Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Susiiję priedai

The Sun - a source of energy

In this lesson you will learn about the Sun and how solar energy can be used.

Pasaulio populiacijos geografinis pasiskirstymas

Žemėje pasaulio populiacija pasiskirsčiusi labai nelygiai. Kai kurios vietos yra...

Drabužiai Turkijoje

Musulmonų pasaulyje moterų drabužiai priklauso nuo šalies. Pažvelkime į Turkijos pavyzdį.

Išsivysčiusios šalys

Išsivysčiusios šalys yra pasaulio ekonomikos varomoji jėga, be to, jos pasižymi aukščiausiu BVP...

Let's practice positioning!

This lesson helps you understand what geographic coordinates are and how to use them.

Persikėlimas į priemiesčius

Laipsniškas gyventojų persikėlimas iš miesto centro į aplinkines vietas.

Protų mūšis

Protų nutekėjimo reiškinys sukelia reikšmingos įtampos tarp besivystančių ir išsivysčiusių regionų.

Turizmas

Turizmas yra reikšmingas ekonomikos sektorius, kuris visame pasaulyje nuolatos auga.

Added to your cart.