Жер атмосферасының айналымы

Полюстер мен экватор аумақтарындағы температура айырмашылығының...

Агрегаттық күйдің өзгеруі

Газ тәрізді, сұйық және қатты күйлердің арасындағы кез келген...

Озон қабаты

Озон қабаты Күннің қауіпті ультракүлгін сәулесін сүзеді, сондықтан...

Көшетхана әсері

Көшетхана әсері адамның жердегі тіршілігінің әсерінен күшейеді...

Көміртек айналымы

Көміртек фотосинтездің нәтижесінде органикалық қосылыстардың...

Алюминий қорыту электролиздегіші

Электролиздегіштерде алюминий тотығын электролиздеу арқылы металл...

Экологиялық таза автомобильдер

Бензинді және электрлі жетектерді бірдей қолдану арқылы ауаға...

Қорғасын-қышқылды аккумуляторы

Қорғасын-қышқылды аккумуляторындағы электрохимиялық үдерістер...

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Chain reaction

Energy released during nuclear fission can be used for civilian or...

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between...

Development of the atomic model

Major phases in the history of theories and views about the...

Structure of nitrogen molecules

This animation demonstrates the structure of nitrogen molecules,...

Phosphorus pentoxide (P₂O₅)

A compound formed as white smoke during the combustion of phosphorus.

Hexagonal metallic lattice

Metals forming hexagonal metallic lattices are rigid and difficult...

Soap

Fatty acid molecules consist of a polar head and a non-polar tail,...

Nitrous acid (HNO₂)

One of the oxoacids of nitrogen. Colourless, moderate acid with a...

Chlorination of methane by a substitution reaction

During the substitution reaction the hydrogen atoms of methane are...

Formation of hydrogen molecules

Hydrogen atoms within hydrogen molecules are held together by a...

Reaction of ammonia with hydrogen chloride

Ammonium chloride is the result of the reaction of ammonia and...

Added to your cart.