Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

0

Nuclear power plant

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Geografija

Raktiniai žodžiai

branduolinė jėgainė, Reaktoriaus blokas, branduolinė energija, atominė energija, elektrinė, Energijos gamyba, Generatorius, Branduolinis, Branduolio dalijimasis, energijanergija, atomas, Uranas, Radioaktyvumas, Paks, elektros srovė, Kvantinė mechanika, Radiacija, dalelė, Dalelių fizika, Geografija, Fizika, Dunojus

Susiję elementai

Vaizdai

Susiję elementai

Atomic bombs (1945)

The atomic bomb is one of the most destructive weapons in human history.

Chain reaction

Energy released during nuclear fission can be used for civilian or military purposes.

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

Elektros tiekimo tinklas

Elektros tiekimo tinklo paskirtis yra tiekti elektros energiją vartotojams.

Fusion reactor

Nuclear fusion will serve as an environmentally friendly and practically unlimited source of energy.

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Marijos Kiuri laboratorija

Marija Kiuri, tapusi dukart Nobelio premijos laureate skirtingose mokslo sritys, ko gero galėtų vadintis žinomiausia moterimi mokslo istorijoje.

Ruterfordo eksperimentas

Ruterfordo eksperimentas įrodė teigiamo krūvio atominių branduolių egzistavimą. Rezultatai paskatino naujojo atominio modelio parengimą.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Geoterminė elektrinė

Geoterminė elektrinė karšto, aukšto spaudimo, gilesniuose požeminiuose sluoksniuose esančio vandens energiją paverčia elektros energija.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Vandens tarša

Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai yra pramonė, žemės ūkis ir miesto teritorijos.

Žymūs astronomai ir fizikai

Ši animacija pristato astronomus ir fizikus, kurių darbai iš esmės pakeitė mūsų požiūrį į visatą.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using bacteria. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide; burning...

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

Potvynių hidroelektrinė

Potvynių hidroelektrinės elektros energijai gaminti naudoja vandens lygio svyravimus per parą.

Thermal power station (hydrocarbon fuel)

Thermal power stations convert energy released during the combustion of fossil fuels or renewable resources into electricity.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

JAV Kolorado upėje pastatyta didžiulė užtvanka pavadinta Amerikos prezidento vardu.

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

Added to your cart.