Себетіңіз бос

Сатып алу

Дана: 0

Барлыгы: 0,00

Қазіргі уақытта білім беру әлем бойынша жаңа сынақтар алдында тұр, себебі дәстүрді ұстану азшылық етеді. Келер ұрпаққа не оқытатынымызды анықтау қаншалықты маңызды болса, білімді жеткізудің лайықты тәсілін таңдау да соншалықты маңызды.
Мұғалімдерге

mozaBook - Интерактив тақтаға арналған білім беру-таныстырым бағдарламалық қамтымы. Көрнекті интерактив мазмұн және қабілеттерді дамытқыш, иллюстрациялы қосымшалар оқушылардың қызығушылығын арттырады және оқу материалын игеруге көмектеседі.

mozaMap - Интерактив картографиялық бағдарламаның цифрлық атластары география және тарих сабақтарының құралдарын толүқтырады. Карталардың элементтерін еркін қозғалтуға болады, бұл сабақты жүргізуді жеңілдетеді.

Оқушыларға

mozaWeb - Цифрлық оқулықтар, интерактив мазмұндар, пәндерге байланысты қосымшалар және ойындар оқушылар мен мұғалімдер үшін кез келген жерде онлайн түрінде қолжетімді.

mozaBook tablet - Оқушылар цифрлық оқулықтарын барлық жерге өздерімен бірге алып жүреді және оффлайн режиімінде де пайдалана алады. Сабақта интерактив тақтада іске қосылған mozaBook бағдарламасына және сынып жұмысына қосыла алады.

Мектептерге

mozaLog - Электронды сынып күнделігі мен оқу-ақпараттық жүйе тұтас интерфейсте мектепте күнделікті ұшырасатын әкімшілік және ұйымдастырушылық жұмыстардың орындалуына мүмкіндік туғызады.Әкімшілік жүктемeлерді едәуір жеңілдетеді, сонымен бірге мектеп ішіндегі және ата-аналармен байланыстарды жолға қоюдың тиімді құралы болып табылады.

School membership - Мекемеге мүше болудың артықшылықтары: мектеп деңгейіндегі пайдаланушы болу, мектеп деңгейіндегі лицензияны пайдалану, онлайн-көмек, сатып алуларға жеңілдік

Қай өнімді қолдансам?
Мұғалімдерге

Сынып дәрістерін иллюстрациялау және сыныпта студенттермен бірлесе жұмыс істеу үшін

Оқушыларға

Үйде оқуға, жеке компьютер мен планшетке

Мектептерге

Серіктес мектеп мүшелігі білім беру және сатып алу жеңілдіктерімен

mozaBook мұғалімдердің құралдарын жан-жақты иллюстрациялы, анимациялы және әр түрлі таныстырылымдық мүмкіндіктермен қызықтырақ етеді. Мұғалімдер дәптерлерді дайындай алады немесе өздері пайдаланған оқулықтардан қарапайым жолмен интерактив цифрлық кітаптар жасай алады. Құрамдас галереяда көптеген өлшемі өзгертілетін, график суретшілеріміз салған суреттер пән және тақырып бойынша топталған.

Веб-дүкенімізде бағдарламаның оқушыларға, мұғалімдерге, сондай-ақ сыныпта пайдаланылатын көптеген нұсқасы қолжетімді.

Кеңірек

Өз цифрлық оқулықтарым

Педагогтар өзі пайдаланатын басылған оқулықтың электрондық PDF нұсқасы бар және оны mozaBook-та аша алады. Бағдарлама автоматты түрде басылымның сабақта пайдаланылатын сурет элементтерін бір басып аша алады. Мұғалім өзі де сабақта үлкейтіп көрсеткісі келетін суреттерді таныстыра алады. Басылым мәтінді талдап mozaBook пән материалына қандай мазмұнды интерактив мазмұнды үйлестіру керегін ұсынады. Педагогтың ұсынылған мазмұнды көрсетуге, қабылдауға немесе қабылдамауға құқығы бар, сонымен қатар өз бетінше үйлестірілетін мазмұндарды (3D үлгілер, білім беру видеолары, дыбыстар, суреттер) mozaBook медиа-лексиконында, өз компьютерінде, тіпті интернетте сабақта пайдаланатын кітап маргиніне орналасқан иконға бір басып, аша алады және оны оқушыларға таныстыра алады.

3D modellek

Егер бір дәрістің 3D үлгісі бар болса, оны 3D иконына басып тікелей веб-оқулығыңыздан қарай аласыз. Үлгілерді медиа-лексиконнан таба аласыз.

Үлгілерді оңай айналдыруға болады және оның көбінің наррациясы, құрамдас анимациялар және тапсырмалары бар, олар тақырыпты (олар көп тілде) меңгеруге көмектеседі. Құрылымдық, қима көріністердің титрлары тіл үйренуге жәрдем етеді.

Барлық 3D үлгілері

Құралдар мен ойындар

Оқу материалын оңай меңгеру үшін, сондай-ақ алған білімді ойын түрінде тереңдету үшін 100-ден астам әр түрлі пәндерге байланысты тақырыптық қосымшаларды пайдалана аласыз. Бастауыш сынып оқушылары үшін дайындалған құралдар олардың қабілеттерін дамытуды бірінші орынға қояды, ал жоғарғы сынып оқушылары үшін иллюстрациялық және тәжірибелік құралдар бірден-бір көмек ретінде ызмет етеді. Кейбір құралдарда анимацияланған тапсырмалар да бар, олар оқуды ойын түріне айналдырады. Құралдарды mozaBook бағдарламасында, сондай-ақ оқушыларға арналған, үйде оқуға дайындалған mozaWeb веб-сайтында пайдалануға болады.

Барлық қосымшалар

Тапсырмалар редакторы

Тапсырмалар редакторының көмегімен мұғалімдер жеке, қызықты тапсырмалар қатарын оңай-ақ құрай алады. Көптеген алдын-ала орнатылған құрамдас тапсырмалар түрлері (қарапайым және көп реттік таңдау, жұптау, қос шынжыр, картада орналастыру, кесте толтыру, топтар және т.б.) арасынан таңдауға болады. Бір тапсырмалар қатары бірнеше тапсырмалар түрін қамтуы мүмкін, тапсырмаларды шешуге кететін уақытты да өзгертуге болады.

Тапсырмалар дайындауға суреттерді, видеоларды және дыбыс файлдарын пайдалануға болады, сондай-ақ көптеген құрамдас көріністер арасынан таңдауға болады, олар тапсырмалар қатарын көрнекті етеді.

Дайын болған тапсырмалар қатарын үй тапсырмасы ретінде беруге болады және оқушы оны үйде mozaWeb-ті пайдаланып орындай алады, тапсырмалар қатарын mozaBook баспаларына сәйкес оқу материалына кіріктіруге болады.

Сабақта пайдаланылған интерактив мазмұндар (3D үлгілер, білім беру видеолары, суреттер, дыбыстар) және mozaTools тақырыптық қосымшалар онлайнда қолжетімді, сөйтіп мұғалімдерге үйде дайындалуға және оқушыларға үйде сабақ қарауға керемет мүмкіндіктер туғызады. Педагогтар өзі құрып, үй берген тапсырмалар қатарын оқушылар үйде онлайн режимінде орындай алады.

Өзіміз құрастырған электронды сынып күнделігі мен оқу-ақпараттық жүйе тұтас интерфейсте мектепте күнделікті ұшырасатын әкімшілік және ұйымдастырушылық жұмыстардың орындалуына мүмкіндік туғызады.Оны пайдалану қағазбастылықтан құтқарып, жақсы жұмысқа жағдай тудырады.

Кеңірек

Added to your cart.