šiuolaikinių namų statyba, dizainas ir struktūra vaidina svarbų vaidmenį saugant gamtinę aplinką.

Naudingųjų iškasenų gavyba atviruoju būdu

Skirtingai nuo gavybos šachtiniu būdu, atviruoju būdu išgaunamos iškasenos yra arti paviršiaus.

Offshore natural gas extraction, Norway

The Troll A is an offshore natural gas platform, the largest offshore platform ever built: it rises about 170 metres above water level, weighs 656,000...

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Požeminė anglies kasyba

Priešingai nei atvirose kasyklose, požeminėse kasyklose anglių sluoksniai nepašalinami, o anglis išgaunama pačioje šachtoje.

Potvynių hidroelektrinė

Potvynių hidroelektrinės elektros energijai gaminti naudoja vandens lygio svyravimus per parą.

Reakcija tarp vandenilio ir deguonies

Sumaišytos vandenilio ir deguonies dujos sudaro sprogų mišinį (perkūno dujas). Padegus jis sprogsta.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Watermill

Machines converting the energy of flowing or falling water into useful forms of power were already in use in the Middle Ages.

Added to your cart.