Себетіңіз бос

Сатып алу

Дана: 0

Барлыгы: 0,00

0

Фотосинтез (негізгі деңгей)

Фотосинтез (негізгі деңгей)

Өсімдіктер бейорганикалық заттардан (көмірқышқыл газы және су) органикалық қант өндіруге қабілетті.

Биология

Этикеткалар

photosynthesis, chloroplast, solar energy, oxygen-production, catabolic process, carbon fixation, autotróf, photosynthetic pigments, leaf, жарық, cycle, sunlight, atmospheric gases, carbon dioxide, water, oxygen, dextrose, glucose, stoma, өсімдік, биология, biochemistry

Байланысты экстралар

Көріністер

Фотосинтездің мәні

 • CO₂ - Көмірқышқыл газы бейорганикалық зат, оны өсімдік органикалық затқа айналдырады, қанттардың пайда болуы. Өсімдік – автотроф ағзалар: бейорганикалық заттарды органикалық заттарға айналдырады. Гетеротроф тірі ағзалар (жануарлар, саңырауқұлақтар) бұған қабілетсіз.
 • O₂ - Фотосинтез барысында жанама өнім ретінде түзіледі. Жердегі гетеротроф ағзалардың оттегі қажеттілігін фотосинтез қанағаттандырады.
 • жарық - Жарық бөліктері фотондар. Фотондар энергиясын пайдаланып өсімдік бейорганикалық CO₂-ден органикалық затты – қантты өндіреді.
 • C₆H₁₂O₆ - Жүзім қанты (глюкоза). Өсімдіктер CO₂-ден жарық энергиясын пайдаланып өндіреді.
 • H₂O - Су өсімдікке топырақтан келіп жетеді. Фотосинтез үдерісінің барысында су көмірқышқыл газына, протондарға (H⁺) және электрондарға (e⁻) ыдырайды.

Өсімдік жапырағының құрылысы

 • өткізгіш шоқ: ксилема - Су және минералды тұздарды тасымалдайды. Суды өсімдік фотосинтез барысында оттегіне, протондарға (H⁺) және электрондарға (e⁻) ыдыратады.
 • өткізгіш шоқ: флоэма - Суда еритін органиикалық заттарды тасымалдайды. Фотосинтез үздерісі барысында түзілген қанттар флоэма түтіктері арқылы өсімдіктің әр бөліктеріне таралады.
 • саңылау - Паренхимада жүретін фотосинтезке қажетті CO₂ саңылау арқыылы жапыраққа жетеді, реакцияда пайда болған O₂ шығарылады. Ол арқылы булану жүреді, сондықтан өсімдік қураудан сақтану мақсатында оны жауып тастауға қабілетті.
 • паренхима - Паренхима жасушаларында көп мөлшерде хлоропластары орналасқан, онда фотосинтез үдерісі жүреді. Жоғарғы жағы тік ұзын түтікшелерден тұрса, төменгі жағы кеуекті жұмсақ келеді.
 • жабын ұлпасы: эпидермис - Бір жасуша қабатынан тұрады. Саңылаулардың тұйықтаушы жасушаларынан басқа, хлоропластары жоқ. Өсімдікті қорғауға және саңылаулар арқылы қоршаған ортамен байланыс жасауға қызмет етеді.

Фотосинтез

 • өткізгіш шоқ: ксилема - Су және минералды тұздарды тасымалдайды. Суды өсімдік фотосинтез барысында оттегіне, протондарға (H⁺) және электрондарға (e⁻) ыдыратады.
 • өткізгіш шоқ: флоэма - Суда еритін органиикалық заттарды тасымалдайды. Фотосинтез үздерісі барысында түзілген қанттар флоэма түтіктері арқылы өсімдіктің әр бөліктеріне таралады.
 • саңылау - Паренхимада жүретін фотосинтезке қажетті CO₂ саңылау арқыылы жапыраққа жетеді, реакцияда пайда болған O₂ шығарылады. Ол арқылы булану жүреді, сондықтан өсімдік қураудан сақтану мақсатында оны жауып тастауға қабілетті.
 • паренхима жасушасы - Көп мөлшерде хлоропластары бар: оларда фотосинтез үдерісі жүреді.
 • CO₂ - Көмірқышқыл газы бейорганикалық зат, оны өсімдік органикалық затқа айналдырады, қанттардың пайда болуы. Өсімдік – автотроф ағзалар: бейорганикалық заттарды органикалық заттарға айналдырады. Гетеротроф тірі ағзалар (жануарлар, саңырауқұлақтар) бұған қабілетсіз.
 • O₂ - Фотосинтез барысында жанама өнім ретінде түзіледі. Жердегі гетеротроф ағзалардың оттегі қажеттілігін фотосинтез қанағаттандырады.
 • жарық - Жарық бөліктері фотондар. Фотондар энергиясын пайдаланып өсімдік бейорганикалық CO₂-ден органикалық затты – қантты өндіреді.
 • C₆H₁₂O₆ - Жүзім қанты (глюкоза). Өсімдіктер CO₂-ден жарық энергиясын пайдаланып өндіреді.
 • H₂O - Су өсімдікке топырақтан келіп жетеді. Фотосинтез үдерісінің барысында су көмірқышқыл газына, протондарға (H⁺) және электрондарға (e⁻) ыдырайды.

Жасуша

 • Гольджи аппараты - Ақуыздардың жетілуінде маңызды рөл атқарады.
 • эндоплазматикалық тор - Жасушаның ішіндегі, күрделі мембрана жүйесі. Ақуыз синтезіне, ақуыздардың жетілуіне, липидтер синтезіне және кейбір заттардың ыдырауына қатысады.
 • везикула - Жасушаның ішінде әр түрлі заттар мембрана қапшықтарға - везикулаларға- оралып тасымалданады. Везикулалар лизосомалардың бір түрі, оларда заттардың қорытылуы, артық заттардың ыдырауы жүзеге асады.
 • цитоплазма
 • вакуоль - Жасуша сөліне толы қуыс. Жасушаның ішкі қысымын реттеуде, кейбір заттардың бөлінуі мен қордалануында маңызы зор.
 • жасыл пластид (хлоропласт) - Мұнда фотосинтез үдерісі жүреді: өсімдікте күн энергиясы жұтылғанда көмірқышқыл газы қантқа айналады.
 • жасуша қабырғасы - Негізінен целлюлозадан тұрады. Жасушаны қорғайды, оның пішінің сақтайды және өсімдік ұлпасының қаттылығын қамтамасыз етеді.
 • жасуша ядросы - ДНҚ, РНҚ және ақуыздардан тұратын хроматині бар. Жануарлардың, өсімдіктердің және саңырауқұлақтардың жасушалары – эукариоттар, яғни олардың ядролары бар. Прокариот жасушалардың (бактерияларда) ядролары жоқ, олардың ДНҚ-ы цитоплазмада орналасқан.
 • жасуша мембранасы - Липид мембранасының қоршаған ядро.
 • жасуша қаңқасы - Жасуша органеллаларының орналасуы мен қозғалуын қамтамасыз етеді, ал жасуша қабырғасы жоқ жануарлар жасушасында жасушаның бүтіндігін қамтамасыз етеді.
 • митохондрия - Жасушаның энергетикалық станциялары: органикалық молекулалар ыдыратып, АТФ молекулаларын түзеді. АТФ жасушасының орталық энергия көзі.

Анимация

 • CO₂ - Көмірқышқыл газы бейорганикалық зат, оны өсімдік органикалық затқа айналдырады, қанттардың пайда болуы. Өсімдік – автотроф ағзалар: бейорганикалық заттарды органикалық заттарға айналдырады. Гетеротроф тірі ағзалар (жануарлар, саңырауқұлақтар) бұған қабілетсіз.
 • O₂ - Фотосинтез барысында жанама өнім ретінде түзіледі. Жердегі гетеротроф ағзалардың оттегі қажеттілігін фотосинтез қанағаттандырады.
 • жарық - Жарық бөліктері фотондар. Фотондар энергиясын пайдаланып өсімдік бейорганикалық CO₂-ден органикалық затты – қантты өндіреді.
 • C₆H₁₂O₆ - Жүзім қанты (глюкоза). Өсімдіктер CO₂-ден жарық энергиясын пайдаланып өндіреді.
 • H₂O - Су өсімдікке топырақтан келіп жетеді. Фотосинтез үдерісінің барысында су көмірқышқыл газына, протондарға (H⁺) және электрондарға (e⁻) ыдырайды.
 • өткізгіш шоқ: ксилема - Су және минералды тұздарды тасымалдайды. Суды өсімдік фотосинтез барысында оттегіне, протондарға (H⁺) және электрондарға (e⁻) ыдыратады.
 • өткізгіш шоқ: флоэма - Суда еритін органиикалық заттарды тасымалдайды. Фотосинтез үздерісі барысында түзілген қанттар флоэма түтіктері арқылы өсімдіктің әр бөліктеріне таралады.
 • саңылау - Паренхимада жүретін фотосинтезке қажетті CO₂ саңылау арқыылы жапыраққа жетеді, реакцияда пайда болған O₂ шығарылады. Ол арқылы булану жүреді, сондықтан өсімдік қураудан сақтану мақсатында оны жауып тастауға қабілетті.
 • паренхима - Паренхима жасушаларында көп мөлшерде хлоропластары орналасқан, онда фотосинтез үдерісі жүреді. Жоғарғы жағы тік ұзын түтікшелерден тұрса, төменгі жағы кеуекті жұмсақ келеді.
 • жабын ұлпасы: эпидермис - Бір жасуша қабатынан тұрады. Саңылаулардың тұйықтаушы жасушаларынан басқа, хлоропластары жоқ. Өсімдікті қорғауға және саңылаулар арқылы қоршаған ортамен байланыс жасауға қызмет етеді.
 • өткізгіш шоқ: ксилема - Су және минералды тұздарды тасымалдайды. Суды өсімдік фотосинтез барысында оттегіне, протондарға (H⁺) және электрондарға (e⁻) ыдыратады.
 • өткізгіш шоқ: флоэма - Суда еритін органиикалық заттарды тасымалдайды. Фотосинтез үздерісі барысында түзілген қанттар флоэма түтіктері арқылы өсімдіктің әр бөліктеріне таралады.
 • саңылау - Паренхимада жүретін фотосинтезке қажетті CO₂ саңылау арқыылы жапыраққа жетеді, реакцияда пайда болған O₂ шығарылады. Ол арқылы булану жүреді, сондықтан өсімдік қураудан сақтану мақсатында оны жауып тастауға қабілетті.
 • паренхима жасушасы - Көп мөлшерде хлоропластары бар: оларда фотосинтез үдерісі жүреді.
 • CO₂ - Көмірқышқыл газы бейорганикалық зат, оны өсімдік органикалық затқа айналдырады, қанттардың пайда болуы. Өсімдік – автотроф ағзалар: бейорганикалық заттарды органикалық заттарға айналдырады. Гетеротроф тірі ағзалар (жануарлар, саңырауқұлақтар) бұған қабілетсіз.
 • O₂ - Фотосинтез барысында жанама өнім ретінде түзіледі. Жердегі гетеротроф ағзалардың оттегі қажеттілігін фотосинтез қанағаттандырады.
 • жарық - Жарық бөліктері фотондар. Фотондар энергиясын пайдаланып өсімдік бейорганикалық CO₂-ден органикалық затты – қантты өндіреді.
 • C₆H₁₂O₆ - Жүзім қанты (глюкоза). Өсімдіктер CO₂-ден жарық энергиясын пайдаланып өндіреді.
 • H₂O - Су өсімдікке топырақтан келіп жетеді. Фотосинтез үдерісінің барысында су көмірқышқыл газына, протондарға (H⁺) және электрондарға (e⁻) ыдырайды.

Наррация

Фотосинтездің мәні күн энергиясын пайдаланып бейорганикалық көмірқышқыл газынан өсімдік органикалық затты – жүзім қантын өндіреді. Бұл үдеріс жүзеге асу үшін су қажет және сол кезде жанама өнім ретінде оттегі бөлінеді. Жасыл өсімдіктер көмірқышқыл газын пайдаланып және оттегін өндіріп атмосфера құрамының жағымды болуын қамтамасыз етеді.

Фотосинтез өсімдіктердің жасыл бөліктерінде, негізінен жапырақтарда, жүреді. Жасыл түс паренхиманың әсерінен қалыптасады, оның жасушаларында көп мөлшерде фотосинтезделетін жасыл пластидтер – хлоропластар – болады.

Фотосинтезге қажет көмірқышқыл газы жапырақтардың газ алмасу саңылаулары арқылы келеді; суды өткізгіш шоқтың ксилемасы тасиды. Пайда болған қант өткізгіш шоқ флоэмасы арқылы өсімдіктің басқа бөліктеріне жетеді, ал оттегі газ алмасу саңылаулары арқылы шығарылады. Оттегінің бір бөлігі жапырақтан шықпай, ыдырау-газ алмасу үдерістерінде жұмсалады; ал көмірқышқыл газы жапыраққа тікелей қоршаған ортадан түспейді, ыдырау-газ алмасу үдерістерінде өндіріледі.

Өсімдіктер автотроф тірі ағзалар, яғни бейорганикалық заттардан – көмірқышқыл газынан органикалық затты – қантты өндіреді. Бұдан кейін қанттарды басқа органикалық заттарға айналдырады. Өсімдіктермен қоректенетін жануарлар ограникалық заттарды өсімдіктерден, ал жыртқыштар басқа аңдардан алады. Сондықтан өсімдіктер қорек тізбегін жасаушылар саналады.

Байланысты экстралар

Көшетхана әсері

Көшетхана әсері адамның жердегі тіршілігінің әсерінен күшейеді және жаһандық жылынудың...

Chlorophyll

Chlorophyll is a photosensitive green pigment found in plants; it absorbs light energy,...

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of...

Жануар және өсімдік жасушалары, жасушалық органоидтар

Эукариот жасушаларында көптеген органоидтар болады.

Гүл

Анимацияның көмегімен гүлдің құрылысымен танысамыз.

АДФ, АТФ

АТФ АТФ жасушалары ең маңызды қуат өндіруші молекула.

Оттегі айналысы

Тірі ағзалардың көпшілігі оттегінсіз өмір сүре алмайды. Жер шарымызда оттегінің үздіксіз...

Alpha-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

Alpha-D-glucose is one of the stereoisomers of glucoses, specifically the D-glucoses.

Bulbous spring plants

This animation demonstrates the anatomy of tulips, daffodils and snowdrops.

Carbon dioxide (CO₂) (intermediate)

Colourless, odourless, heavier-than-air gas. Necessary for the photosynthesis of plants.

Horse chestnut

This animation demonstrates how horse chestnut trees change throughout the seasons

Oxygen (O₂) (intermediate)

A colourless, odourless gas, an important component of the atmosphere, indispensable to...

Transport processes

This animation explains active and passive transport processes occurring through cell...

Added to your cart.