Себетіңіз бос

Сатып алу

Дана: 0

Барлыгы: 0,00

0

Беріліс қорабы қалай жұмыс істейді?

Беріліс қорабы қалай жұмыс істейді?

Беріліс қорабы айналыс санын азайтып немесе өсіріп мотордың айналу кезеңін өзгертуге қызмет етеді.

Техника, үй шаруасын жүргізуу

Этикеткалар

gear lever, car, gearbox, gear stick, clutch, velocity, rotational speed, gear, synchroniser ring, axis, reverse gear, car manufacturing, automobile, internal combustion engine, physics, technology, transportation

Байланысты экстралар

Көріністер

Беріліс қорабының орналасуы

 • беріліс қорабы - Мотор мен кардан білігінің арасындағы қуаттың берілуін жүзеге асырады. Оның көмегімен мотордың негізгі білігі бір айналғанда дөңгелектің неше рет айналуын реттей аламыз. Төмен берілісте автомобиль қуаты күштірек, бірақ баяуырақ, жоғарғы берілісте жылдамдық өседі, жанармай шығыны үнемді, бірақ жылдамдығы өсуі төмендейді.
 • мотор
 • автомобиль

Мотор автомобильді қозғалысқа келтіреді, ал оның қуаты белгіленген. Белгілі бір қуат күшінен туатын айналу кезеңі автомобильді қозғалысқа келтіруге жеткілікті болмауы да мүмкін, сондықтан оны өсіру керек. Дөңгелектердің айналу саны неғұрлым аз болса, айналу кезеңі соғұрлым үлкен болады.
Беріліс қорабында айналыс санын азайтып немесе өсіріп мотордың айналу кезеңін өзгертуге болады. Айналу санын тістегеріштерді пайдаланып өзгерте аламыз: неғұрлым кішірек тістегеріш соғұрлым үлкен айналыс жасаса, дөңгелектің айналу саны аз болады, яғни айналу кезеңі соғұрлым үлкен.

Беріліс қорабының құрылысы

 • беріліс иінтірегі - Бұл құрылғының көмегімен автомобиль жүргізушісі беріліс қорабының үдерісіне әсер ете алады.
 • ажырату басқышы - Оны қысқанда ажыратқыш пен беріліс қорабының арасындағы байланыс ажырайды.
 • ажыратқыш - Басқаша біліктерді байланыстырушы деп аталады. Автомобильдің моторы және беріліс қорабы арасында орналасқан. Оның көмегімен мотор өндірген қуатты беріліс қорабына береді, яғни мотор мен беріліс қорабын берілісті ауыстырған кезде ажыратады.
 • ажыратқыш сұйықтығының құтысы - Мотордың қуаты сұйықтықтың кинетикалық қуатына беріледі.
 • бастапқы жетектегіш білік - Беріліс қорабына кіретін білік.
 • жетектегі білік - Беріліс қорабынан шығатын білік.
 • аралық білік - Берілісті ауыстыруға қажетті білік.
 • тістегеріштер - Бұл элементтердің көмегімен қажетті берілісті қосу жүзеге асады.
 • беріліс соташығы - Мұның көмегімен синхронизатордың жалғастырғышын қозғалтамыз.

Мотор дөңгелектерді айналдыруы үшін, олардың арасында белгілі бір кезеңде тоқтатылатын байланыс орнауы қажет. Оны ажыратқыш жүзеге асырады. Беріліс қорабының тістегеріштерінің көмегімен лайықты берілісті таңдап, тиімді айналдыру кезеңімен қамтамасыз ете аламыз.

Ажыратқыштың жұмысы

 • ажыратқыш - Басқаша біліктерді байланыстырушы деп аталады. Автомобильдің моторы және беріліс қорабы арасында орналасқан. Оның көмегімен мотор өндірген қуатты беріліс қорабына береді, яғни мотор мен беріліс қорабын берілісті ауыстырған кезде ажыратады.
 • ажырату басқышы - Оны қысқанда ажыратқыш пен беріліс қорабының арасындағы байланыс ажырайды.

Ажыратқыштың педалін босатқанда мотор беріліс қорабының кіріс білігін, сол арқылы дөңгелектерді де айналдырады. Ажыратқыш педалына басқанда, мотор беріліс қорабының біліктерін, сондай-ақ дөңгелектерді айналдырмай-ақ жұмыс істейді. Сол кезде біз керекті берілісті қоса аламыз.

Синхрондаушы сақинаның жұмыс істеуі

 • синхронизатордың жалғастырғышы - Білікте қозғалтуға болады, берілістерді ауыстыру кезінде тістегеріштердің ілінісуіне көмектеседі.
 • синхрондаушы сақина - Тістегеріштердің ілінісуін жеңілдетеді: айналыс саны бөлек екі бөлшекті бір айналыс жылдамдығына келтіреді.
 • бастапқы жетектегіш білік - Беріліс қорабына кіретін білік.

Жарылу мен тозудан сақтану үшін берілісті өзгерту барысында тістегеріпштерді синхрондау қажет, ол ажырайтын тістегеріштердің бірдей жылдамдыққа қойылуын білдіреді. Ол синхрондаушы сақинаның көмегімен жүзеге асырылады: конусты бет үйкелгенде, айналыс кезеңі әр түрлі екі қосалқы бөлшек бірдей айналыс жылдамдығын алады, сонан соң беріліс шусыз қосылады.

Беріліс қорабының жұмыс істеуі

 • беріліс иінтірегі - Бұл құрылғының көмегімен автомобиль жүргізушісі жылдамдықты таңдау үдерісіне араласа алады.
 • бастапқы жетектегіш білік - Беріліс қорабына кіретін білік.
 • жетектегі білік - Беріліс қорабынан шығатын білік.
 • аралық білік - Берілісті ауыстыруға қажет білік.
 • тістегеріштер - Бұлардың көмегімен қажетті беріліске қосылу жүзеге асады.
 • берілісті қосу ашасы - Соташыққа бекітілген, берілістерді ауыстыруға қызмет етеді.
 • синхронизатордың жалғастырғышы - Білікте қозғалтуға болады, берілістерді ауыстыру кезінде тістегеріштердің ілінісуіне көмектеседі.
 • беріліс соташығы - Оның көмегімен синхронизатордың жалғастырғышын қозғалта аламыз.
 • бірінші беріліс
 • екінші беріліс
 • үшінші беріліс
 • төртінші беріліс

Синхрондалған беріліс қорабында барлық тістегеріш бір-бірімен тұрақты байланыста болады. Аралық біліктегі тістегеріштер қатты бекіген, жетектегі білікте тістегеріштердің әрқайсысы өз мойынтіректерінде еркін айналады. Берілістердің қосылуы былай жүзеге асады: жетектегі білікте қажетті тістегеріштер құрсауланады, автомобильдің қозғалуы жұп тістегеріштер арқылы жүзеге асады.

Автомобиль бірінші беріліс қосылғанда, қозғала бастайды. Беріліс тұтқасына байналысатын соташық оған бекітілген синхронизатор жалғастырғышы арқылы жетектегі білікке бірінші тістегерішті бекітеді.

Қозғалыс кіріс білігінен аралық деңгейдің ең кіші тістегерішінен жетектегі біліктің ең үлкен тістегерішіне беріледі. Автомобильді қозғалту үшін үлкен айналыс кезеңі қажет, сондықтан беріліс ең үлкен , яғни ең кіші тістегеріш ең үлкенін қозғалысқа келтіреді.

Автомобиль белгілі бір жылдамдыққа жеткен соң, қозғалысқа азырақ айналыс кезеңі де жеткілікті болады. Келесі жылдамдық деңгейлерінің берілісі азая береді, яғни жетектегіш және жетектегі тістегеріштердің өлшемдері бір-біріне жақындай береді. Екінші берілісте синхронизатор жалғастырғышы екінші тістегерішті жетектегі білікке құрсаулайды, қозғалыс сол арқылы жүзеге асады.

Үшінші берілісте синхронизатор жалғастырғышы үшінші тістегерішті жетектегі білікке құрсаулайды. Қозғалыс аралық біліктің үшінші және жетектегі біліктің үшінші тістегеріштері арқылы өтеді. Жылдамдық үдей түседі, ал айналыыс кезеңі азаяды.

Төртінші берілісте айналыс кезеңінің одан ары азаюымен бірге жылдамдық өседі. Бұл жағдайда тікелей кіріс және шығыс біліктері қозғалады, бірде-бір тістегеріш қуаттың берілуіне қатыспайды, әрқайсысы еркін айналады.
Мотордың негізгі білігінің айналыс саны жетектегі біліктің айналыс санына теңеседі. Сондықтан оны тікелей беріліс деп атайды.

Артқа жүру

 • беріліс иінтірегі - Бұл құрылғының көмегімен автомобиль жүргізушісі жылдамдықты таңдау үдерісіне араласа алады.
 • бастапқы жетектегіш білік - Беріліс қорабына кіретін білік.
 • жетектегі білік - Беріліс қорабынан шығатын білік.
 • аралық білік - Берілісті ауыстыруға қажет білік.
 • тістегеріштер - Бұлардың көмегімен қажетті беріліске қосылу жүзеге асады.

Артқа жүргенде аралық және жетектегі біліктердің арасында қосымша тістегеріш іске қосылады. Сонымен бірге шығыс білігінің айналу бағыты өзгереді, автомобиль артқа шегінеді.

Төмен берілістерде автомобиль қуаты күштірек, бірақ баяуырақ, жоғарғы берілістерде жылдамдық өседі, жанармай шығыны үнемді, бірақ жылдамдық өсуі төмендейді.

Анимация

 • беріліс қорабы - Мотор мен кардан білігінің арасындағы қуаттың берілуін жүзеге асырады. Оның көмегімен мотордың негізгі білігі бір айналғанда дөңгелектің неше рет айналуын реттей аламыз. Төмен берілісте автомобиль қуаты күштірек, бірақ баяуырақ, жоғарғы берілісте жылдамдық өседі, жанармай шығыны үнемді, бірақ жылдамдығы өсуі төмендейді.
 • беріліс иінтірегі - Бұл құрылғының көмегімен автомобиль жүргізушісі беріліс қорабының үдерісіне әсер ете алады.
 • ажыратқыш - Басқаша біліктерді байланыстырушы деп аталады. Автомобильдің моторы және беріліс қорабы арасында орналасқан. Оның көмегімен мотор өндірген қуатты беріліс қорабына береді, яғни мотор мен беріліс қорабын берілісті ауыстырған кезде ажыратады.
 • тістегеріштер - Бұл элементтердің көмегімен қажетті берілісті қосу жүзеге асады.
 • ажыратқыш - Басқаша біліктерді байланыстырушы деп аталады. Автомобильдің моторы және беріліс қорабы арасында орналасқан. Оның көмегімен мотор өндірген қуатты беріліс қорабына береді, яғни мотор мен беріліс қорабын берілісті ауыстырған кезде ажыратады.
 • ажырату басқышы - Оны қысқанда ажыратқыш пен беріліс қорабының арасындағы байланыс ажырайды.
 • синхронизатордың жалғастырғышы - Білікте қозғалтуға болады, берілістерді ауыстыру кезінде тістегеріштердің ілінісуіне көмектеседі.
 • синхрондаушы сақина - Тістегеріштердің ілінісуін жеңілдетеді: айналыс саны бөлек екі бөлшекті бір айналыс жылдамдығына келтіреді.
 • бастапқы жетектегіш білік - Беріліс қорабына кіретін білік.
 • беріліс иінтірегі - Бұл құрылғының көмегімен автомобиль жүргізушісі жылдамдықты таңдау үдерісіне араласа алады.
 • жетектегі білік - Беріліс қорабынан шығатын білік.
 • аралық білік - Берілісті ауыстыруға қажет білік.
 • тістегеріштер - Бұлардың көмегімен қажетті беріліске қосылу жүзеге асады.
 • синхронизатордың жалғастырғышы - Білікте қозғалтуға болады, берілістерді ауыстыру кезінде тістегеріштердің ілінісуіне көмектеседі.

Наррация

Мотор автомобильді қозғалысқа келтіреді, ал оның қуаты белгіленген. Белгілі бір қуат күшінен туатын айналу кезеңі автомобильді қозғалысқа келтіруге жеткілікті болмауы да мүмкін, сондықтан оны өсіру керек. Дөңгелектердің айналу саны неғұрлым аз болса, айналу кезеңі соғұрлым үлкен болады.
Беріліс қорабында айналыс санын азайтып немесе өсіріп мотордың айналу кезеңін өзгертуге болады. Айналу санын тістегеріштерді пайдаланып өзгерте аламыз: неғұрлым кішірек тістегеріш соғұрлым үлкен айналыс жасаса, дөңгелектің айналу саны аз болады, яғни айналу кезеңі соғұрлым үлкен.

Мотор дөңгелектерді айналдыруы үшін, олардың арасында белгілі бір кезеңде тоқтатылатын байланыс орнауы қажет. Оны ажыратқыш жүзеге асырады. Беріліс қорабының тістегеріштерінің көмегімен лайықты берілісті таңдап, тиімді айналдыру кезеңімен қамтамасыз ете аламыз.

Ажыратқыштың педалін босатқанда мотор беріліс қорабының кіріс білігін, сол арқылы дөңгелектерді де айналдырады. Ажыратқыш педалына басқанда, мотор беріліс қорабының біліктерін, сондай-ақ дөңгелектерді айналдырмай-ақ жұмыс істейді. Сол кезде біз керекті берілісті қоса аламыз.

Жарылу мен тозудан сақтану үшін берілісті өзгерту барысында тістегеріштерді синхрондау қажет, ол ажырайтын тістегеріштердің бірдей жылдамдыққа қойылуын білдіреді. Ол синхрондаушы сақинаның көмегімен жүзеге асырылады: конусты бет үйкелгенде, айналыс кезеңі әр түрлі екі қосалқы бөлшек бірдей айналыс жылдамдығын алады, сонан соң беріліс шусыз қосылады.

Синхрондалған беріліс қорабында барлық тістегеріш бір-бірімен тұрақты байланыста болады. Аралық біліктегі тістегеріштер қатты бекіген, жетектегі білікте тістегеріштердің әрқайсысы өз мойынтіректерінде еркін айналады. Берілістердің қосылуы былай жүзеге асады: жетектегі білікте қажетті тістегеріштер құрсауланады, автомобильдің қозғалуы жұп тістегеріштер арқылы жүзеге асады.

Автомобиль бірінші беріліс қосылғанда, қозғала бастайды. Беріліс тұтқасына байланысатын соташық оған бекітілген синхронизатор жалғастырғышы арқылы жетектегі білікке бірінші тістегерішті бекітеді.

Қозғалыс кіріс білігінен аралық деңгейдің ең кіші тістегерішінен жетектегі біліктің ең үлкен тістегерішіне беріледі. Автомобильді қозғалту үшін үлкен айналыс кезеңі қажет, сондықтан беріліс ең үлкен , яғни ең кіші тістегеріш ең үлкенін қозғалысқа келтіреді.

Автомобиль белгілі бір жылдамдыққа жеткен соң, қозғалысқа азырақ айналыс кезеңі де жеткілікті болады. Келесі жылдамдық деңгейлерінің берілісі азая береді, яғни жетектегіш және жетектегі тістегеріштердің өлшемдері бір-біріне жақындай береді. Екінші берілісте синхронизатор жалғастырғышы екінші тістегерішті жетектегі білікке құрсаулайды, қозғалыс сол арқылы жүзеге асады.

Үшінші берілісте синхронизатор жалғастырғышы үшінші тістегерішті жетектегі білікке құрсаулайды. Қозғалыс аралық біліктің үшінші және жетектегі біліктің үшінші тістегеріштері арқылы өтеді. Жылдамдық үдей түседі, ал айналыыс кезеңі азаяды.

Төртінші берілісте айналыс кезеңінің одан ары азаюымен бірге жылдамдық өседі. Бұл жағдайда тікелей кіріс және шығыс біліктері қозғалады, бірде-бір тістегеріш қуаттың берілуіне қатыспайды, әрқайсысы еркін айналады.
Мотордың негізгі білігінің айналыс саны жетектегі біліктің айналыс санына теңеседі. Сондықтан оны тікелей беріліс деп атайды.

Артқа жүргенде аралық және жетектегі біліктердің арасында қосымша тістегеріш іске қосылады. Сонымен бірге шығыс білігінің айналу бағыты өзгереді, автомобиль артқа шегінеді.

Төмен берілістерде автомобиль қуаты күштірек, бірақ баяуырақ, жоғарғы берілістерде жылдамдық өседі, жанармай шығыны үнемді, бірақ жылдамдығы өсуі төмендейді.

Байланысты экстралар

Төрт тактілі Отто моторы

Анимация автомобильдерде жиі қолданылатын мотор түрінің жұмысын көрсетеді.

Форд Т моделі

Американдық автомобиль зауытының танымал моделі конвейерде өндірілген алғашқы автомобиль...

Дизель мотор

Бұл іштен жанатын мотордың жұмыс істеу қағидасын 1893-інші жылы неміс инженері Рудольф...

Жеңіл автомобильдің құрылысы

Анимация жеңіл автомобильдің құрылымын, ішкі және сыртқы құрылысын көрсетеді.

Велосипед физикасы

Велосипедтің қозғалысын бақылау көптеген физика заңдарын түсінуге көмектеседі.

"Патент-Моторваген" (Карл Бенц, 1886)

Неміс инженері құрастырған автомобиль іштен жанатын моторы бар алғашқы көлік құралы болып...

How does it work? - Differential gear

A differential allows the driven wheels of a car to rotate at different speeds when the...

The development of automobiles

Automobiles have evolved a lot since the late 19th century.

Types of gears

Two meshing gears transmit torque during their rotational motion.

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two...

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Added to your cart.