A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

Saját fejlesztésű elektronikus osztálynaplónk olyan tanulmányi információs rendszer, amely egységes felületen teszi lehetővé az iskola mindennapjai során felmerülő adatkezelési, szervezési feladatok elvégzését. Használata esetén feleslegessé válik a hagyományos papírnaplók fáradságos és körülményes vezetése.

Iskola

üzemeltetési díj

200

EUR

/ Év

Tanuló

használati díj

6

EUR

/ Diák / Év

Próbálja ki most

Az elektronikus naplóba az alábbi jogosultsági szintekkel lehet bejelentkezni.
A napló demo változata valamennyi jogosultsági szinttel kipróbálható, de bizonyos funkciók csak a mozaNapló teljes verziójában érhetők el.

Tanár

Igazgató

Szülő

Diák

Ügyintéző

Demó indítása tanárként
 • Tanórák vezetése
 • Tananyagok rögzítése
 • Évközi és év végi értékelés
 • Diák ellenőrzők
 • Diák bizonyítványok
 • Napi hiányzások
 • Órarend áttekintése
 • Dicséretek és megrovások
 • Dolgozatok tervezése, jelzése
 • Levélküldés tanároknak, szülőknek, diákoknak
 • Haladási, tanulmányi, hiányzási statisztikák
Demó indítása igazgatóként
 • Napló adatok (diák, tanár, órarend) import
 • Órarend szerkesztése
 • Tanév rendjének kezelése
 • Helyettesítések, óra elmaradások
 • Óracserék, óra áthelyezések
 • Központi órák
 • Tanár, diákok, szülő adatok
 • Felhasználók kezelése
 • Tanév véglegesítése
 • Teljes napló nyomtatása
 • Haladási, tanulmányi, létszám, hiányzás statisztikák
 • Iskolai beállítások
 • Adatszótár

Opcionálisan tanári jogokkal is rendelkezhet

Demó indítása szűlőként

Gyermekek iskolai adatainak megtekintése:

 • Napi órák, tananyagok
 • Ellenőrzők, bizonyítványok
 • Dicséretek, megrovások
 • Napi hiányzások
 • Hiányzási statisztika
 • Heti órarend
 • Személyes adatok
 • Üzenetküldés tanároknak, jelentkezés fogadó órára
 • E-mail értesítések a gyermek jegyeiről, hiányzásairól, dicséreteiről, megrovásairól, iskolai programokról és teendőkről
Demó indítása diákként
 • Napi órák, tananyagok
 • Ellenőrzők, bizonyítványok
 • Dicséretek, megrovások
 • Napi hiányzások
 • Heti órarend
 • Személyes adatok
 • Üzenetküldés tanároknak
 • Nyári gyakorlat, közösségi szolgálat kezelése
 • E-mail értesítések a jegyeiről, dicséreteiről, megrovásairól, iskolai programokról és teendőkről
Demó indítása ügyintézőként
 • Napló adat (diák, tanár, órarend) import
 • Órarend szerkesztése
 • Tanév rendjének kezelése
 • Helyettesítések, óra elmaradások
 • Óracserék, óra áthelyezések
 • Központi órák
 • Tanár, diákok, szülő adatok
 • Felhasználók kezelése
 • Tanév véglegesítése
 • Teljes napló nyomtatása
 • Haladási, tanulmányi, létszám, hiányzás statisztikák

Opcionálisan tanári jogokkal is rendelkezhet

A demo napló kezelőfelülete és menüpontjai a kiválasztott nyelven jelennek meg. A napló tartalmi elemei (pl. tanulók, tantárgyak elnevezése) csak mintaelemek, így azok angolul fognak megjelenni.

Megrendelés

Miért a mozanapló?

Bárhol elérhető

Az elektronikus osztálynapló minden olyan számítógépről, táblagépről és okostelefonról elérhető, amely internetkapcsolattal rendelkezik. Használatához nem szükséges külön programot telepíteni, csak egy internetes böngészőre van szükség.

Stabil

Digitális napló szolgáltatásunkat nagy sávszélességű szerverek biztosítják a nap 24 órájában, így az interneten keresztül egyszerre akár sok ezren is használhatják.

Sokoldalú

A mozaNapló nagymértékben csökkenti az adminisztrációs terheket, emellett hatékony eszköze lehet az intézményen belüli és a szülőkkel való kapcsolattartásnak is. A felület kezelése egyszerű, speciális számítástechnikai ismeretek nélkül is elsajátítható.

Biztonságos

Biztonságos működtetését szakemberek végzik, akik az elektronikus napló teljes adatbázisáról naponta biztonsági mentést készíthetnek.

Kommunikáció

A mozaNapló közvetlen és magas szintű kommunikációt tesz lehetővé az iskolafenntartó és a hozzá tartozó intézmények, valamint az iskolai vezetés, a tanárok, a diákok és a szülők között.

A teljes adminisztráció és az elvégzendő feladatok ütemezése, végrehajtása is könnyen ellenőrizhető. Online kapcsolat a fenntartó és az irányítása alá tartozó intézmények között.

A digitális napló a szervezési és adminisztrációs feladatok egyszerűsítésével, a kommunikáció elősegítésével hozzájárulhat az oktatási rendszer hatékonyabb és jobb működéséhez, az oktatás színvonalának emeléséhez.

A digitális napló segítségével a fenntartó mindig naprakész információval rendelkezhet a pedagógusok személyes és munkaügyi adatairól, a diákok létszámáról, összetételéről, tanulmányi, haladási és hiányzási statisztikáiról.

Napi teendők, osztályozás, hiányzások

A rendszer lehetővé teszi, hogy a tanárok a tanórákkal kapcsolatos adminisztrációt bárhol, és a modern eszközök bármelyikével a lehető leggyorsabban el tudják végezni. A tanárok a saját, egyéni oldalukon dolgozhatnak, egyszerűen beírhatják az óráik anyagát, áttekinthetik az egyes osztályokban folyó munkát, pótolhatják az esetleges elmaradásokat, és akár ki is nyomtathatják az egész éves haladási naplót.

Az osztályzatok beírásakor a jegyhez típus és megjegyzés is fűzhető. Ez lehetővé teszi, hogy a tanár több hónap elteltével is visszaemlékezhessen a jegy születésének körülményeire. Szükség esetén a korábbi jegyek módosíthatók.

A hiányzás tényén túl rögzíthetők a késések, felmentések, illetve az esetleges felszereléshiány is.

Egyszerű adminisztráció, statisztikák, kimutatások

A mozaNapló alkalmas arra, hogy a tanulók adatait egy központi információs rendszerből importálja. Ezt követően már csak az esetleges adatváltozásokat kell beírni, így az adminisztrációs rendszer mindig naprakész. A mozaNapló egy gombnyomásra elkészíti az osztályok tanulmányi és hiányzási adatainak statisztikáját, amelyek így azonnal elérhetőek az osztályfőnökök, az igazgató, de akár az állami oktatásirányítás számára is.

A tanulmányi eredmények sokoldalú elemzését teszi lehetővé, hogy a mozaNapló az egyszerű és súlyozott átlagok számítására, valamint a témazárók egyedi kiértékelésére is képes. Az elektronikus napló összehasonlító diagramjai segítségével akár az osztályok tanulmányi átlagának alakulása is figyelemmel kísérhető.

A hiányzási statisztikában könnyen áttekinthetők és nyomon követhetők az igazolt és az igazolatlan hiányzások. A hiányzások nyilvántartásához százalékos határok is beállíthatók. A rendszer automatikusan megjelöli azokat a diákokat, akik valamelyik tárgyból elérik ezeket a határokat, és kiemelten jelzi őket a statisztikában.

Órarend, helyettesítések

Az órarendek bevitelére a mozaNapló többféle megoldást is támogat. Alkalmas például az aSc órarendszerkesztővel készült órarendek importálására, de lehetőség van az órarend excel táblázatból történő feltöltésére is. A mozaNapló beépített órarendszerkesztővel is rendelkezik, így az év közbeni órarend-változtatások is könnyen elvégezhetők.

A rendszer alkalmas az óracserék, valamint a tanárok helyettesítéseinek kezelésére is anélkül, hogy ez a tanárok számára extra adminisztrációs feladatot jelentene. A naplóban a hagyományos tanítási órákon kívül lehetőség van az iskola munkarendjébe tartozó egyéb események (ünnepségek, rendezvények, kirándulások) szabályos nyilvántartására is.

A digitális napló kezeli a csengetési rend szerinti órákat és az azon kívüli elfoglaltságokat is. Rögzíteni lehet a rendszeres és rendkívüli tanórán kívüli foglalkozásokat is. A mozaNaplóban órarendbe rögzíthetők azok a foglalkozások is, amelyek nem illeszthetők a normál csengetési keretbe.

A mozaNapló a váratlan helyettesítésekhez kilistázza azokat a tanárokat, akiknek nincs órája, kiemelve a szakosokat, illetve az osztályban más tantárgyat tanítókat. Lehetőséget biztosít felügyelet, óraösszevonás és óracserék rögzítésére is. A helyettesített órákat a tanár ugyanúgy írja be, mint az órarendi órákat. Időszakos helyettesítések is rögzíthetők, ha a tanár hosszabb ideig hiányzik.

Előnyök az iskola vezetése számára

Mivel az iskola minden munkatársa egyetlen közös naplót használ, egyszerűvé válik az adminisztráció iskolai szintű áttekintése és ellenőrzése. A dokumentálásra fordított idő is jelentősen csökkenthető, ezzel egyidejűleg pedig nő az adminisztrációs fegyelem és igényszint, több lehetőség marad a pedagógiai munkára. A rendszer jól áttekinthetővé és mindenki számára követhetővé teszi az iskolai munkarendet.

Az éves munkarend modulban megtervezhető a tanév munkarendje, rögzíthetők a tanítási napok, tanítás nélküli munkanapok, szünetek, iskolai rendezvények, kirándulások stb. A tanév napjaihoz olyan plusz információk rendelhetők, amik a tanárok, diákok és szülők számára hasznosak lehetnek.

A program kimutatásai széles körben alkalmazhatók, az iskola vezetése a számára szükséges statisztikákat a tanév bármely napján egy kattintással megkaphatja. Lehetőség van a tanulmányi statisztikák osztályonkénti megjelenítésére vagy több osztály összehasonlító elemzésére is. Az elektronikus napló a tanév végén elkészíti az egész iskola, illetve egy-egy osztály teljes tanulmányi és hiányzási statisztikáit, az iskola létszámstatisztikai adatlapját. A különböző statisztikai adatlapok és kimutatások tanulónként, osztályokra bontva és az egész iskolára is lekérhetők.

Ha az iskola vezetése az iskola munkáját bemutató beszámolót vagy összefoglalót akar készíteni, a mozaNapló segítségével látványos diagramokkal szemléltetett átfogó elemzések, ismertetők készíthetők.

Kapcsolat a szülőkkel és a diákokkal

Az elektronikus osztálynapló segítségével a szülők naprakészen követhetik gyermekeik tanulmányi eredményeit, hiányzásait, magatartásuk és szorgalmuk értékelését. A tanárok a mozaNaplón keresztül a diákokkal és a szülőkkel is tudnak kommunikálni.

A szülők is figyelemmel kísérhetik gyermekük aktuális órarendjét, és azt is, hogy melyik órának mi volt a témája. A digitális napló ezzel is segíti a szülőket, hogy naprakészen követhessék gyermekük tanulmányi munkáját. A pedagógusok előzetesen jelezhetik az iskolai eseményeket, kirándulásokat vagy akár a témazáró dolgozatok idejét is, így a diákok és szüleik tájékozódhatnak a jövőbeli feladatokról.

Amennyiben a szülők igénylik, a gyermeküket érintő összes bejegyzésről (osztályzatok, hiányzások, dícséretek, megrovások) emailben automatikusan értesítést kaphatnak.

A rendszeren belül az iskola és a szülők közti kapcsolatfelvétel is sokkal könnyebben kezdeményezhető, így a személyes találkozás (szülői értekezletek, fogadóórák) mellett új kapcsolattartási formára nyílik lehetőség.

Adatvédelem és biztonság

Az elektronikus napló tapasztalt szakemberek által felügyelt szervereken fut. A szerverek nagy sávszélessége lehetővé teszi számos felhasználó egy időben történő bejelentkezését, a program párhuzamos használatát. A mozaNaplóba többféle jogosultsági szinttel lehet bejelentkezni. Ez meghatározza, hogy a felhasználó a napló mely adataihoz és funkcióihoz férhet hozzá, és milyen adatokat módosíthat.

 • A biztonságot naplózott bejelentkezések garantálják, az adatforgalom védett és ellenőrzött internetkapcsolaton keresztül történik.
 • A rendszer érzékeli és eltárolja a jogosulatlan felhasználók sikertelen próbálkozásait, amelyek később visszakereshetők.
 • Az elektronikus napló regisztrálja az osztályzatok beírásának, esetleges módosításának időpontját.
 • Az adatbiztonság érdekében az elektronikus napló teljes adatbázisáról mindennap biztonsági mentés készíthető.

Digitális osztálynapló az iskola honlapján

A Mozaik Kiadó iskolai honlapszolgáltatása, a mozaPortál kifejezetten iskolai környezetre kialakított weboldal, mely a gyakorlatban jelenleg is működő struktúrával rendelkezik. Menürendszere az iskola igényeinek megfelelően alakítható és tetszőleges tartalommal tölthető fel.

Az elektronikus osztálynapló a mozaPortál iskolai honlapszolgáltatással összekötve is megrendelhető. Kényelmesen, a honlap részeként, annak menürendszeréből érhető el a napló. A mozaPortálon az osztálynaplóból adatokat lehet megjeleníteni. Például tanárok, diákok, osztályok listája, órarend, munkarend.

Kosárba helyezve!