A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

A Természetről Tizenéveseknek

A természetismeret tankönyvek gazdag módszertani változatosságukkal, jól tanulható, áttekinthető szövegükkel, gazdag és esztétikus ábraanyagukkal kiemelkednek a hazai tankönyvválasztékból. A tananyag feldolgozása mindig a konkrét gyakorlati ismeretekből indul ki, a tanári és tanulói kísérletekre épít, igyekszik minden összefüggést szemléletessé, a gyerekek számára is megfogalmazhatóvá tenni. A tapasztalatok, a gyakorlati alkalmazások ismertetése mellett fokozatosan vezeti be az absztraktabb gondolkodást igénylő feladatokat, egyszerű grafikonokkal szemlélteti az összefüggéseket, számos kidolgozott példával segíti a feladatmegoldásokat. Azokban az iskolákban, ahol hatodikban megmaradt a fizikát előkészítő természetismeret tantárgy, továbbra is használható a Természetismeret 6. Fizikai és kémiai alapismeretek tankönyv. A könyvekhez helyi tantervjavaslat és részletes tanmenet tartozik, mely a nem szakrendszerű képzésben történő alkalmazásukat is lehetővé teszi.

MS-2604U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 5.

Élő és élettelen környezetünk - Tankönyv

Szerzők:
Jámbor Gyuláné, Kissné Gera Ágnes, Vízvári Albertné
6. kiadás 2018

Nat 2012-es kerettantervhez készült kiadvány.

A könyv fejezetei az anyagok tulajdonságairól, az őszi és a tavaszi kert élőlényeiről, a háziállatokról, valamint a csillagászat és a térképismeret alapjairól szólnak. A témákhoz szorosan kapcsolódó projektekhez, kísérletekhez is számos ötletet ad a könyv.

A tankönyv a természetszeretetre, az élőlények védelmére, a környezet megóvására nevel.

A kiadványhoz kapcsolódó munkafüzetben számos feladat segíti a tananyag elmélyítését, gyakorlását.

MS-2804U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 5. mf.

Élő és élettelen környezetünk - Munkafüzet

Szerzők:
Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné - Dr. Halász Tibor
6. kiadás 2018
MS-2605U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 6.

Tájak, életközösségek. Az ember egészsége - Tankönyv

Szerzők:
Jámbor Gyuláné, Kissné Gera Ágnes, Fehér Andrea, Vízvári Albertné
5. kiadás 2018

Nat 2012-es kerettantervhez készült kiadvány.

A könyv fejezetei az anyagok közötti kölcsönhatásokról, a vízparti és erdei életközösségekről, az hegyvidéki és az alföldi tájakról és az ember egészségéről szólnak.

A témákhoz szorosan kapcsolódó projektekhez, kísérletekhez is számos ötletet ad a könyv. A tankönyv a természetszeretetre, az élőlények védelmére, a környezet megóvására és az egészséges életmódra nevel.

A kiadványhoz kapcsolódó munkafüzetben számos feladat segíti a tananyag elmélyítését, gyakorlását.

MS-2805U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 6. mf.

Tájak, életközösségek. Az ember egészsége - Munkafüzet

Szerzők:
Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné
5. kiadás 2018

Kiadványunkat az új kerettantervnek megfelelően átdolgoztuk. A hatodikos anyag célja átfogó képet adni hazánk tájairól, azok földrajzi és társadalmi jellemzőiről és életközösségeiről, megláttatni a tájak és élőlények szépségét, változásaik sokszínűségét. A leckék felépítése, a kérdések és feladatok alkalmassá teszik a sorozatot a kompetenciaalapú pedagógia megvalósítására.

MS-2495
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Jól felkészültem-e? 5.

Természetismeret feladatsorok - Munkafüzet

Szerzők:
Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné
3. kiadás
Tanterv: NAT 2007
MS-2496
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Jól felkészültem-e? 6.

Természetismeret feladatsorok - Munkafüzet

Szerzők:
Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné
3. kiadás
Tanterv: NAT 2007
MS-2604
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 5.

Élő és élettelen környezetünk - Tankönyv

Szerzők:
Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné - Dr. Halász Tibor
12. kiadás 2012
Tanterv: NAT 2007
Az ötödikes könyv a biológiai ismereteket a vegetációs időszakhoz illesztve (őszi és tavaszi fejezetre bontva) tárgyalja, ezek között kaptak helyet az integrált földrajzi-fizikai témák. A tankönyv a természetszeretetre, az élőlények védelmére és a környezet megóvására nevel.
MS-2605
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 6.

Magyarország tájai és életközösségei - Tankönyv

Szerzők:
Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné
12. kiadás
Tanterv: NAT 2007
A hatodikos anyag célja átfogó képet adni hazánk tájairól, azok földrajzi és társadalmi jellemzőiről és életközösségeiről, megláttatni a tájak és élőlények szépségét, változásaik sokszínűségét. A tankönyv a természetszeretetre, az élőlények védelmére és a környezet megóvására nevel.
MS-2805
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 6. mf.

Magyarország tájai és életközösségei - Munkafüzet

Szerzők:
Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné
17. kiadás
Tanterv: NAT 2007
A hatodikos anyag célja átfogó képet adni hazánk tájairól, azok földrajzi és társadalmi jellemzőiről és életközösségeiről, megláttatni a tájak és élőlények szépségét, változásaik sokszínűségét. A leckék felépítése, a kérdések és feladatok alkalmassá teszik a sorozatot a kompetenciaalapú pedagógia megvalósítására.
MS-2606
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 6.

Fizikai és kémiai alapismeretek - Tankönyv

Szerzők:
Bonifertné - Halász - Miskolcziné - Molnárné
15. kiadás
Tanterv: NAT 2007

A hatodikos Természetismeret Fizikai és kémiai alapismeretek tankönyv fő célja az elemi szintű természettudományos ismeretek rendszerezése, valamint olyan - más tantárgyak számára is alapvető - fizikai és kémiai fogalmak megalapozása, mint például: energia, hő, kölcsönhatás, sűrűség, halmazállapot, részecske. Természetesen ezeknek a fogalmaknak egy része nagyon elvont, a feldolgozásnak igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz.

MS-2806
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 6. mf.

Fizikai és kémiai alapismeretek - Munkafüzet

Szerzők:
Bonifertné - Halász - Miskolcziné - Molnárné
16. kiadás
Tanterv: NAT 2007
Kosárba helyezve!