Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

0

Air pollution

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Geografija

Raktiniai žodžiai

oro tarša, Smogas, klimato kaita, Tarša, aplinkos tarša, Užteršimas, aplinkos apsauga, šiltnamio efektas, šiltnamio efektą skatinančios dujos, globalinis atšilimas, Šviesos tarša, Šilumos tarša, triukšmo tarša, Dujų emisija, Rūgštus, Žemės ūkis, Pramonė, Transportavimas, Atsiskaitymas, Oras, Lietus, sieros dioksidas, suodžiai, anglies dioksidas, Nuimtas derlius, gyvulininkystė, Geografija, Aplinka, Žemesnis lygis - Gamta, Visuomenė

Susiję elementai

Vaizdai

 • dujų išmetimas
 • chemikalų išmetimas
 • suodžių ir anglies dioksido išmetimas
 • ryžių auginimas
 • pesticidų naudojimas tręšimas

 • išmetimas į atmosferą
 • dūmai, suodžiai anglies dioksidas sieros dioksidas
 • plitimas atmosferoje

 • dujų išmetimas
 • triukšmo tarša
 • transportas
 • eismas, pramoninė gamyba

Susiję elementai

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

Carbon cycle

Carbon is bound in organic substances during photosynthesis, while during breathing, it is released into the atmosphere.

Deforestation

Deforestation has a negative impact on the environment.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Vandens tarša

Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai yra pramonė, žemės ūkis ir miesto teritorijos.

Žemės struktūra (tarpinė)

Žemė yra sudaryta iš kelių sferinių sluoksnių.

Carbon monoxide (CO) (intermediate)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Dirvožemio tarša

Animacijoje parodyti pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Nitrogen (N₂) (basic)

A colourless, odourless, non-reactive gas, it constitutes 78.1% of Earth´s atmosphere.

Nitrogen monoxide (Nitric oxide) (NO)

A colourless, heavier-than-air gas, an intermediate in the production of nitric acid.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Oxygen (O₂) (beginner)

A colourless, odourless gas, an important component of the atmosphere, indispensable to sustain terrestrial life.

Ozone (O₃)

An allotrope of oxygen, consisting of 3 oxygen atoms.

Ozone layer

The ozone layer filters the Sun´s harmful UV radiation, therefore it is indispensable for life on Earth.

Sulphur dioxide (SO₂)

Sulphur dioxide emission is the main cause of acid rains. It is an intermediate product in the production of sulphuric acid.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal, electricity, heat and gas supply and telecommunication.

Vandens apytakos ratas

Vanduo, esantis mūsų planetos biosferoje, sudaro ištisą ciklą: garuoja, kondensuojasi, tirpsta ir užšąla.

Electric car

The Tesla Model S is one of the first commercially available electric cars.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Carbon monoxide (CO) (beginner)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Construction of cars

This animations demonstrates the exterior and interior construction of cars, as well as their operation.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical reaction between oxygen and hydrogen.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

Added to your cart.