Себетіңіз бос

Сатып алу

Дана: 0

Барлыгы: 0,00

0

Water (H₂O)

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Химия

Этикеткалар

water, dihydrogen oxide, amphoteric, hydrogen bond, dipole, polar, condition for life, V shape, molecular shape, solution, freshwater, drinking water, mineral water, salt water, inorganic chemistry, molecule, химия

Байланысты экстралар

Melting and freezing

During freezing hydrogen bonds are formed between water molecules resulting in a crystal...

Агрегаттық күйдің өзгеруі

Газ тәрізді, сұйық және қатты күйлердің арасындағы кез келген ауысу - агрегаттық күйдің...

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Булану мен қайнау

Сұйықтықта булану мен қайнау барысында қандай үдерістер жүреді? Қайнау нүктесі неге тәуелді?

Теңіз деңгейлері

Теңіз ортасының факторлары, тірі дүниесі су тереңдігіне байланысты өзгереді.

Балауыз шамның жалыны

Балауыз шамды адамзат ежелгі дәуірден бері жарықтандыру үшін пайдаланып келеді.

Фотосинтез (негізгі деңгей)

Өсімдіктер бейорганикалық заттардан (көмірқышқыл газы және су) органикалық қант өндіруге...

Шаш кептіргіш қалай жұмыс істейді?

Анимация шаш кептіргіштің құрылысын және жұмыс істеуін физикалық тұрғыдан түсіндіреді.

Теңіз түбі картасы

Теңіздің түбінде литосфералық тақталардың шеттері анық көрінеді.

Табиғаттағы су айналымы (орта деңгей)

Ғаламшарымыздың су қоры булану, қоюлану, еру және қату барысында ұдайы айналымға түседі.

Континенттер мен мұхиттар

Жеріміздегі құрлық континенттерге бөлінген, олардың арасында мұхиттар бар.

Теңіз ағыстары

Теңіз ағыстарының жүйесі жаһандық мұхиттық конвейерді құрайды, ол Жердегі климатқа үлкен...

Carbonic acid (H₂CO₃)

Colourless, odourless liquid produced by dissolving carbon dioxide in water.

How does it work? - Microwave oven

This animation demonstrates how microwave ovens work.

Hydrogen peroxide (H₂O₂)

The compound of hydrogen and oxygen. Colourless, odourless liquid; heavier than water.

Hydrogen sulphide (H₂S)

A colourless, toxic gas with the characteristic odour of rotten eggs. It occurs in...

Nitrogen (N₂) (intermediate)

A colourless, odourless, non-reactive gas, it constitutes 78.1% of Earth´s atmosphere.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface...

Dissolution of hydrogen chloride (HCl) in water

The solution of hydrogen chloride in water is called hydrochloric acid.

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Oxygen (O₂) (intermediate)

A colourless, odourless gas, an important component of the atmosphere, indispensable to...

Reaction of hydrogen with oxygen

Knallgas is the mixture of hydrogen and oxygen. It will explode when ignited.

Added to your cart.