Себетіңіз бос

Сатып алу

Дана: 0

Барлыгы: 0,00

0

Төрт тактілі Отто моторы

Төрт тактілі Отто моторы

Анимация автомобильдерде жиі қолданылатын мотор түрінің жұмысының көрсетеді.

Физика

Этикеткалар

Отто моторы, engine, four-stroke, automobile, radial engine, crankshaft, valve, cylinder, piston, spark plug, combustion, spark, intake, compression, explosion, power stroke, work, cycle, petrol engine, internal combustion engine, petrol, carburettor, mechanical energy, combustion product, environmental pollution, air pollution, car, automobile factory, car manufacturing, thermodynamics, heat engine, heat energy, physics

Байланысты экстралар

Көріністер

Мотор

 • мотор блогы - Мотордың темір қаңқасы.
 • беріліс қорабы - Мотор және кардан білігі арасындағы байланысты жүзеге асырады. Оның көмегімен иінді біліктің бір айналуы кезіндегі дөңгелектердің айналу санын өзгертуге болады. Төменгі беріліс деңгейінде автомобильдің қуаты жоғары болады, бірақ оның жылдамдығы төмендейді. Ал жоғарғы беріліс деңгейінде автомобильдің жылдамдығы жоғары, отын шығыны аз, бірақ жылдамдық алуы әлсіз болады.
 • ауа сүзгісі - Мотордың жану камерасына жануға қажетті оксигені бар ауа енеді. Бұл құрылға ауаны сүзеді.
 • енгізу коллекторы - Ол арқылы моторға жануға қажетті оксигенді ауа енеді.
 • шығару коллекторы - Ол арқылы жанған өнімдер шығарылады.
 • газ таратушы механизмінің белдігі - Иінді біліктің айналуын үлестіруші біліктерге береді, олар қысымтығындардың жұмысын қамтамасыз етеді.
 • тұтандыруды үлестіруші - Оталдыру білтелері жұмысын синхрондауды қамтамасыз етеді.

Жұмыс

 • енгізу тесігі - Ол арқылы жану камерасына – цилиндрдің піспек үстіндегі бөлігіне – ауа-бензин қосындысы енеді.
 • оталдыру білтесі - Қысылған бензин-ауа қосындысын тұтандырады. Жанған қосынды поршеньді кері итереді.
 • шығарым тесігі - Ол арқылы жанған өнімдер шығарылады.
 • енгізу қысымтығыны - Оның ашылуы мен жабылуы піспектің, сондай-ақ цилиндрдің қозғалысымен реттеледі. Бірінші тактіде піспек төмен қозғалып, цилиндрдегі қысым азаяды, соның әсерінен отын мен ауаның қосындысы енеді.
 • шығару қысымтығыны - Оның ашылуы мен жабылуы піспектің, сондай-ақ цилиндрдің қозғалысымен реттеледі. Төртінші такт ол ашылып, пііспек жоғары көтеріледі, және жанған өнімді жояды.
 • піспек - Оның жоғары-төмен ырғақты қозғалысы иінді біліктің айналуын қамтамасыз етеді. Оның цилиндрдегі қозғалысының әсерінен отын өздігінен жанады. Сонан соң иінді біліктің инерциялы қозғалысы оны цилиндрде төмен түсіреді, сонан соң жоғары көтереді. Осы сәтте жаңа тұтану жүзеге асады.
 • цилиндр - Оның ішкі бөлігінде отын өздігінен жанады және піспек қозғалады.
 • жалғаушы білік
 • иінді білік - Піспектің жоғары-төмен қозғалысы иінді білікті айналдырады.

1-інші такт

2-інші такт

3-інші такт

4-інші такт

Iшкі құрылыс

 • радиатор - Мотордың жұмысы барысында суытатын сұйыктық (су) жылынады. сонан соң радиатор арқылы жылуды қоршаған ортаға береді.
 • мотор
 • беріліс қорабы - Мотор және кардан білігі арасындағы байланысты жүзеге асырады. Оның көмегімен иінді біліктің бір айналуы кезіндегі дөңгелектердің айналу санын өзгертуге болады. Төменгі беріліс деңгейінде автомобильдің қуаты жоғары болады, бірақ оның жылдамдығы төмендейді. Ал жоғарғы беріліс деңгейінде автомобильдің жылдамдығы жоғары, отын шығыны аз, бірақ жылдамдық алуы әлсіз болады.
 • кардан білігі - Иінді біліктің айналуын дөңгелектерге ауыстырады.
 • бензин багі - Төрт тактілі Отто моторының отыны бензин. Оның маңызды көрсеткіші октан санына. Октан саны көп бензин ең жоғарғы қысымға төзімді, өздігінен жануға қарсылығы жоғары, яғни тиімділігі де жоғары.
 • дифференциалдық беріліс - Бұрылған кезде дөнгелектің сыртқы доғасы ішкі доғасына қарағанда жылдамырақ айналуы керек. Оны механикалық құрылым қамтамасыз етеді.
 • жетек білігі - Иінді біліктің айналуы кардан білігі арқылы жетек білігін айналдырады.
 • газ шығаратын түтік - Ол арқылы жанған өнімдер шығарылады.

Цилиндрлер

 • иін білігі - Піспектің көмегімен айналады. Оның айналмалы қозғалысы кардан білігі арқылы жетек білігіне, ол газтарату механизмінің белдігі арқылы үлестіруші біліктерге беріледі, олар қысымтығындардың жұмысын қамтамасыз етеді.
 • үлестіру білігі - Оның айналуы қысымтығындарының ырғақты қозғалысын қамтамасыз етеді. Иінді білік газтарату механизмінің белдігі арқылы айналуды басқарады.
 • піспек - Жоғары-төмен ырғақтты қозғалу иінді біліктің айналуына ауысады.
 • қысымтығындар - Отын-ауа қосындысының енгізуді синхрондайды. Оның жұмысын газтарату механизмінің белдігі арқылы иінді білік қамтамасыз етеді.

Анимация

Мотор автомобильді қозғалысқа келтіреді. Моторда иінді білік орналасқан, оның айналуы кардан білігі арқылы дөңгелектерге беріледі.
Беріліс қорабы иінді біліктің бір айналуы кезіндегі дөңгелектердің айналу санын өзгерте алады. Төменгі беріліс деңгейінде автомобильдің қуаты жоғары болады, бірақ оның жылдамдығы төмендейді. Ал жоғарғы беріліс деңгейінде автомобильдің жылдамдығы жоғары, отын шығыны аз, бірақ жылдамдық алуы әлсіз.

Төрт тактілі Отто моторы автомобильдерде жиі пайдаланылатын қозғалтқыш.

Оның жұмысының мәні, піспектің жоғары-төмен қозғалысы иінді біліктің қозғалысына ауысуында. Иінді білік кардан білігін қозғалысқа келтіріп, сонан соң газтарату механизмінің белдігі арқылы үлестіруші білікті де қозғалысқа келтіреді.

Үлестіруші білік қысымтығындардың жұмысын реттейді, олардың синхронды ашылуы мен жабылуы лайықты жұмыс тактісінде отынның сорылуы мен бөлінген газдарды жоюды қамтамасыз етеді.

Бірінші тактіде сору жүзеге асады. Піспек төмен қозғалып, цилиндрдегі қысым азаяды. Енгізу қысымтығыны ашылады да цилиндрге карбюратордан отын мен ауаның қосындысы енеді.

Екінші тактіде енгізу және шығару қысымтығындары қысылады. Піспек иінді біліктің әсерінен және қарсылықтың әсерінен жоғары қозғалады, отын -ауа қосындысын қысады, соның әсерінен қосындының температурасы көтеріледі.

Үшінші такті жұмыс тактісі деп аталады Оталдыру білтесі қысылған бензин-ауа қосындысын жандырады. Тұтану піспекті кері итереді.

Төртінші такт – газ шығару. Піспек жоғары көтеріледі, шығару қысымтығыны ашылады және жанған өнім шығарылады.

Мотордағы піспектің бір деңгейдегі қозғалысы иінді біліктің айналмалы қозғалысына ауысады. Піспектің қозғалысына қажет қуат бензиннің жануынан алынады.
Бензиннің маңызды көрсеткіші октан санына байланысты. Октан саны көп бензин ең жоғарғы қысымға төзімді, өздігінен жануға қарсылығы жоғары, яғни тиімділігі де жоғары.

Наррация

Мотор автомобильді қозғалысқа келтіреді. Моторда иінді білік орналасқан, оның айналуы кардан білігі арқылы дөңгелектерге беріледі.
Беріліс қорабы иінді біліктің бір айналуы кезіндегі дөңгелектердің айналу санын өзгерте алады. Төменгі беріліс деңгейінде автомобильдің қуаты жоғары болады, бірақ оның жылдамдығы төмендейді. Ал жоғарғы беріліс деңгейінде автомобильдің жылдамдығы жоғары, отын шығыны аз, бірақ жылдамдық алуы әлсіз.

Төрт тактілі Отто моторы автомобильдерде жиі пайдаланылатын қозғалтқыш.

Оның жұмысының мәні, піспектің жоғары-төмен қозғалысы иінді біліктің қозғалысына ауысуында. Иінді білік кардан білігін қозғалысқа келтіріп, сонан соң газтарату механизмінің белдігі арқылы үлестіруші білікті де қозғалысқа келтіреді.

Үлестіруші білік қысымтығындардың жұмысын реттейді, олардың синхронды ашылуы мен жабылуы лайықты жұмыс тактісінде отынның сорылуы мен бөлінген газдарды жоюды қамтамасыз етеді.

Бірінші тактіде сору жүзеге асады. Піспек төмен қозғалып, цилиндрдегі қысым азаяды. Енгізу қысымтығыны ашылады да цилиндрге карбюратордан отын мен ауаның қосындысы енеді.

Екінші тактіде енгізу және шығару қысымтығындары қысылады. Піспек иінді біліктің әсерінен және қарсылықтың әсерінен жоғары қозғалады, отын -ауа қосындысын қысады, соның әсерінен қосындының температурасы көтеріледі.

Үшінші такті жұмыс тактісі деп аталады Оталдыру білтесі қысылған бензин-ауа қосындысын жандырады. Тұтану піспекті кері итереді.

Төртінші такт – газ шығару. Піспек жоғары көтеріледі, шығару қысымтығыны ашылады және жанған өнім шығарылады.

Мотордағы піспектің бір деңгейдегі қозғалысы иінді біліктің айналмалы қозғалысына ауысады. Піспектің қозғалысына қажет қуат бензиннің жануынан алынады.
Бензиннің маңызды көрсеткіші октан санына байланысты. Октан саны көп бензин ең жоғарғы қысымға төзімді, өздігінен жануға қарсылығы жоғары, яғни тиімділігі де жоғары.

Байланысты экстралар

Балауыз шамның жалыны

Балауыз шамды адамзат ежелгі дәуірден бері жарықтандыру үшін...

An experiment with crushing results

How can a tin can be crushed without manual force? All you need is...

Where does gold come from?

Gold is a rare metal, which is often challenging and dangerous to...

Дизель мотор

Бұл іштен жанатын мотордың жұмыс істеу қағидасын 1893-інші жылы...

Archimedes’ principle with gases

Is there a difference between the weight of a plastic bottle...

Perpetual motion machine

Inventors have been long mulling over the idea of constructing a...

Термометрлер

Температураны өлшеу үшін әр түрлі термометрлер пайдаланылады.

Hydrogen balloon explosion

In this experiment, we study the properties of hydrogen gas.

Added to your cart.