Себетіңіз бос

Сатып алу

Дана: 0

Барлыгы: 0,00

0

Дизель мотор

Дизель мотор

Бұл іштен жанатын мотордың жұмыс істеу қағидасын 1893-інші жылы неміс инженері Рудольф Дизель патенттеген.

Физика

Этикеткалар

diesel engine, engine, internal combustion engine, cylinders, diesel, cardan, axis, diesel oil, crankshaft, piston, valve, injection, compression, intake, explosion, automobile, truck, car, bus, bar, power stroke, self-ignition, environmental pollution, environmental damage, air pollution, heat engine, work, cycle, automobile factory, car manufacturing, thermodynamics, physics

Байланысты экстралар

Көріністер

Мотор

 • мотор блогы - Мотордың темір қаңқасы.
 • беріліс қорабы - Мотор және кардан білігі арасындағы байланысты жүзеге асырады. Оның көмегімен иінді біліктің бір айналуы кезіндегі дөңгелектердің айналу санын өзгертуге болады. Төменгі беріліс деңгейінде автомобильдің қуаты жоғары болады, бірақ оның жылдамдығы төмендейді. Ал жоғарғы беріліс деңгейінде автомобильдің жылдамдығы жоғары, отын шығыны аз, бірақ жылдамдық алуы әлсіз болады.
 • ауа сүзгісі - Мотордың жану камерасына жануға қажетті оксигені бар ауа енеді. Бұл құрылға ауаны сүзеді.
 • енгізу келтеқұбыры - Ол арқылы моторға жануға қажетті оксигенді ауа енеді.
 • шығару келтеқұбыры - Ол арқылы жанған өнімдер шығарылады.
 • газ таратушы механизмінің белдігі - Иінді біліктің айналуын үлестіруші біліктерге береді, олар қысымтығындардың жұмысын қамтамасыз етеді.
 • дизель отынды себуші

Жұмыс істеуі

 • енгізу тесігі - Бұл арқылы жану камерасына – цилиндрдің піспектің үстіндегі бөлігіне – ауа енеді.
 • дизель отынды себуші - Дизель отынының тұтану нүктесі бензиннің тұтану нүктесінен төмен, сондықтан ауаның сығылу кезінде ысыған ауаның әсерінен отын кенет тұтанады.
 • шығару каналы - Ол арқылы жанған өнімдер шығарылады. Дизель моторындағы тұтану бензин моторындағы секілді жетілген түрде болмайды. Сондықтан ауаға зиянды заттар көбірек шығарылады.
 • енгізу каналы - Піспектердің, жалпы цилиндрдің жұмысымен байланыста ашылып, жабылады. 1-інші тактіде ол ашылады, піспек төмен қозғалып, цилиндрдегі қысым азаяды, сондықтан цилиндрге ауа енеді.
 • шығару қысымтығыны - Піспектердің, жалпы цилиндрдің жұмысымен байланыста ашылып, жабылады. 4-інші тактіде ол ашылады, піспек жоғары қозғалып, жанған газдарды шығарады.
 • піспек - Оның жоғары-төмен ырғақты қозғалысы иінді біліктің айналуын қамтамасыз етеді. Отынның тұтануы оның цилиндрде төмен қозғалуына әсер етеді. Сонан соң айналған иінді біліктің инерциясы оны жоғары көтереді, сонан соң төмен түсіреді, қайтадан жоғары көтереді. Осы сәтте жаңа тұтану жүзеге асады.
 • цилиндр - Оның ішкі бөлігінде отын жарылысты тұтанады және піспек қозғалады.
 • жалғаушы білік
 • иінді білік - Піспектің жоғары-төмен қозғалысы иінді білікті айналдырады.

1-інші такт

2-інші такт

3-інші такт

4-інші такт

Iшкі құрылысы

 • радиатор - Мотордың жұмысы барысында суытатын сұйыктық (су) жылынады. сонан соң жылу радиатор арқылы қоршаған ортаға беріледі.
 • мотор
 • беріліс қорабы - Мотор және кардан білігі арасындағы байланысты жүзеге асырады. Оның көмегімен иінді біліктің бір айналуы кезіндегі дөңгелектердің айналу санын өзгертуге болады. Төменгі беріліс деңгейінде автомобильдің қуаты жоғары болады, бірақ оның жылдамдығы төмендейді. Ал жоғарғы беріліс деңгейінде автомобильдің жылдамдығы жоғары, отын шығыны аз, бірақ жылдамдық алуы әлсіз болады.
 • кардан білігі - Мотордың иінді біліктің айналуын дөңгелектерге ауыстырады.
 • жағар май багі - Дизель моторға дизель отыны пайдаланылады.Оның тұтану нүктесі бензиннің тұтану нүктесінен төмен, сондықтан ауаның сығылу кезінде ысыған ауаның әсерінен отын кенет тұтанады.
 • дифференциал - Бұрылған кезде дөнгелектің сыртқы доғасы ішкі доғасына қарағанда жылдамырақ айналуы керек. Оны механикалық құрылым қамтамасыз етеді.
 • жетек білігі - Иінді біліктің айналуы кардан білігі арқылы жетек білігін айналдырады.
 • шығару қысымтығыны - Ол арқылы жанған өнімдер шығарылады. Дизель моторындағы тұтану бензин моторындағы секілді жетілген түрде болмайды. Сондықтан ауаға зиянды заттар көбірек шығарылады.

Цилиндрлер

 • иінді білік - Піспектің көмегімен айналады. Оның айналмалы қозғалысы кардан білігі арқылы жетек білігіне, ол газтарату механизмінің белдігі арқылы үлестіруші біліктерге беріледі, олар қысымтығындардың жұмысын қамтамасыз етеді.
 • үлестіру білігі - Оның айналуы қысымтығындарының ырғақты қозғалысын қамтамасыз етеді. Иінді білік газтарату механизмінің белдігі арқылы айналуды басқарады.
 • піспек - Жоғары-төмен ырғақтты қозғалу иінді біліктің айналуына ауысады.
 • қысымтығындар - Ауаның сорылып, жанған өнімдердің шығарылуын синхрондайды. Оның жұмысын газтарату механизмінің белдігі арқылы иінді білік қамтамасыз етеді.

Анимация

Мотор автомобильді қозғалысқа келтіреді. Моторда иінді білік орналасқан, оның айналуы кардан білігі арқылы дөңгелектерге беріледі.
Беріліс қорабы иінді біліктің бір айналуы кезіндегі дөңгелектердің айналу санын өзгерте алады. Төменгі беріліс деңгейінде автомобильдің қуаты жоғары болады, бірақ оның жылдамдығы төмендейді. Ал жоғарғы беріліс деңгейінде автомобильдің жылдамдығы жоғары, отын шығыны аз, бірақ жылдамдық алуы әлсіз.

Жеңіл автомобильдерде төрт тактілі Отто моторына қоса ең жиі пайдаланылатын мотор түрі дизель мотор, ол бензинмен емес, дизель отынымен жұмыс істейді. Піспектің жоғары-төмен қозғалысы иінді біліктің қозғалысына ауысады.
Иінді білік кардан білігін қозғалысқа келтіріп, сонан соң газтарату механизмінің белдігі арқылы үлестіруші білікті де қозғалысқа келтіреді. Үлестіруші білік қысымтығындардың жұмысын реттейді, олардың синхронды ашылуы мен жабылуы лайықты жұмыс тактісінде ауаның сорылуы мен бөлінген газдарды жоюды қамтамасыз етеді.

Бірінші тактіде сору жүзеге асады. Піспек төмен қозғалып, цилиндрдегі қысым азаяды. Енгізу каналы ашылады да, цилиндрге ауа енеді.

Екінші тактіде сығылу жүзеге асады: енгізу және шығару каналдары жабылады. Піспек иінді біліктің және қарсылықтың әсерінен жоғары қарай қозғалады, ауаны сығады, сол себепті ауаның температурасы көтеріледі.

Үшінші такті жұмыс тактісі: сығылған және ысыған ауаға себілген дизель отыны кенеттен тұтанады. Бензин моторымен салыстырғанда дизель моторына оталдыру білтесі қажет емес. Жарылысты тұтану піспекті кері итереді.

Төртінші такт – газ шығару. Піспек жоғары көтеріледі, шығару қысымтығыны ашылады және жанған өнім шығарылады.

Мотордағы піспектің бір деңгейдегі қозғалысы иінді біліктің айналмалы қозғалысына ауысады. Піспектің қозғалысына қажет қуат дизель отынының жануынан алынады.

Наррация

Мотор автомобильді қозғалысқа келтіреді. Моторда иінді білік орналасқан, оның айналуы кардан білігі арқылы дөңгелектерге беріледі.
Беріліс қорабы иінді біліктің бір айналуы кезіндегі дөңгелектердің айналу санын өзгерте алады. Төменгі беріліс деңгейінде автомобильдің қуаты жоғары болады, бірақ оның жылдамдығы төмендейді. Ал жоғарғы беріліс деңгейінде автомобильдің жылдамдығы жоғары, отын шығыны аз, бірақ жылдамдық алуы әлсіз.

Жеңіл автомобильдерде төрт тактілі Отто моторына қоса ең жиі пайдаланылатын мотор түрі дизель мотор, ол бензинмен емес, дизель отынымен жұмыс істейді. Піспектің жоғары-төмен қозғалысы иінді біліктің қозғалысына ауысады.
Иінді білік кардан білігін қозғалысқа келтіріп, сонан соң газтарату механизмінің белдігі арқылы үлестіруші білікті де қозғалысқа келтіреді. Үлестіруші білік қысымтығындардың жұмысын реттейді, олардың синхронды ашылуы мен жабылуы лайықты жұмыс тактісінде ауаның сорылуы мен бөлінген газдарды жоюды қамтамасыз етеді.

Бірінші тактіде сору жүзеге асады. Піспек төмен қозғалып, цилиндрдегі қысым азаяды. Енгізу каналы ашылады да, цилиндрге ауа енеді.

Екінші тактіде сығылу жүзеге асады: енгізу және шығару каналдары жабылады. Піспек иінді біліктің және қарсылықтың әсерінен жоғары қарай қозғалады, ауаны сығады, сол себепті ауаның температурасы көтеріледі.

Үшінші такті жұмыс тактісі: сығылған және ысыған ауаға себілген дизель отыны кенеттен тұтанады. Бензин моторымен салыстырғанда дизель моторына оталдыру білтесі қажет емес. Жарылысты тұтану піспекті кері итереді.

Төртінші такт – газ шығару. Піспек жоғары көтеріледі, шығару қысымтығыны ашылады және жанған өнім шығарылады.

Мотордағы піспектің бір деңгейдегі қозғалысы иінді біліктің айналмалы қозғалысына ауысады. Піспектің қозғалысына қажет қуат дизель отынының жануынан алынады.

Байланысты экстралар

An experiment with crushing results

How can a tin can be crushed without manual force? All you need is...

Төрт тактілі Отто моторы

Анимация автомобильдерде жиі қолданылатын мотор түрінің жұмысының...

Perpetual motion machine

Inventors have been long mulling over the idea of constructing a...

Балауыз шамның жалыны

Балауыз шамды адамзат ежелгі дәуірден бері жарықтандыру үшін...

Where does gold come from?

Gold is a rare metal, which is often challenging and dangerous to...

Turbine powered by the heat of your hands

How to rotate a pinwheel and a spiral without touching them.

Hydrogen balloon explosion

In this experiment, we study the properties of hydrogen gas.

Archimedes’ principle with gases

Is there a difference between the weight of a plastic bottle...

Added to your cart.