Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

Šiltnamio efektas

Šiltnamio efektas

Šiltnamio efektas didėja dėl žmogaus ūkinės veiklos, o kartu su juo didėja ir globalinis atšilimas.

Geografija

Raktiniai žodžiai

šiltnamio efektas, globalinis atšilimas, klimato kaita, dykumėjimas, Kylantis jūros lygis, Šilumos absorbcija, atspindys, gaunama apšvita, Spinduliuotė, Atmosferos dujos, Šiltnamio, anglies dioksidas, Metanas, Azoto oksidas, Vandens garai, Žemės ūkis, Pramonė, Transportavimas, Žmogaus veikla, atmosfera, Oras, Žemė, jūros lygis, Saulė, Debesis, Atsiskaitymas, Atliekos, Ledynas, Visuomenė, Žemesnis lygis - Gamta, Geografija

Susiję elementai

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Ledynas (tarpinis lygis)

Ledynas – didelė ledo sankaupa, dengianti didelius žemės plotus. Ledynas sudarytas iš daugiamečio ledo ir juda, veikiamas gravitacinės jėgos.

Naftos platforma

Per specialiai įrengtą plieninę konstrukciją įvedamas ilgas vamzdis, kuris prasiskverbia į jūros dugną ir pasiekia uolienų sluoksnius, turinčius naftos.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Įdomūs geografijos faktai - socialinė geografija

Ši animacija pateikia keletą įdomių socialinėjs geografijojs faktų.

Žemės struktūra (tarpinė)

Žemė yra sudaryta iš kelių sferinių sluoksnių.

Šiltasis ir šaltasis atmosferos frontai

Ten, kur susiduria šiltas ir šaltas oras, formuojasi šiltasis arba šaltasis atmosferos frontai.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Dirvožemio tarša

Animacijoje parodyti pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Individualūs namai be išmetamo anglies dioksido

Šiuolaikinių namų statyba, dizainas ir struktūra vaidina svarbų vaidmenį saugant gamtinę aplinką.

Karštieji taškai

Tai žemės plutos sritys, kuriose magma dažnai kyla į paviršių taip parodydama ugnikalnių aktyvumą.

Ledkalniai

Ledkalnis yra didžiulis ledo masyvas, atskilęs nuo šelfinio ledyno ir plūduriuojantis vandenyje.

Metų laikų kaita

Dėl Žemės ašies pasvirimo, Saulės spindulių kritimo kampas tam tikrose platumose per metus nuolat kinta.

Miškų naikinimas

Miškų naikinimas daro neigiamą poveikį aplinkai.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Nuotekų valymo įrenginiai

Po valymo nuotekos gali būti naudojamos žemės ūkyje ir pramonėje.

Pasyvus namas

Pasyviame name palankus mikroklimatas gali būti sukurtas nenaudojant tradicinių šildymo ir aušinimo sistemų.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Stratovulkanų susidarymas

Stratovulkanai susidaro iš vulkaninių pelenų ir lavos sluoksnių.

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Tropiniai ciklonai

Ciklonas yra kelių šimtų kilometrų skersmens atmosferos sūkurys, kuriame susidaro debesys ir krituliai.

Ugnikalnių išsiveržimai

Ši animacija paaiškina skirtingus ugnikalnių išsiveržimo tipus.

Vandens tarša

Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai yra pramonė, žemės ūkis ir miesto teritorijos.

Ozonas (O₃)

Deguonies alotropinė atmaina, sudaryta iš trijų deguonies atomų.

Ozono sluoksnis

Ozono sluoksnis filtruoja pavojingą saulės ultravioletinę spinduliuotę, todėl jis yra būtinas gyvybei žemėje.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Added to your cart.