Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

Photosynthesis

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Biologija

Raktiniai žodžiai

Fotosintezė, Šviesos fazė, Tamsioji fazė, Chloroplastas, Katabolinis procesas, autotróf, Lapai, Šviesa, saulės šviesa, Deguonis, Organinė medžiaga, anglies dioksidas, Gliukozė, saulės energija, vanduo, dekstrozė, Deguonies gamyba, Anglies fiksavimas, vidinė membrana, Granumas, Tylakoidas, matrica, Fotosistema II, Fotosistema I, Fotosintetiniai pigmentai, ATP, ATPase, Elektronų transporto grandinė, Glicerolio rūgšties-3-fosfato, Gliceraldehido 3-fosfatas, Pentozės bifosfatas, Energijos transformacija, ciklas, Fotonas, Atmosferos dujos, Angliavandeniai, Saulė, medžiagų apykaita, augalas, biochemija, biologija, _javasolt

Susiję elementai

Šiltnamio efektas

Šiltnamio efektas didėja dėl žmogaus ūkinės veiklos, o kartu su juo didėja ir globalinis atšilimas.

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Chlorophyll

Chlorophyll is a photosensitive green pigment found in plants; it absorbs light energy, thus plays a vital role in photosynthesis.

Deguonies ciklas gamtoje

Daugeliui gyvų organizmų ir mums reikia deguonies. Mūsų žemėje vyksta nenutrūkstamas deguonies ciklas.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

Transport processes

This animation explains active and passive transport processes occurring through cell membranes

ADP, ATP

ATP is the main source of energy for cells.

Amoeba proteus

Widespread heterotrophic unicellular organisms with constantly changing shapes

Anglies ciklas

Dėl fotosintezės anglis įtraukiama į organinių junginių struktūrą ir išsiskiria kvėpavimo metu.

Dėguonis (O₂) (aukštesnis lygis)

Bespalvės, bekvapės dujos, svarbus atmosferos elementas, būtinas gyvybiniams procesams.

Flower

The animations demonstrates the structure of a typical flower.

Miškų naikinimas

Miškų naikinimas daro neigiamą poveikį aplinkai.

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Saulė

Saulės skersmuo yra maždaug 109 kartus didesnis už Žemės skersmenį. Didžiąją Saulės masės dalį sudaro vandenilis.

Seeds and germination

Dicotyledons have two embryonic leaves (cotyledons), while monototyledons have only one.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

The anatomy of leaves

This animation presents the main types of leaves and the differences between monocot and dicot leaves.

Vegetative plant organs

These organs are vital for the survival and development of plants.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Euglena viridis

Unicellular eukaryotes living in freshwaters, capable of feeding autotrophically and heterotrophically.

Added to your cart.