Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

0

Seawater desalination

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Technologija

Raktiniai žodžiai

Jūros vanduo, Nudruskinimas, Gėlinimo įrenginys, vanduo, Atvirkštinis osmosas, Distiliuotojas, Distiliavimo aparatas, Distiliavimas, Jonų mainai, elektrodializė, Pusiau laidoma membrana, Geriamojo vandens trūkumas, Druska, geriamas vanduo, natrio chloridas, elektrodas, Žalą aplinkai, Jūros krantas, technologija, Geografija

Susiję elementai

Požeminiai vandenys

Požeminiai vandenys išsidėstę atskirais sluoksniais.

Apsaugos nuo potvynių sistema

Apsauginis pylimas arba vasaros pylimas esant nedideliam potvyniui, užtikrina apsaugą nuo potvynių daromos žalos.

Cloud formation, types of clouds

Evaporating surface water forms clouds of various shapes from which water falls back to the surface as precipitation.

Karstinis reljefas (pradinė padėtis)

Karstiniame kraštovaizdyje yra įvairių karstinių formų, pavyzdžiui, stalagmitų ar stalaktitų.

Komunalinės sistemos

Dujų, vandens, elektros tiekimo sistemos, taip pat šildymo, ryšių ir nuotekų sistemos.

NaCl tirpimas

Valgomoji druska tirpsta vandenyje: polinės vandens molekulės apsupa jonus, sudarydamos hidratinį apvalkalą.

Natrio chloridas (NaCl)

Akmens druska, arba valgomoji druska, yra vienas iš svarbiausių natrio junginių. Ji reikalinga kiekvienam gyvam organizmui.

The water cycle (intermediate)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Vandenyno sluoksniai

Vandenyno fizinės savybės, taip pat flora ir fauna keičiasi priklausomai nuo gylio.

Vandens tarša

Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai yra pramonė, žemės ūkis ir miesto teritorijos.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

How does it work? - Water tower

This animation demonstrates the structure of water towers.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Ocean currents

The Great ocean conveyor is a planet-wide system of ocean currents, which has a great influence on the Earth´s climate.

Added to your cart.