A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

Sokszínű matematika - felsős

A barátságos, gyerekek és tanárok számára egyaránt újszerű tankönyvek egyik fontos jellemzője a bőséges feladatanyag, amely órai munkához és házi feladathoz is elegendő gyakorlási lehetőséget kínál. Figyelemreméltó, hogy kiválóan alkalmazhatók a matematikai képességek – köztük az egyik legnehezebb, a kombinatorikai gondolkodási képesség – fejlesztésére is.

MS-2305U
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 5.

Tankönyv

Szerzők:
Csordás-Kosztolányi-Pintér-dr. Urbán-Vincze-Kozma-Kothencz
6. kiadás 2018
 • A matematikai „felfedeztetés” és a fogalmak kialakítása a tanulók gyakorlati tapasztalataiból indul ki.
 • Minden fejezetben szerepelnek a logikus gondolkodást és a kombinatorikus szemléletmódot gyakoroltató feladatok.
 • Kiemelt hangsúlyt kap a térszemlélet fejlesztése.
 • Változatos matematikai (például valószínűségi) játékokkal színesíti az anyag feldolgozását.
MS-2315U
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 5. mf.

Munkafüzet

Szerzők:
Csordás M.-Pintér K.-Vincze I.-Konfár L.-Kothencz J.-Kozmáné
6. kiadás 2018

A munkafüzet a tananyag legfontosabb feladattípusainak begyakorlásához
nyújt segítséget. A megoldásokat elemi lépésekre bontja, illetve egyéb tanulói tevékenységekkel (színezés, rajzolás, mérés) kapcsolja össze, így biztosítva a minél sokoldalúbb feldolgozásmódot.

MS-2265U
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika gyakorló 5. - I. kötet

Munkafüzet

Szerzők:
Dudás G.-Hetényiné K. M.-Machánné T. R.-Sós M.
8. kiadás 2018
MS-2266U
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika gyakorló 5. - II. kötet

Munkafüzet

Szerzők:
Dudás G.-Hetényiné K. M.-Machánné T. R.-Sós M.
7. kiadás 2018

Életünk minden területén találkozunk olyan problémákkal, amelyek megoldásához a matematikában tanult módszerek, gondolkodásmódok értő alkalmazására van szükség. Mivel a hozzáértés, vagyis a kompetencia élménye nagy hajtóerő, a hagyományos módon nehezebben motiválható gyerekek is megszerethetik a tanulást, ha érzik, hogy az órán tanultakat az iskola falain kívül is felhasználhatják. Munkafüzetünk gyakorló feladatai azt bizonyítják, hogy a gyerekeket játékosan, az aktivitásukra építve is be lehet vezetni a matematika birodalmába. A feladatok többsége a felzárkóztatást szolgálja, de „kicsit másképp”. Megoldásuk közben a tanulók gyakorolhatják az információszerzés változatos módszereit, átélhetik a problémamegoldás sikerélményét, vitatkozhatnak és beszélgethetnek a kapott eredményekről. A csoportosan megoldható feladatok révén átélik, hogy másokkal együttműködve örömteli módon szerezhetnek tapasztalatokat, ismeretet és alkalmazható tudást.

MS-2306
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 6.

Tankönyv

Szerzők:
Csordás-Pintér-Vincze-Kozma-Kothencz-Konfár
12. kiadás 2018

A 6. osztályos kötet folytatja a sorozat pozitív hagyományait.

 • Szemléletes példákkal, tudatosan felépített, apró lépéseken keresztül vezeti a tanulókat a tananyag elsajátításához.
 • A tankönyvben nagy számban találhatók olyan tevékenységek, játékok, amelyek segítik, hogy a tanulók aktívan, konstruktívan vegyenek részt a tanulási folyamatban. Ezeknek a játékos feladatoknak a feldolgozása a nem szakrendszerű órák keretében is megtörténhet, így azok hatékonyan használhatók fel a tananyag elmélyítésére is.
 • A könyv alapvető célja a matematikai kompetenciák emelése, többek között a számolási, problémamegoldási, kombinatív, rendszerezési képességek, a térlátás fejlesztése.
MS-2306U
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 6.

Tankönyv

Szerzők:
Csordás-Pintér-Vincze-Kozma-Kothencz-Konfár
1. kiadás 2014
Tanterv: NAT 2012
MS-2316
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 6. mf.

Munkafüzet

Szerzők:
Csordás M.-Kosztolányi J.-Pintér K.-dr. Urbán J.-Vincze I.
12. kiadás 2018

A tananyagban elemi szinten, a tanulói tevékenységekre építve jelennek meg a gimnáziumban és az érettségin egyre nagyobb hangsúllyal szereplő valószínűség- számítási és kombinatorikai feladatok.

MS-2307
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 7.

Tankönyv

Szerzők:
Jakab T.-Kosztolányi J.-Pintér K.-Vincze I.
11. kiadás 2018

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

MS-2317
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 7. mf.

Munkafüzet

Szerzők:
Csordás M.-Kosztolányi J.-Pintér K.-dr. Urbán J.-Vincze I.
11. kiadás 2018
MS-2308
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 8.

Tankönyv

Szerzők:
Jakab T.-Kothencz J.-Kozmáné J. Á.-Pintér K.-Vincze I.
9. kiadás 2018

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

MS-2318
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 8. mf.

Munkafüzet

Szerzők:
Csordás M.-Kosztolányi J.-Pintér K.-dr. Urbán J.-Vincze I.
9. kiadás 2018

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

MS-2305
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 5.

Tankönyv

Szerzők:
Csordás-Kosztolányi-Pintér-dr. Urbán-Vincze-Kozma-Kothencz
8. kiadás
Tanterv: NAT 2007
 • A matematikai „felfedeztetés” és a fogalmak kialakítása a tanulók gyakorlati tapasztalataiból indul ki.
 • Minden fejezetben szerepelnek a logikus gondolkodást és a kombinatorikus szemléletmódot gyakoroltató feladatok.
 • Kiemelt hangsúlyt kap a térszemlélet fejlesztése.
 • Változatos matematikai (például valószínűségi) játékokkal színesíti az anyag feldolgozását.
 • Kosárba helyezve!