Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

Organisation of genetic material

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

Biologija

Raktiniai žodžiai

Genetinė medžiaga, DNR, deoksiribonukleorūgštis, Dviguba spiralė, Chromosoma, adeninas, Tiiminas, citozinas, Guaninas, Reprodukcija, Purinas, Pirimidinas, Vandenilio jungtis, histono baltymas, nukleosoma, žmogus, biochemija, biologija

Susiję elementai

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

DNR

Joje saugoma ląstelės genetinė informacija.

Meiosis

Our gametes are haploid cells produced from diploid cells by meiosis, a special type of cell division.

Mitosis

Mitosis is the process by which a eukaryotic cell divides into two cells and the number of chromosomes remains unchanged.

Pirimidinas (C₄H₄N₂)

Heterociklinis azoto turintis junginys. Pirimidino žiedas yra uracilo, timino ir citozino, įeinančių į nukleorūgščių sudėtį, molekulėse.

Purinas (C₅H₄N₄)

Heterociklinis aromatinis organinis junginys, kurio dariniai guaninas ir adeninas.

2-deoksi-β-D-ribozė (deoksiribozė) (C₅H₁₀O₄)

Struktūrinė DNR dalis, turinti mažiau hidroksilo grupių nei β-D-ribozė.

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

Paramecium caudatum

Common ciliated eucaryotic unicellular organisms widespread in freshwaters.

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

Amoeba proteus

Widespread heterotrophic unicellular organisms with constantly changing shapes

Baltymų struktūra

Polipeptidinių grandinių struktūra ir išsidėstymas turi įtaką baltymų erdvinei struktūrai.

Added to your cart.