Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

Atominė elektrinė

Atominė elektrinė

Energija, išsiskirianti dėl branduolinės reakcijos, naudojama elektros energijai gaminti.

Geografija

Raktiniai žodžiai

branduolinė jėgainė, Reaktoriaus blokas, branduolinė energija, atominė energija, elektrinė, Energijos gamyba, Generatorius, Branduolinis, Branduolio dalijimasis, energijanergija, atomas, Uranas, Radioaktyvumas, Paks, elektros srovė, Kvantinė mechanika, Radiacija, dalelė, Dalelių fizika, Geografija, Fizika, Dunojus

Susiję elementai

Atomic bombs (1945)

The atomic bomb is one of the most destructive weapons in human history.

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

Grandininė reakcija

Branduolio dalijimosi metu išsiskirianti energija gali būti naudojama civiliams ar kariniams tikslams.

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

Elektros tiekimo tinklas

Elektros tiekimo tinklo paskirtis yra tiekti elektros energiją vartotojams.

Fusion reactor

Nuclear fusion will serve as an environmentally friendly and practically unlimited source of energy.

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Marijos Kiuri laboratorija

Marija Kiuri, tapusi dukart Nobelio premijos laureate skirtingose mokslo sritys, ko gero galėtų vadintis žinomiausia moterimi mokslo istorijoje.

Ruterfordo eksperimentas

Ruterfordo eksperimentas įrodė teigiamo krūvio atominių branduolių egzistavimą. Rezultatai paskatino naujojo atominio modelio parengimą.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Geoterminė elektrinė

Geoterminė elektrinė karšto, aukšto spaudimo, gilesniuose požeminiuose sluoksniuose esančio vandens energiją paverčia elektros energija.

Saulė

Saulės skersmuo yra maždaug 109 kartus didesnis už Žemės skersmenį. Didžiąją Saulės masės dalį sudaro vandenilis.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Vandens tarša

Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai yra pramonė, žemės ūkis ir miesto teritorijos.

Šiluminė elektrinė (angliavandenilinis kuras)

Šiluminės elektrinės gamina elektros energiją, deginant iškastinį kurą ar naudojant atsinaujinančius išteklius.

Žymūs astronomai ir fizikai

Ši animacija pristato astronomus ir fizikus, kurių darbai iš esmės pakeitė mūsų požiūrį į visatą.

Biodujų jėgainė

Biodujas galima gaminti iš organinių medžiagų (mėšlo, augalų atliekų, organinių atliekų) naudojant bakterijas. Biodujos yra metano ir anglies dioksido...

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

Potvynių hidroelektrinė

Potvynių hidroelektrinės elektros energijai gaminti naudoja vandens lygio svyravimus per parą.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

JAV Kolorado upėje pastatyta didžiulė užtvanka pavadinta Amerikos prezidento vardu.

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

Added to your cart.