A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

A Föld, amelyen élünk 9.

Természetföldrajz

Tankönyv

Mozaik Kiadó
MS-2135 - 1. kiadás, 2006 - 168 oldal

Szerzők: Makádi Mariann - Taraczközi Attila

Tanterv: NAT 2007

A kilencedik osztályos Természetföldrajz könyv a kozmikus és a Földön megismerhető természetföldrajzi és környezeti jelenségeket kölcsönhatásaikban és összefüggéseikben mutatja be. Bemutatja a földi szférákban lejátszódó természetföldrajzi, környezeti folyamatokat, a természeti képződmények térbeli és időbeli fejlődését, változásuk tendenciáit. A könyv korszerű ismeretanyaga céltudatosan törekszik a rokontudományok felhasználására is. Fogalomrendszere logikusan épül fel, alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz. A könyv nem felesleges adatok tömegét, hanem a gyakorlatban is felhasználható ismereteket kíván nyújtani a tanulóknak a világban való eligazodáshoz. Nagymértékben támaszkodik a tanulók önálló tapasztalatszerzésére, a kreatív tanulói és tanári munkára, a taneszközökön kívüli egyéb információhordozók használatára. Az ok-okozati összefüggések feltárásával, megértetésével olyan szemléletmódot alakít ki, amely a későbbiekben alapot ad a tanulóknak a további ismeretek integrálásához, az információrengetegben való eligazodáshoz.
HOME Digitális változat
Otthoni használatra készült digitális kiadvány.
8.07 EUR
CLASSROOM Digitális változat
Iskolai használatra készült digitális kiadvány, amely interaktív táblán is használható.
40.37 EUR
Kosárba helyezve!