Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

0

Beta-D-ribozė (C₅H₁₀O₅)

Beta-D-ribozė (C₅H₁₀O₅)

Balta kristalinė medžiaga, kurios molekulė randama nukleino rūgščių, kofermentų, nukleotidų ir nukleozidų sudėtyje.

Chemija

Raktiniai žodžiai

beta-D-ribozė, Angliavandeniai, Monosacharidas, cukrus, Pentozė, aldopentozė, aldozė, nukleino rūgštis, Nukleotidas, RNR, ATP, NADH, Organinė chemija, Chemija, biologija

Susiję elementai

ADP, ATP

ATP is the main source of energy for cells.

Coenzyme A

An acyl-carrier coenzyme taking part in both anabolic and catabolic processes.

RNR

Polinukleotidas, sudarytas iš fosforo rūgšties liekanos, ribozės ir azotinių bazių (citozino, uracilo, adenino ir guanino).

2-deoksi-β-D-ribozė (deoksiribozė) (C₅H₁₀O₄)

Struktūrinė DNR dalis, turinti mažiau hidroksilo grupių nei β-D-ribozė.

D-ribozė (C₅H₁₀O₅)

Linijinė ribozės forma, kuri randama nukleotiduose, nukleoziduose ir kofermentuose.

Fosfato jonas (PO₄³⁻)

Sudėtinis jonas, susidarantis nuo fosforo rūgšties atskilus protonui.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ is a coenzyme that plays an important role mainly in catabolic processes, while NADP is important in anabolic processes as hydrogen carriers.

Pirimidinas (C₄H₄N₂)

Heterociklinis azoto turintis junginys. Pirimidino žiedas yra uracilo, timino ir citozino, įeinančių į nukleorūgščių sudėtį, molekulėse.

Purinas (C₅H₄N₄)

Heterociklinis aromatinis organinis junginys, kurio dariniai guaninas ir adeninas.

Molekulės. Užduotis VI (Angliavandeniai)

Užduotis apie angliavandenių klasifikavimą, mono-, di- ir polisacharidų struktūrą.

Added to your cart.