Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

Parduotuvė

Kiekis: 0

Iš viso: 0,00

Air pollution

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Geografija

Raktiniai žodžiai

oro tarša, Smogas, klimato kaita, Tarša, aplinkos tarša, Užteršimas, aplinkos apsauga, šiltnamio efektas, šiltnamio efektą skatinančios dujos, globalinis atšilimas, Šviesos tarša, Šilumos tarša, triukšmo tarša, Dujų emisija, Rūgštus, Žemės ūkis, Pramonė, Transportavimas, Atsiskaitymas, Oras, Lietus, sieros dioksidas, suodžiai, anglies dioksidas, Nuimtas derlius, gyvulininkystė, Geografija, Aplinka, Žemesnis lygis - Gamta, Visuomenė

Susiję elementai

Šiltnamio efektas

Šiltnamio efektas didėja dėl žmogaus ūkinės veiklos, o kartu su juo didėja ir globalinis atšilimas.

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

Anglies ciklas

Dėl fotosintezės anglis įtraukiama į organinių junginių struktūrą ir išsiskiria kvėpavimo metu.

Individualūs namai be išmetamo anglies dioksido

Šiuolaikinių namų statyba, dizainas ir struktūra vaidina svarbų vaidmenį saugant gamtinę aplinką.

Miškų naikinimas

Miškų naikinimas daro neigiamą poveikį aplinkai.

Vandens tarša

Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai yra pramonė, žemės ūkis ir miesto teritorijos.

Žemės struktūra (tarpinė)

Žemė yra sudaryta iš kelių sferinių sluoksnių.

Anglies monoksidas (CO) (aukštesnis lygis)

Bespalvės, bekvapės, beskonės, nuodingos dujos. Didesnės koncentracijos gali sukelti apsinuodijimą bei mirtį.

Azotas (N₂) (pagrindinis lygis)

Bespalvės, bekvapės, neaktyvios dujos. Jos sudaro 78,1% Žemės atmosferos.

Azoto monoksidas (NO)

Bespalvės, sunkesnės už orą, dujos, vienas iš tarpinių azoto rūgšties gamybos produktų.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Deguonis (O₂) (pagrindinis lygis)

Bespalvės, bekvapės dujos, gyvybiškai svarbus atmosferos komponentas.

Dirvožemio tarša

Animacijoje parodyti pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai

Komunalinės sistemos

Dujų, vandens, elektros tiekimo sistemos, taip pat šildymo, ryšių ir nuotekų sistemos.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Naftos platforma

Per specialiai įrengtą plieninę konstrukciją įvedamas ilgas vamzdis, kuris prasiskverbia į jūros dugną ir pasiekia uolienų sluoksnius, turinčius naftos.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Ozonas (O₃)

Deguonies alotropinė atmaina, sudaryta iš trijų deguonies atomų.

Ozono sluoksnis

Ozono sluoksnis filtruoja pavojingą saulės ultravioletinę spinduliuotę, todėl jis yra būtinas gyvybei žemėje.

Sieros dioksidas (SO₂)

Sieros dioksido išmetimas į atmosferą yra pagrindinė rūgštaus lietaus priežastis. Tai yra tarpinis produktas gaminant sieros rūgštį.

Vandens apytakos ratas

Vanduo, esantis mūsų planetos biosferoje, sudaro ištisą ciklą: garuoja, kondensuojasi, tirpsta ir užšąla.

Atominė elektrinė

Energija, išsiskirianti dėl branduolinės reakcijos, naudojama elektros energijai gaminti.

Electric car

The Tesla Model S is one of the first commercially available electric cars.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Anglies monoksidas (CO) (pagrindinis lygis)

Bespalvės, bekvapės, didesnės koncentracijos labai nuodingos žmonėms ir gyvūnams dujos.

Construction of cars

This animations demonstrates the exterior and interior construction of cars, as well as their operation.

Geriamojo vandens tiekimo sistema

Vandens tiekimo sistema užtikrina, kad vartotojai gautų tinkamos kokybės geriamąjį vandenį.

Kuro elementas

Kuro elementas teikia ekologišką aplinkai elektros energiją, gaunamą cheminės reakcijos tarp deguonies ir vandenilio metu.

Nuotekų valymo įrenginiai

Po valymo nuotekos gali būti naudojamos žemės ūkyje ir pramonėje.

Added to your cart.